Главная Содержание книг Інвестування процесів перевезень в логістичних системах. Навчальний посібник. Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. (2005, 276с.)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Джон Баллантайн, глава группы Beston (BRG), просматривал котировки на прототип демодулятора частот СВЧ-диапазона, который подлежал установке на объекте...
Дирдр Коллинз, снабженец-экспедитор компании Global Heat Exchangers Inc., столкнулась с серьезной проблемой. Новый крупный клиент только что разместил...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеІнвестування процесів перевезень в логістичних системах. Навчальний посібник. Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. (2005, 276с.)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание книг (логистика, транспорт и др.)
16.06.2013 18:31

ПОСИЛАННЯ

 

Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. трансп. спрямування. — К.: НТУ, 2005. — 276 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти вирішення проблеми вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів за рахунок інвестування виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства в логістичних системах, також отримали подальший розвиток методи, моделі і стратегії формування інвестиційного капіталу, представлений аналіз, теоретичні і практичні напрямки удосконалення міжнародних перевезень та їх моделювання, логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень, мета та завдання діяльності міжнародних транспортних організацій.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ І. Логістичні системи, як основа вдосконалення перевезень вантажів

13

1.1. Концептуальні аспекти логістики

13

1.2. Системні аспекти транспортної логістики

17

1.3. Складові логістичної системи

28

1.3.1. Підприємства автомобільного транспорту та задачі їх функціонування

35

1.4. Сучасні методи та засоби вдосконалення управління в логістичних системах

42

1.4.1. Основні задачі та критерії управління автотранспортними підприємствами

48

1.5. Побудова логістичної моделі функціонування виробничих процесів автотранспортного підприємства

53

1.5.1. Принципи побудови системи управління виробничими процесами автотранспортних підприємств

58

Резюме

63

Розділ 2. Теоретичні аспекти інвестування процесів міжнародних перевезень

65

2.1. Процеси міжнародних перевезень, як об'єкт вдосконалення та розвитку на основі інвестування

65

2.2. Формування системного підходу до вдосконалення процесів міжнародних перевезень на сучасному етапі

76

2.3. Основні принципи і стратегії забезпечення функціонування процесів міжнародних перевезень

79

2.4. Системні аспекти регулювання інвестиційної діяльності та міжнародних перевезень

87

Резюме

98

Розділ 3. Методологічні аспекти інвестування процесів міжнародних перевезень

101

3.1. Розробка та обгрунтування критеріїв оцінки ефективності інвестування процесів перевезень

101

3.2. Методичні аспекти вивчення динаміки техніко-економічних показників діяльності автотранспортних підприємств

108

3.3. Основні задачі забезпечення ефективності інвестиційної діяльності

121

3.4. Формування факторів відбору проектів, для оцінки інвестиційної діяльності

125

3.5. Визначення методики оцінки прийняття рішень

132

Резюме

137

Розділ 4. Напрямки вдосконалення інвестування процесів міжнародних перевезень

139

4.1. Дослідження показників фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах реального інвестування проектів

139

4.1.1. Оцінка придбання автомобілів в кредит

148

4.1.1.1. Характеристика тестування підприємств як позичальника

148

4.1.2. Оцінка придбання автомобілів за умов лізингу

155

4.1.3. Оцінка придбання автомобілів на умовах вкладення засобів за рахунок власних коштів

161

4.2. Методика побудови математичних моделей транспортних процесів

169

4.2.1. Оптимізація процесів перевезення

174

4.3. Формування організаційно-економічних аспектів інвестування міжнародних перевезень

184

Резюме

190

Розділ 5. Напрями активізації процесів інвестування в економіці України та іноземний досвід ефективного інвестування

192

5.1. Активізація інвестиційної діяльності

192

5.2. Інвестиційні аспекти приватизації

203

5.3. Використання досвіду залучення іноземних інвестицій

219

5.4. Іноземний досвід прийняття обгрунтованих інвестиційних рішень

243

5.4.1. Передінвестиційне дослідження та проектування

243

5.4.2. Прийняття обгрунтованих проектних рішень

248

5.4.3. Формування кошторисної вартості та контроль витрат у процесі реалізації проекту

251

Резюме

257

Висновок

258

Список використаних джерел

261

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: «Дело и Сервис», - 2000. - 256 с.

2. Авчинкин Д.В. Международные перевозки: правовые аспекты перемещения грузов и пассажиров.- Мине: Амалфея, -1999.-303с.

3. Агабейоглу М. Умом понять, аршином измерить // М.: Профиль, 2000. №41.

4. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлургия. - 1969. - 157 с.

5. Аксенова И.Я. Единая транспортная система. - М.: Транспорт. -1980.-213 с.

6. Аналитическая записка «О развитии сотрудничества с государствами СНГ и Балтии в области транспорта».-М.: Трансконсалтинг.-1999.- 46 с.

7. Адлер Ю.П., Маркова Е.В. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука. — 1971. - 283 с.

8. Аксенова З.И., Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий. -М.: Транспорт, 1990.- 255 с.

9. Александрова Л.А., Козлов Р.К. Организация, управление на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1985. — 264 с.

10. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.

11. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.-296 с

12. Арасланов К.М. Комплексная система повышения эффективности производства. - М.: Знание. — 1980. - 264 с.

13. Артемьев С.П., Донской В.М. Развитие и организация международных автомобильных перевозок. - М.: Транспорт, 1984.-222 с.

14. Артемьев С.П., Смирнов О.С., Шаронов О.В. Справочник. Международные перевозки автомобильным транспортом. - М.: Транспорт, 1977. - 159 с.

15. Артымов А.П. Информационная система для координированного управления региональным транспортным комплексом // Пути совершенствования перевозочного процесса и управления транспортом.: Всесоюзная конференция, Гомель. -1985.-с. 212-213.

16. Артымов А.П., Кондратьев Г.А. Моделирование процессов взаимодействия транспортных систем // Системное моделирование социально-экономических процессов. Воронеж.: - 1980.-с. 64-66.

17. Афанасьев К.М. Экономико-математическое моделирование экспертного потенциала предприятия: Дис. канд. екон. наук: 08.03.02 - К., 1995 - 260 с.

18. Афанасьев Л.Л., Цукербегр С.М. Автомобильные перевозки. -М.: Транспорт, 1973. - 320 с.

19. Барановский А. Экономическая безопасность // Финансовая Украина. - 1995. - 14 ноября (№ 45) с. 9-11

20. Барановский А. Экономическая безопасность // Финансовая Украина. -1995.-5 декабря (№ 48) с. 18

21. Барановский А. Экономическая безопасность государства // Финансовая Украина. - 1996. - 7 июня (№ 22) с. 13-17

22. Батыщев И.И., Игнатенко А.С., Марунич B.C. Международным перевозкам современную законодательную базу. - К.: Автомобильный транспорт, 1999.-С. 15-18.

23. Башкатова Е.И., Здерева Т.А., Стельмаховский Ю.С. Планирование работы автотранспортного предприятия. К.: Высшая школа, 1988. - 228 с.

24. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П. Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. - К.: Вища школа. Головное изд-во. -1983.- 512 с.

25. Беленький А.С. Оптимизационный анализ и исследование возможностей грузовых транспортных систем: Дис. канд. тех. наук: 05.13.16-М., 1994-156 с.

26. Беренс В., Хавранюк П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. с англ. -М.: Интерэкспорт: ИНФРА - М. - 1995. - 527 с.

27. Берзиль И.Э. Экономика фирмы. - М.: Институт международного права и экономики, 1997. - 253 с.

28. Бигель Дж. Управление производством.-М.: Мир. -1973. -301с.

29. Благоразумова Н.И. и др. Эффективность использования производственных фондов автомобильного транспорта. - К.: Техника, 1984-136 с.

30. Бланк О. Інвестиційний менеджмент. - К.: Атіка 2000р. 320 с.

31. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчак М.І. Економіка підприємств. Навчальний посібник. - Львів: Сподом, 1998. - 210 с

32. Болотянський В.Г. Математические модели оптимального управления. - М.: Наука, 1969. - 408 с.

33. Борисова В.А. Финансовое планирование как инструмент регулирования развития предприятия: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 -С, 1997-198 с.

34. Болч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики: пер. с англ. - М.: Статистика. - 1979. - 317

35. Брейлли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов - М.: Олимп-бизнес. - 1997. - 560 с.

36. Бронштейн Л.А., Шульман А.С. Экономика автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1976. - 350 с.

37. Брігхем Э.Ф. Основи фінансового менеджменту: пер. с англ. -К.: Молодь, 1997.-1000 с.

38. Бригхем. Корпоративные финансы.- М.: Тройка диалог- 1998.-1050 с.

39. Бусленко Н.П. Математическое моделирование производственных процессов. - М.: Наука, 1964. - 362 с.

40. Бусленко Н.П. Метод статистического моделирования. - М.: Статистика, 1970. - 112 с.

41. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. - М.: Наука, 1978.-399 с.

42. Вагнер В.А. Исследрвание операций. М.: Наука. — 1982. - 386 с.

43. Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством. - М.: Статистика, 1978. - 320 с.

44. Веселовский С. Я, Приватизация как глобальний процесс переоценки роли и места государства в экономике -Собственность в XX столетии // Материалы международной конференции. - М. РОССПЭН, 2001

45. Венецкий И.К.. Кильдышев Р.С. Основы теории вероятностей и математической статистики. М.: Статистика. - 1968. - 308 с.

46. Вентцель Е.С. Исследование операций. - М.: Советское радио. -1972.-551 с.

47. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерное приложение. - М.: Наука, 1988. - 480 с.

48. Вітлінський В.В. Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком. Дис. канд. екон. наук: 08.05.02 -К.,1996-182с.

49. Вінник О.М. Інвестиційне право. - К.: Атіка, 2001. - 263 с

50. Волконский В.А. Принципы оптимального планирования. М.: Экономика. - 1973. - 239 с.

51. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К.: Высшая школа, 1986.-447 с.

52. Воркут Т.А. Проектний аналіз. - К.: Український Центр духовної культури, 2000. - 440 с.

53. Гальчинский А., Геец А., Семиноженко В. Украина 2010 году: высокотехнологическая страна или сырьевой придаток Запада // Зеркало недели. - 1997. - 21 июня (№ 23).

54. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лыбра, 1996. - 382 с.

55. Геец В. Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку // Інститут управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів. - 1995. - № 4. - 119 с

56. Герасименко В.Г. Маркетинг: Теория и практика. -К.: Вища школа, 1994.-327 с

57. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. -М.: Наука.-1971.-384 с.

58. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1977.-364 с

59. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование. -М.: Энергоиздат, 1982.-207 с.

60. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа. - 1977. - 500 с.

61. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука.- 1965.-400 с.

62. Голованенко С.Л., Жарова О.М., Маслова Т.Н., Досыпай В.Г. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. -3-е изд. Перераб. И доп. - К.: Техника, 1991. - 351 с.

63. Головченко О.М. Економічна ефективність підвищення якості транспортної продукції: Автореферат, дис. канд. екон. наук: 08.07.04/ НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О.: 1994. — 23 с

64. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М. Экономика предприятия: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 367 с.

65. Грапеллі, Ніхбахт "Фінанси" Москва 1992р. 480 с

66. Грирогьев Оцінка економічної ефективності роботи АТП в умовах ринку: Автореферат, дис. канд. екон. наук: 08.07.04/ Міжнародний університет цивільної авіації - К.: 1996. - 24 с

67. Денисов О. К. и др. Деятельность фирм, оказывающих услуги типа "инжиниринг" в химической промышленности капиталистических стран /Химическая промышленность за рубежом,-М.:НИИТЭХИМ,1975 Вып. 12

68. Денисюк СП. Особливості реалізації інвестиційних та інноваційних проектів енергозбереження в Україні: К.: 1997. - с 26-27.

69. Дикий С.О. Лізинг-як інструмент оновлення виробничих фондів.—К.: Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів, № 6, 1999.-ст. 86-91.

70. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності - К.: 2003. -338 с.

71. Дрейлер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.: Статистика. - 1973. - 392 с.

72. Дубров Я.А., Штелик В.Г., Маслова Н.В. Системное моделирование и оптимизация в экономике. - К.: Наукова думка. -1976.-253 с.

73. Еврецкий В.Т., Трегубов В.А. Материальные нормативы на автомобильном транспорте: Разработка и оценка использования. М.: Транспорт, 1986. - 128 с.

74. Жен Юй Лунь, Фомина В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности информации // Энергетическое строительство. — 1994. — 64 с.

75. Жук К.Д., Тимченко А.А., Доленко Т.И. Исследование структур и моделирование логико-динамических систем. - К.: Наукова думка, 1975.-199 с.

76. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВР. - 1991. -№ 47. - Ст. 646; 1992. - №10. - Ст. 138.

77. Закон України "Про захист іноземних інвестицій в Україні" // ВВР. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

78. Закон України "Про режим іноземного інвестування" //Урядовий кур'єр. - 1995. - № 129-130. - Липень; - 1996. - № 77-78. - Квітень.

79. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // ВВР. -1991.-№38.-Ст. 508.

80. Закон України "Про транспорт" від 10 листопада 1994р. // ВВР України. - 1994 - №51. Ст. 322.

81. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" //Урядовий кур'єр, 2001. № 154.

82. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // Урядовий кур'єр, 2001. № 141.

83. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" //Урядовий кур'єр, Орієнтир 2001. №74.

84. Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики, 2001. №32 (318).

85. "Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000 році та завдання на 2001 рік" // Урядовий кур'єр, 2001. № 45.

86. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України" // Урядовий кур'єр, 2001. № 60.

87. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" // Урядовий кур'єр, 2001. № 104

88. Указ Президента України "Про Концепцію амортизаційної політики" // Урядовий кур'єр, 2001. № 55.

89. Закон України "Про державне регулювання ринків цінних паперів в Україні" // Відомості Верховної Ради України, 1996. № 51.

90. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності (випуск № 1). - К.: 1997. - 496 с

91. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності (випуск № 2). - К.: Юмана, 1997. - 528 с

92. Завадский Ю.В. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М.: транспорт, 1977. -72 с.

93. Загородный А., Стадницький Ю. Фінансовий словник. - К.: «Знання», 1998. - 640 с.

94. Загородній А.Г., Павлішевський І.В. Бізнес-план (планування підприємницьких проектів). Л.: ШВТ „Політекс", 1993. - 40 с

95. Инвестиции в экономику Украины в 2000 году составили $792,2 млн // Киевские Ведомости, 2001.19 февраля

96. Иберла К. Факторный анализ. Пер. с нем.- М.: Статистика, 1980.-398 с.

97. Иванова Н. Практические аспекты анализа безубыточности производства//Економіка, фінанси, право.- 1998. -№ 12.— с.10-13.

98. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 2001. - 204 с.

99. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз:Навч.посіб~К.:МАУП, 2000.-152с.

100. Имитационное моделирование производственных систем / Под ред. А.А. Вавилова. - М.: Машиностроение - 1983. - 416 с.

101. Инвестиции в Украину нуждаются в управлении // Финансовая Украина. - 1996. - 27 августа (№ 34).

102.Исследование операций: в 2 т.: пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. - М.: Мир - 1981. - Т. 1 - 712 с.

103.Исследование операций: в 2 т.: пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. - М.: Мир - 1981. - Т. 2 - 617 с.

104. Кади Дж. Количественные методы в экономике: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977. - 244 с.

105.Канарчук В.Е., Курников И.П., Савин Ю.Ф., Андрусенко С.И. Формирование производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта. - К.: Випол, 1994, - 140 с.

106.Канарчук В.Є., Курніков І.П., Савін Ю.Х, Андрусенко С.І. Планування та прогнозування розвитку виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту. - К.: 1С ДО, 1994. -88 с.

107.Канарчук В.Є., Курніков І.П., Савін Ю.Х, Андрусенко СІ. Розвиток виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту. -К.: ІСДО, 1995.- 220 с

108. Канарчук В.Е., Левковець П.Р. Системні методи та моделі формування науково-методологічного і кадрового потенціалу автомобілебудівного і транспортного комплексів України: Методичні рекомендації. - К.: УТУ, 1985. - 39 с

109.Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Барилович Л.П., Бойко Г.Ф., Козак Л.С., Примак Т.О. організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах. — К.: Логос, 1996. — 348 с

110.Каплан Т.Л. Пути повышения эффективности использования основных фондов на автомобильном транспорте. — М.: Транспорт, 1981. - 136 с.

111.Карандакова И.Г. Анализ инвестиционной привлекательности Украины. // Экономика, Финансы, Право.- 1998.- № 12. с. 48-55.

112.Карандакова И.Г. Иностранные инвестиции в транспортные предприятия Украины. — Системні методи керування, технология та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: 36. наук. пр. - Випуск 4. - К. УТУ ТАУ.-1997. - С 78-81.

113.Карандакова И.Г.Основні задачі забезпечення якості та ефективності інвестиційної діяльності.- Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: 36. наук, пр.- Випуск 5.- К. УТУ ТАУ.-1998.-С 77-82.

114.Карл X. Оппенлендер. Экономический рост: теория и политика. М.: Экономика, 1992.

115.Клейнер Б.С. Внутрипроизводственное планирование и управление. - М.: Наука, 1978. - 156 с.

116.Клейнер Г.Б. Производственная функция: Теория, методы, применение. - М: Финансы и статистика, 1986. — 239 с.

117.Коба В.Г. Економіка транспорту- К.: КДАВТ, КМУЦА-1999.-254 с.

118. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996 - 432 с.

119.Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики. - К.: Черверта хвиля, 1996. — 144 с.

120. Колосов О. Иностранные инвестиции - любой ценной? // Финансовая Украина. - 1997. - 8 апреля (№ 10).

121. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово - інвестиційний аналіз: Навч.посіб. - К.: "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана-1996-298 с

122. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринкової економіки від 1 червня 1995 року.

123. Концепция присоединения государств-участников СНГ к международным Конвенциям и Соглашениям в области международных автомобильных перевозок (Заседание КТС 13-24 апреля 1998 г., г. Одесса).

124. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. - К.: „Знання", 1998. - 410 с.

125. Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб. - К.: "Знання", КОО, 2001. - 378 с

126.Комаров А.В., Кравченко B.C. "Підвищення якості транспортного обслуговування народного господарства" //Транспорт 1998р. ВИНИТИ.

127.Коропецкий И.С. О производственной структуре и инфляции // Экономика Украины. - 1996. - № 2. - с. 51-55.

128.Котлер Ф. Основы маркетинга:Пер. с англ.-М.: Прогресс,1990.- 736с.

129.Левковець П.Р., Карандакова І.Г. Моделі вдосконалення процесів інвестування постачальних компаній електроенергетичного сектору. - К.: УТУ, 1999. - 147 с

130. Левковець П.Р., Ковалев М.Ф., Канарчук А. В., Крышан А.Л. Управление производственными процессами автотранспортного предприятия // Materialy VI Sympozijum „SAKON 95" (20-22 Wrzesien) „Metody obliczeniowe I badawcze w rozwoju systemow pojazdow samochodowych 1 maszyn roboczych samojezdnych". -Rzeszow (Poland): Politechnica Rzeszowska, 1995. - С 141-146.

131. Левковець П.Р., Крышан А.Л. Системные модели обеспечения еффективного функционирования процессов и объектов на транспорте // Труды III Междунар. наук.-техн. конф. (17 ... 19 мая 1995 г.) «Методы управления системной эффективностью функционирования электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов» (АВИОНИКА-95). К.: Минобразования Украины, КМУГА, ТАУ, 1995. - С. 36-37.

132. Левковець П.Р. Системні аспекти організації праці і управління виробництвом: Навчальний посібник. - К.: 1998. - 200 с

133. Левковець П.Р., Кришан Г.Л. Резервування рухомого складу автомобільного транспорту //Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук, пр.- К.: УТУ, ТАУ, 1996.- Вип. 2.- С 5-6.

134.Левковець П., Марунич В., Ігаатенко О., Канарчук О., Ткаченко А. Міжнародні перевезення і транспортне право. Навчальний посібник. - К.: УТУ, 2001. - 283 с

135.Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Методи, моделі і стратегії вдосконалення процесів перевезень.//Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук, пр.- К.: УТУ, ТАУ, 2000.- Вип. 10.-С 238-248.

136.Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Основні напрямки вдосконалення інвестиційної політики перевезення вантажів// Вісник. - К.: УТУ, ТАУ, 2000. - Вип. 4. - С 244 - 250.

137. Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Формування інвестиційних ресурсів. // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук. пр. - К.: УТУ, ТАУ, 2002. - Вип. 13. - С. 209 - 213.

138.Лекомцев Ю.Г. Методические особенности анализа рентабельности инвестиций в энегретику. // Пром. энергетика. - 1996.-№12-с. 2-4.

139.Лекомцев Ю.Г., Клюев Ю.Б., Белоусов B.C. Критерии быстрой оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетику с учетом инфляции. // Пром. энергетика. - 1996. - № 6 - с. 2-4.

140. Ли Т.Г., Адаме Г.Э., Гейнз У.М. Управление процессами с помощью вычислительных машин. Моделирование и оптимизация: Пер с англ. - М.: Советское радио, 1972. - 311 с.

141.Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. -М.: Изд-во БЕК, 1996.-204 с.

142. Лукашевский В.М. Организация деятельности банков за рубежом. -М.: Промстройбанк. 1993. - 135 с.

143. Мазаракі А.А., Толбанов Ю.А. Математичне програмування в Excel - К.: Четверта хвиля. - 1998. - 208 с.

144.Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - К.: Хагар-Демос, 1993. - 785 с.

145. Малеева А.В. и др. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий. - М.: Транспорт, 1990.-318 с.

146.Маркарьян Э.А., Герасименко Т.П. Финансовый анализ.-М.: Приор, 1996,-160 с.

147.Математическое моделирование / В.И. Скурихин, В.Б. Шифрин, В.В. Дубровский. - К.: Техника, 1982. - 270 с.

148.Мелкунова Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - М.: ИКЦ «ДИС». 1997. - 158 С.

149.Мельник О.С. Диссертация: Математические модели и алгоритмы формирования активных стратегий ценообразования. -X.: 1993.

150.Международньые экономические отношения / Под общей редакцией проф. В. Е. Рыбалкина. - М,; 1997.

151. Методические вопросы планирования и интенсивности использования подвижного состава транспорта. Сб. статей /Отв. ред.: А.П. Полужтов и Е.С. Сергеев. -М.: 1982. - 193 с.

152. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. -М.: Госстрой России. -1994.- 80 с.

153.Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти / За редакцією професора О.С. Кузьміна. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999. - 203 с

154.Михалевич B.C., Трубин В.А., Шор Н.З. Отимизационные задачи производственно-транспортного планирования. - М.: Наука, 1986.-264 с.

155.Модели и методы исследования экономических систем. Под редакцией Берлянд. - Новосибирск: «Наука», 1979. - 224 с.

156. Модели и методы исследования экономических систем. Под редакцией Берлянд. - Новосибирск: «Наука», 1987. - 152 с.

157. Моделирование и анализ экономических процессов. Под редакцией Берлянд. - Новосибирск: «Наука», 1985. - 121 с.

158.Можеева Н.Н. и др. Методы оптимизации.-М.: Наука.- 1978. - 351с.

159.Морозова Т.Г., Пикулькин А.В., Тихонов В.Ф. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.- М.:«Юнити», 1999.-318 с.

160.Мотьшшна М.С. Методы социально-экономического прогнозирования. - С: 1992. - 159 с.

161.Нагаева И.Д., Улицкая И.М. Организация и оплата труда на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1989. - 208 с.

162. Налимов В.В., Голикова Т.И. Логические основания планирования эксперимента. — М.: Металлургия, 1976. - 128 с.

163. Налимов В.В., Чернова К.А. Статистические методы планирования экспериментов. - М.: Наука, 1965. - 340 с.

164.Науменкова СВ., Андреев А.В. Фінансовий ринок та інвестиції - К.: Знання, 2000. - 213 с.

165.Нестеренко А. От кризиса к стабилизации: экономика стран Центральной и Восточной Европы в 1993-1994 г.г. // Вопросы экономики, 1995. № 3.

166.Нечаев Ю. Преодоление инвестиционного кризиса в Украине // Финансовая Украина. - 1996. — 4 мая (№ 18).

167. Николаев В. Инвестиционное планирование и проектное управление // Финансовая Украина. - 1996. - 3 сентября (№ 35).

168.Николин В.М. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. - М.: Транспорт, 1990. - 191 с.

169.Шхтбахт Є., Гроппеллі А. Пер. з англ.-К.: Вік, Глобус, 1992. - 383 с.

170. Норми витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт по базовим маркам автомобілів.-К.:Мінтранс України, 1995.-22 с

171. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. - Наказ Мінтрансу України від 10.02.98 р. №43.

172. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин. - Наказ Мінтрансу України від 08.12.97 р. № 240.

173. Обыденное А.П. Совершенствование системы управления автомобильным предприятием. - М.: Транспорт, 1992. - 230 с.

174. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях /Под ред. Л.А. Бронштейна. М.: Высшая школа, 1973.-512 с.

175. Основы экономического и социального прогнозирования / Под ред. Мосина В.Н., Крука Д.Н. - М.: Высшая школа, 1985.- 200 с.

176. Панасюк Б., Панасюк О. Інвестування за рахунок внутрішніх резервів // Економіка України. - 1997. - № 3. - с. 4-17.

177.Первозвонский А.А. Математические модели в управлении производством. - М.: Наука, 1975. - 616 с.

178. Пересада "Основи інвестиційної діяльності " Київ 1996р.

179.Перминов СБ. Имитационное моделирование процессов управления в экономике. - Новосибирск: Наука, 1981. - 212 с.

180.Петрович Й.М., Будицева І.О., Устинова Г.Г., Домарадська Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова Н.П. Економіка виробничого підприємства. - Львів: Оскар, 1996. - 416 с.

181.Пичугин Б. Импорт капитала: мировой опыт и практика России. - М.:МЭиМО,1996.№12

182. Покропившій С.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч.посіб. - К.: КНЕУ,2000.-328с.

183. Політика державних інвестицій. Звіт світового банку реконструкції та розвитку за 1997 рік.

184.Пономаренко О.І., Перестук М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. - К.: Інформатика, 1995. - 320 с

185. Попов Г.Х.Проблемы теории управления.~М.:Экономика,1974.- 318с.

186.Прилуцкий Л.Н. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика, практика. - М.: „ОСЬ-89", 1997. - 272 с.

187.Примак Т.О. Механізм маркетингу в системі господарювання підприємств автомобільного транспорту: Дис. канд. екон. наук: 08.06.03.-К.: 1994.-159 с

188. Примак Т.А. Руководство по планированию деятельносты предприятий. - К.: Влад и Влада, 1998. - 80 с.

189. Прогнозирование и долгосрочное планирование экономического развития региона. - Кишинев, 1986. - 246 с.

190. Прогнозирование капиталистической экономики. Проблемы методологии. /Под редакцией Шапиро-М.:„Мысль",1970.-448 с.

191.Прогнозирование экономических показателей. - К.: „Знание", 1974.-41 с.

192.Пустовойт В.М., Оганесов СИ. Труд и заработная плата в транспортном строительстве. М.: Транспорт, 1989. -431 с.

193. Пушкар А.И. Экономико-математическое моделирование развития производственно-экономических систем: Дис. д-ра. екон. наук: 08.03.02. - X.: 1997. - 433 с.

194. Савченко А.Г., Пуштаєвич Г.О., Тітьонко О.М. та інш. Макроекономіка / За ред. Савченко А.Г. - К.: Либідь, 1995. -208 с.

195. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. / Под ред. В.М. Попова. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 488 с.

196. Справочник „Автомобилем за границу". К.гЮмана, 1997.-337с.

197.Сіденко В., Гаврилюк О., Богачевич П., Арагау Б.С. Іноземні інвестиції в стратегіях структурних реформ і економічного зростання // Політична думка. - 1997. - № 1 - с 49-61.

198. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т 1 Київ, 1998.-368 с

199. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т 2 Київ, 1998.-416 с

200. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. - 2-е изд., стереотип. - К.: Техника, 1997. - 768 с.

201.Скворцов Н.Н. Бизнес-план предприятия. - К.: Высшая школа, 1995.-189 с.

202. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский. Курс теории вероятности и математической статистики для технических приложений. - М.: „Наука", 1969.-512 с.

203.Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / Под ред. С.Л. Голованенко. - 3-е изд. Перераб. и доп. - К.: Техника, 1991.-351 с.

204. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712 с.

205. Статистичний щорічник України. - К., 1999,2000, 2001.

206. Стратегическое планирование. / Под ред. Э.А. Уткина. -М: Тандем, 1998.-210 с.

207.Сытник В.Ф., Карагадова Е.А. Математические модели в планировании и управлении предприятием. - К.: Выша школа, 1985.-214 с.

208.Тамм Б.Г., Пуусен М.Э., Таваст P.P. Анализ и моделирование производственных систем.-М.:Финансы и статистика, 1987.- 191с.

209.Тейл.Г. Экономические прогнозы и принятие решений: Пер. с англ. - М.: Статистика, 1971. - 420 с.

210. Теоретичні основи бізнес-плану: Навч. Посібник / Н.Ю. Іванова, I.В. Новак, В.Г. Когденко та ін.: Під заг. ред. Т.О. Здеревої. - К.: УТУ 1996.-56 с

211.Толатов Ю.А. Економетрика.-К.: Четверта хвиля, 1997. - 320 с

212.Трапезников В.А. Управление и научно-технический прогресс. -М.: Наука, 1983.-223 с.

213. Удовиченко Л.В. Диссертация: Модели и алгоритмы планирования и управления в организационно-технических системах в условиях неопределенности. - X.: 1997.

214. Условие международных перевозок грузов. - К.: АСМАП Украины, 1997.-500 с.

215.Фесенко К.Е., Зайончик Л.Г., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту. - К.: Науковий світ, 2002. - 260 с.

216.Хедервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий. Пер. с англ. - Финансы и статистика, 1996.- 192 с.

217.Хозяйственный расчет на автомобильном транспорте / Под ред. Голованенко С.Л. - К.: Техника, 1988. - 159 с.

218. Хозяйственный риск и методы его измерения / Пер. с венг. - М.: Экономика, 1979. - 184 с.

219.Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. -М.: Бизнес, Речь, Дело. - 1992. - 320 с.

220.Чепіжко В. Іде розпродаж підприємств // Урядовий кур'єр, 14.12.2000.

221.Чеп'юк Л.М. Формування раціональної політики інвестування процесів перевезення.// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук. пр. - К.: УТУ, ТАУ, 2002. - Вип. 14. - С 106 - 109.

222.Чеп'юк Л.М. Стратегії інвестиційної діяльності перевезень.// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук. пр. -К.: УТУ, ТАУ, 2001. -Вип. 12. - С 361 - 365.

223.Чеп'юк Л.М. Ефективність вдосконалення процесів перевезення вантажів. // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Науковий журнал. - К.: УТУ, ТАУ, 2003. - Вип. 16. - С 283 -288.

224.Четыркин Е.Н. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977. - 200 с.

225.Чугунов Г.П. Диссертация: Повышение эффективности работы автомобильного транспорта на основе динамической оптимизации парка грузовых автотранспортных средств.

226.Шаповал Н.С. Економіко-математичне моделювання показників ефективності використання повітрянихх суден: Дис. канд. екон. наук: 08.00.13. -К.: 1993. - 154 с

227.Шинкаренко В.Г. Накладне расходы автотранспортных предприятий. - М.: Транспорт, 1983. - 64 с.

228. Шинкаренко В.Г., Жарова О.М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте:; Учебное пособие, -К.: 1997.-129 с.

229.Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. - М.:Радио и связь, 1982-152 с.

230.Шудра В.Ф., Беличко А.Н Як підготувати успішний бізнес-план. -К.: 1994.-105 с.

231. Эдельгауз Г.Е. Достоверность статистических показателей. - М.: Статистика, 1977. - 278 с.

232.Эклунд Клас. Эффективная экономика. - М.: 1991.

233.Экономика и статистика фирм / В.Е. Адамов, С. Е. Ильенкова, Т.П. Сиротина, С.А. Смирнова / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Статистика, 1996. - 240 с.

234. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.Я. Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонова и др.: Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 742 с.

235. Экономика предприятия / Под общей ред. А.И. Руденко. -Минск, 1995.-475 с.

236. ЕБРР. Отчет о мировом развитии, 1996.

237.Ягодський А.Й., Карповський Ю.А., Дяченко Л.Е. Економіка і організація виробництва. - К.: Либідь, 1993. - 240 с.

238.Янг С. Системное управление организацией: Пер. С англ. - М.: Советское радио, 1972. - 456 с.

239.Metody obliczeniowe і badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych і maszyn roboczych samojezdnych „SAKON' 01".

240. Financial Times, June 6, 1996.

241. Foreign Direct Investment in the People Republic of China. Rep /of the Round - Table organized by the UN/ UN/NEW YORK/ 1998/
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 12.01.2017 07:49
 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где...
Van der Perlitz Corporation управляет рядом складов в Южной Африке. За последние два года ее специалисты собрали данные по логистике,...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Основной завод компании J&R Softdrink занимающийся разливом по бутылкам имеет мощность 80000 л в день и работает без выходных....
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа - 110 м2....

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 4 months, 0 days.

Ян Брюс доставляет товары в восемь городов, данные по размещению которых и по спросу показаны на рис. 5.12. Он хочет отыскать место...
При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться или быть украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 30 км, за вторую — 4 т на расстояние 25 км и за...
Компания JL Francisco & Partners занимается оптовым бизнесом с фруктами в регионах, через которые протекает река Рио-дель-Плато. В...
На рис. 3.1. представлена классификация наиболее распространенных методов исследования характеристик и условий дорожного движения, в основу которой...
В табл. 5.2 дан список параметров оценки качества доставки, а также методов и источников информации для их...
В качестве критерия оптимальности выбирают минимум совокупных расходов по доставке и хранению, которые зависят от размера заказа. Характер зависимости...
Основные принципы обеспечения качества обслуживания потребителей: - ориентация на удовлетворение потребностей потребителей; - ориентация на...
Konigshaven Suppliers — это оптовое предприятие, специализирующееся на продуктах питания и поставляющее их в супермаркеты в южных регионах...
Для многих видов продуктов в качестве предварительного показателя спроса на него мы можем использовать численность населения в регионе. Так, численность...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер