Главная Эффект, эффективность... Ефективність логістичної кооперації в ланцюгу поставок (2004, 416c., EFK0031-01)

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 66.00 %
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) 65.38 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 64.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Какую протяжённость имеет самый длинный троллейбусный маршрут в мире и где он проходит? Протяжённость самого длинного троллейбусного маршрута в мире...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайте


Ефективність логістичної кооперації в ланцюгу поставок (2004, 416c., EFK0031-01)
Font Size Larger Font Smaller Font
14.01.2016 17:25

Очевидно, що прямування до повних ланцюгів поставок проходить тривалий період безпосередньої міжорганізаційної кооперації. В [49, с. 115] наведені результати досліджень щодо управління ланцюгом поставок (Supply Chain Management), проведені в США у 1988 році шляхом анкетування 544 транспортних і логістичних підприємств. Ці дослідження дозволили сформулювати наступні висновки:

- партнерська форма співпраці стала у 80-х роках найбільш значущим чинником;

- диспозиційність, точність, а також якість обмінюваної інформації становлять найважливіший вимір сервісу поставок у зв'язках між підприємствами-кооперантами;

- в процесі кооперації підприємств спостерігається позитивний тренд до збагачення та диференціації пропозиції послуг (сервісу) з боку підприємств та організацій, що надають логістичні послуги.

 

Автори також наводять в [49, с. 116] результати досліджень, які проводились у 1991 році в США серед більш ніж 400 логістів-практиків і на 57 підприємствах стосовно співпраці в ланцюзі поставок, а саме:

 

- зменшення кількості транспортних підприємств — 90% відповідей;

- створення підтвердженого угодами партнерства з постачальниками — 78%;

- зменшення кількості постачальників — 68%;

- розвиток стратегічних альянсів з постачальниками — 66%;

- створення підтвердженого угодами партнерства з транспортними підприємствами — 63%;

- створення безпосередніх зв'язків з постачальниками — 58%;

- сертифікація постачальників — 55%;

- розвиток стратегічних альянсів з підприємствами, які надають логістичні послуги — 32% відповідей.

Виходячи з викладеного, ефект безпосередньої логістичної кооперації підприємств в ланцюгу поставок може проявитися в отриманні істотних користей як споживачами, так і постачальниками (рис. 10.4).

EFK0031-011

Рис. 10.4. Потенційні користі, пов'язані із застосуванням концепцій управління ланцюгом поставок Джерело: [49, с. 117]

 

Поширення логістичної кооперації на цілий ланцюг поставок ліквідує міжорганізаційні бар'єри для всіх функцій логістичного управління, робить ланцюг поставок "прозорим" від джерела сировини до кінцевого споживача і це створює істотні переваги порівняно із традиційними логістичними системами. Основні відмінності, що обґрунтовують такі переваги, подані в табл. 10.4.

 

Таблиця 10.4. Головні риси традиційних логістичних систем і ланцюгів поставок

Чинник

Традиційні системи

Ланцюги поставок

Управління запасами

В одній фірмі

Координація дій в ланцюгу

Потік запасів

Перервний

Неперервний

Витрати

Мінімізовані у фірмі

Ціна продукту у споживача

Інформація

Контрольована у фірмі

Спільна

Ризик

Сконцентрований на фірмі

Солідарний

Планування

Зорієнтоване на фірму

Об'єднане для ланцюга поставок

Зв'язки між організаціями

Фірма зорієнтована на низькі витрати

Партнерство зорієнтоване на ціну продукту у споживача

Стратегії конкуренції

Insourcing

Outsourcing

Механізм координації

Фізичний

Віртуальний

Об'єкт логістики

Вантажна одиниця

Логістичний продукт

Джерело: доопрацьовано на підставі [52, с. 31]

 

З таблиці видно, що завдяки цілковитій інтеграції функцій, процесів і засобів у логістичному ланцюгу поставок відбуваються істотні позитивні зміни у витратах, у рівні обслуговування споживача, у конкурентоспроможності.

Деякі дослідники вводять синонім до ланцюга поставок — ланцюг пропозиції. В [44, с. 24] як ефективне створення логістичного ланцюга пропозиції наводиться приклад організації підприємств компанії "Apple Computers", в якій 93% ціни типового комп'ютера Apple становлять витрати закупівлі частин в постачальників. Процес прямування до інтегрованих ланцюгів пропозиції в [44] поданий за допомогою чотирьох послідовних фаз інтеграції.

EFK0031-012

Рис. 10.5. Прямування до інтегрованого ланцюга пропозиції Джерело: [44, с. 27]

 

Докладаючи в основу дефініції логістичного ланцюга поставок (за аналогією із дефініцією логістики) триєдине розуміння, що це, по-перше, філософія управління цілісним потоком в каналі трансформації матеріалів від джерела сировини до кінцевого клієнта, по-друге, стратегічна концепція максимізації доданої вартості (цінності) для кінцевого клієнта, по-третє, інтегрована діяльність з ефективного обслуговування кінцевого клієнта, можемо відслідкувати такі стратегічні зміни:

- зміщення площини конкуренції від окремих фірм до цілих ланцюгів поставок;

- управління ланцюгом поставок як єдиним цілим радикально впливає на реакційну здатність та час виконання замовлення, прискорюючи процеси проектування, виробництва і дистрибуції товарів;

- управління ланцюгом поставок видозмінює стратегію управління якістю, розширюючи її сферу зацікавлення поза виробничі межі вимогами кінцевого клієнта щодо рівня обслуговування;

- в логістичному ланцюгу поставок уможливлюється істотне зниження рівня запасів як за рахунок їх цілісної оптимізації, так і завдяки повноцінній заміні частин цих запасів своєчасною інформацією, що підвищить і рентабельність капіталу;

- управління ланцюгом поставок змінює системний підхід до оптимізації організації в напрямку поглиблення спеціалізації за рахунок логістичного outsourcing, обмеження числа перевізників, укрупнення постачальників тощо.

 

Джерело: Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. — С. 366-369 (416 с.)
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 01.02.2017 11:03
 

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Фрагмент из теории

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет классифицировать услуги транспорта: - по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий...

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер