Главная Профсловари (термины) Терміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 1

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Находящаяся в Билокси, штат Миссисипи, компания Johnson Toy праздновала свою 75-ю годовщину. Руководят фирмой сестры Эми Джонсон, президент фирмы, и Лори...
В конце апреля Брайан Смит, управляющий закупками компании Spices Unlimited, столкнулся с 25% общим повышением уровня запаса демонстрационных образцов...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 1

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 14:08

Частина 1. Інші частини на інших сторінках сайту

 

С.39

Автобус — пасажирський автомобіль із кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно.

 

С.40

Автобусний маршрут (маршрути, рейс) загального користування - визначений уповноваженим органом шлях проходження автобуса між відповідно обладнаними пунктами для перевезення пасажирів у встановленому порядку.

Автовокзал - комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та з персоналом для одночасного обслуговування 150 і більше пасажирів.

Автомобільний транспортний засіб — дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій.

Автостанція - споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та з персоналом для одночасного обслуговування до 150 пасажирів.

 

Багаж - речі, товари, предмети та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату, за наявності проїзних документів, у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що й пасажир.

Вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі.

Вантажна автомобільна станція — комплекс будівель, споруд, призначених для виконання вантажних, складських і комерційних робіт з вантажами та надання транспортно-експедиторських послуг перевізникам.

Вантажний термінал - комплекс будівель, споруд, обладнаних навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, складських і комерційних робіт з вантажами, надання технічних послуг дорожнім транспортним засобам, транспортно-експедиторських та інших послуг перевізникам.

Вантажі - будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, крім транспортних засобів, що їх перевозять.

Вантажне відправлення - транспортні засоби (номерні вузли чи агрегати), що надходять в Україну на адреси громадян, які не перебували за кордоном, або транспортні засоби (номерні вузли чи агрегати), що відправляються за межі України на адреси фізичних чи юридичних осіб і власники яких не в'їжджають в Україну.

 

С.41

Вантажі експрес-перевізника (вантажі) - консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ, які не увійшли до складу цих консолідованих МЕВ за своїм характером чи за розмірами або з інших причин, і переміщувані експрес-перевізниками через митний кордон України.

Вантажна митна декларація (ВМД) - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміни митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Вантажне місце - умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезення або здачі вантажоодержувачу при здійсненні навантаження або розвантаження рухомого складу.

Вантажний контейнер - одиниця транспортного обладнання багаторазового використання, призначена для перевезення та короткочасного зберігання вантажів без проміжних перевантажень, зручна для механізованого навантаження та розвантаження, завантаження та вивантаження (внутрішній об'єм дорівнює 1 куб. м і більше).

Вантажні операції - навантаження вантажу на залізничний рухомий склад, вивантаження вантажу із залізничного рухомого складу, сортування дрібних відправок та контейнерів, перевантаження, перевалка на транспортні засоби іншого виду транспорту.

Вантажовідправник (відправник вантажу, вантажовласник) - зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична ш фізична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення

Вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських і поштово-багажних поїздах.

Вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник) - зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа, яка здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку.

Відправка - товари, прийняті до перевезення від одного відправника за однією дорожньою відомістю на одній станції відправлення одному одержувачу на одну станцію призначення.

 

С.41-42

Відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення.

 

С.42

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Видалення - будь-яка операція, зазначена у розділі А до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

Виконавець - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виконують роботи або надають послуги.

Виробник - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації.

Виробник відходів - будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль.

Внутрішньостанційні перевезення - перевезення вантажу з однієї під'їзної колії на іншу в межах однієї станції.

Габарит рухомого складу - граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, у якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, установлений на прямій горизонтальній колії.

Габарит наближення будівель - граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, всередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд та пристроїв. Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для безпосередньої взаємодії їх з рухомим складом (вагонні уповільнювачі в робочому стані, контактні проводи з деталями кріплення, поворотна частина колонки при набиранні води тощо).

Громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти.

Громадяни-резиденти - громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном.

Громадяни-нерезиденти - іноземні громадяни, особи без громадянства та громадяни України, які постійно проживають за кордоном, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

 

С.42-43

Декларант - юридична або фізична особа, яка здійснює декларування товарів та інших предметів у митниці відправлення з метою перевезення їх у митницю призначення; цією особою може бути: власник товарів або, за його дорученням, відправник чи одержувач; митний брокер; експедитор; перевізник.

 

С.43

Декларація на ввезення (вивезення), транзит транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату (декларація форми МД-7) - документ, у якому містяться відомості про власника транспортного засобу, транспортний засіб та мету переміщення транспортного засобу через митний кордон України. У декларації також містяться зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший.

Застосовується для здійснення митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення/ вивезення, транзит та доставку з одного митного органу в інший.

Документ контролю за доставкою товарів між митницями (залізничними станціями) (ДКД) - митний документ (провізна відомість, четвертий основний аркуш ВМД або роздрукований витяг з електронної копії попереднього повідомлення (ПП), порядок заповнення якого встановлюється Держмитслужбою), що містить відомості про характеристики товарів, відправника, одержувача, транспортний засіб тощо, потрібні для надійного контролю за доставкою цих товарів між митницями.

Документи, що підтверджують правомірність користування (у тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом - нотаріально засвідчені доручення на право користування транспортним засобом (видані як фізичними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму, прокату, оренди тощо.

Договір - усна чи письмова угода між споживачем і продавцем виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком або іншими документами.

Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

 

С.44

Домашній транспортний документ - індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред'явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.

Дорожній лист - документ встановленого законодавством зразка для визначення та обліку роботи автомобільного транспортного засобу.

Дорожня багажна (вантажобагажна) відомість - перевізний документ установленої форми, який є письмовою угодою між відправником і залізницею про перевезення багажу чи вантажобагажу. Дорожня відомість супроводжує багаж чи вантажобагаж на всьому шляху перевезення до кінцевої станції призначення.

Експортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів.

Експрес-перевізник - це транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, яка здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшава, 1929 p.).

Експедитор з перевезення вантажів - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів.

Екологічно обґрунтоване поводження - вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами.

Експорт відходів - будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит.

Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

Забезпечення експрес-перевізника - пластикова одноразова номерна пломба експрес-перевізника.

Заінтересована держава - будь-яка держава експорту, імпорту чи транзиту відходів.

 

С.45

Залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.

Залізниця - статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.

Замовлення на перевезення вантажів - документ, який подає вантажовідправник перевізникові на доставляння зумовленої партії вантажів в узгоджені терміни.

Замовник - вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів.

Здавання вантажу - подання, вантажоодержувачу перевізником вантажу, згідно з товарно-транспортним документом, з наступним розвантаженням і оформленням документів про його передачу вантажоодержувачу.

Засоби захисту рослин - хімічні, біологічні та інші засоби, які використовуються для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

Засоби транзиту - механічні засоби, контейнери, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робіт).

Залізнична станція відправлення - залізнична станція на території України, з якої починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Залізнична станція призначення - залізнична станція на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Збірник правил перевезення і тарифів залізничного транспорту - офіційне періодичне видання, в якому публікуються затверджені згідно зі Статутом залізниць України нормативні акти з питань перевезення.

Збори – цінові ставки, за якими проводяться розрахунки за виконання підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг, пов'язаних із перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу.

 

С.45-46

Зобов’язання про доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при доставці транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) з однієї митниці в іншу (завезенні в Україну, вивезенні з України, транзиті), з обов'язковим зазначенням терміну його виконання. Невиконання зобов'язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

 

С.46

Зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) транспортного засобу - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при тимчасовому ввезенні транспортного засобу в Україну (вивезенні з України), з обов'язковим зазначенням терміну його виконання. Невиконання зобов'язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

Зобов'язання про транзит - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при ввезенні транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату на митну територію України з метою транзиту і де обов'язково зазначається термін виконання зобов'язання. Невиконання зобов'язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Зона митного контролю - частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях, територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль.

Зупинка - спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів.

Імпортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів.

 

С.47

Імпорт відходів - будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит.

Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення або не може бути усунутий щодо цього споживача, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або проявляється знову після його усунення.

Комерційні документи - документи, які дають вартісну, якісну та кількісну характеристику товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на підставі їх здійснює оплату. Вартісна характеристика товару надається в рахунку та у проформі-рахунку. Окрім рахунків, до комерційних документів належать специфікація, пакувальний лист, сертифікат якості тощо.

Компетентний орган - спеціально уповноважений державний орган, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням. Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів - орган, що таким визнається Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів.

Консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним автотранспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів.

Контейнерний пункт - комплекс будівель, споруд, обладнаних технічними засобами, призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних, складських і комерційних операцій з контейнерами, а також робіт з технічного обслуговування і ремонту контейнерів та надання транспортно-експедиторських послуг перевізникам.

Контроль транзитних вантажів - діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб у пунктах пропуску через державний кордон України з перевірки відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України.

Легковий автомобіль - пасажирський автомобіль з числом місць для сидіння не більше дев'яти з місцем водія включно.

 

С.48

Маніфест (реєстр) - товаросупровідний документ, у якому заявлено всі МЕВ, що містяться в цьому вантажі, та який може виступати в ролі єдиного транспортного документа при перевезенні консолідованих МЕВ під митним контролем з митниці відправлення до митниці призначення. Про МЕВ документального характеру в маніфесті можуть зазначатися загальна кількість місць та загальна вага.

Маркування - потрібні написи, зображення та умовні позначки, вміщені на упаковці, бирках або самому товарі, який відвантажується для належного перевезення та здачі вантажу одержувачу.

Маршрути перевезення небезпечних вантажів - залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі.

МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають промислової цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

МЕВ недокументального характеру - МЕВ, вмістом якого є товари (предмети) із заявленою вартістю. Таке МБВ обов'язково супроводжується інвойсом.

МЕВ некомерційного характеру - МЕВ, у товаросупровідних документах на яке зазначено його некомерційний характер, наприклад «not for sale or resale» («не для продажу чи перепродажу»), «no commercial value» («не має комерційної вартості»), «value is for customs purposes only» («вартість тільки для митниці»).

Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім мопедів).

Міжнародне експрес-відправлення (МЕВ) - товари (предмети), належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

 

С.49

Міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними державами.

Міжнародне перевезення небезпечних вантажів - перевезення небезпечних вантажів з території України на територію іноземної держави з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України.

Міжміські перевезення - перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного пункту).

Міські перевезення - перевезення різнорідних за структурою вантажів у межах міста.

Місця зберігання небезпечних вантажів - спеціально облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення небезпечні вантажі.

Мисливські трофеї - шкіра, роги, ікла та черепи мисливських тварин, у тому числі копитних та хижих тварин, здобуті (набуті) в установленому порядку на території України.

Митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого для всієї кількості товарів та інших предметів або їх частини починається переміщення.

Митне забезпечення - пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення.

Митне забезпечення - засвідчення митними органами проведення митного оформлення товарів та інших предметів, щодо яких установлено відповідний митний режим, яке включає проставлення уповноваженими особами митниці номерного штампа «Під митним контролем», особистої номерної печатки тощо, а також пломбування транспортних засобів, тари та інших видів ємностей, у яких переміщується товар.

 

С.49-50

Митні обмеження - заборона на відчуження та на видачу доручення на користування (у тому числі з правом розпорядження) іншим фізичним особам (крім батьків, одного з подружжя, дітей, рідних братів і сестер) або юридичним особам, що встановлюється митними органами: 1) при тимчасовому ввезенні транспортних засобів в Україну; 2)  при поданні митним органам належним чином не оформлених документів на правомірність володіння чи користування транспортними засобами та технічних (реєстраційних) документів на них або за відсутності таких документів. Після закінчення терміну митні обмеження втрачають чинність.

 

С.50

Митниця відправлення - митний орган на території України, з якого починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

 

С.51

Митне оформлення - процедура поміщення транспортних засобів, товарів в умови відповідного митного режиму та виконання митницею процедур митного контролю зі справлянням встановлених мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних документів.

Митниця призначення - митний орган на території України, не закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Митні процедури - здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, підготовка статистичних даних та інші дії, що виконуються митними органами України відповідно до законодавства України в галузі митної справи.

Митний режим - сукупність положень, що визначають з метою митного оформлення статус товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України.

Мопед - двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом не більш як 50 см куб.

Накладна - основний перевізний документ встановленої форми, оформлений відповідно до Статуту залізниць України та Правил і наданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'яз­ковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони-одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення.

 

С.51-52

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

 

С.52

Небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні, характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Небезпечні речовини - речовини, віднесені до таких класів: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті розчини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - речовини, що окислюють; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; клас 6,2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби.

Недолік - окрема невідповідність товару (роботи, послуги) вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про товар (роботу, послугу), яка надана виробником (виконавцем, продавцем).

Непряме міжнародне сполучення - перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування.

Несупроводжуваний багаж - транспортні засоби (номерні вузли й агрегати), що відправляються їх власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою, організацією) в Україну окремо від власника.

Номерні вузли та агрегати - вузли та агрегати, на які при здійсненні митного оформлення видаються Посвідчення на реєстрацію номерних агрегатів в органах ДАІ МВС України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну.

Обсяг перевезень - кількість вантажу, перевезеного або заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставки одержувачу (в тоннах).

Одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Особа - будь-яка фізична чи юридична особа.

 

С.53

Особа, що відповідає за утилізацію (видалення) - будь-яка особа, якій відвантажуються відходи і яка здійснює їх утилізацію/видалення.

Пакетування - формування та скріплення вантажів в укрупнену ватажну одиницю, яке забезпечує при доставці у встановлених умовах їх цілість, збереження та дозволяє механізувати вантажно-розвантажувальні та складські роботи.

Партія товарів - товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення.

Партія товарів або партія вантажу:

• за умови перевезення залізничним транспортом - товари та інші предмети, що надходять на одну станцію призначення одночасно у складі однієї партії для відправлення, на адресу одного вантажоодержувача, від одного вантажовідправника за одним або декількома транспортними документами, з однієї станції відправлення;

• за умови поставки трубопровідним транспортом - товари, що надходять за одним актом прийняття-передачі, протягом терміну, потрібного для переміщення товару в обсязі, зазначеному в акті. Визначений термін не може бути більшим за один місяць;

• за умови перевезення іншими видами транспорту - товари та інші предмети, що відправляються на адресу одного вантажоодержувача за одним транспортним документом, від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України.

Перевізні документи - накладна та інші залізничні документи на вантаж.

Перевізник - залізниці, які беруть участь у переміщенні багажу і вантажобагажу та несуть відповідальність за доставку цих відправлень від залізничної станції (митниці) відправлення до залізничної станції (митниці) призначення відповідно до чинного законодавства України.

Перевізник - надавач послуги з перевезення пасажира чи(та) вантажу автомобільним транспортом загального користування.

 

С.54

Перевезення небезпечних вантажів - діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.

Переміщення через митний кордон України - ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів.

Під'їзди до залізничних станцій - автомобільні шляхи, які примикають до території залізничної станції.

Під'їзні колії - залізничні колії, які призначені для транспортного обслуговування одного або кількох підприємств, організацій та установ у взаємодії із залізничним транспортом загального користування.

Підкарантинні матеріали - об'єкти і матеріали, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об'єктів, підлягають фітосанітарному контролю на державному кордоні та супроводжуються фітосанітарними документами.

Підконтрольні об'єкти - об'єкти, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об'єктів і контролюються спеціалістами державної служби з карантину рослин.

Поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення.

Подорожній лист - первинний документ про облік вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України (бланк форми МД-6) - документ суворої звітності, що видається митними органами власнику транспортного засобу (довіреній особі) для реєстрації в установлений законодавством термін зазначеного в ньому транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах на ім'я особи, вказаної в ньому, і є підтвердженням здійснення митного оформлення.

Правила перевезення вантажів (Правила) - нормативний акт, що конкретизує передбачені цим Статутом положення, які регламентують участь та обов'язки сторін у процесі перевезення вантажів.

 

С.54-55

Приймач-здавач вагона - службовець станції, який приймає багаж та вантажобагаж до перевезення в багажному вагоні та видає його на станціях зупинки поїзда представникам станції або пасажиру.

 

С.55

Приймання вантажу - подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, па відповідність вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим комерційним документам.

Прикордонний пункт з карантину рослин - це пункт з карантину рослин, що розміщений при морських, річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях), пунктах пропуску на державному кордоні України.

Причіп - транспортний засіб, призначений для руху в з'єднанні з механічним транспортним засобом. До цього виду транспортного засобу належать напівпричепи і причепи-розпуски.

Причіп - автомобільний транспортний засіб без власного джерела енергії, який повністю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення пасажирів чи вантажів і пристосований для буксирування автомобілем.

Продавець — підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу.

Проміжна митниця - будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов'язані з необхідністю зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

Промисловий залізничний транспорт — транспортно-технологічний комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів У процесі виробництва (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами в цілому) та взаємодію із залізничним транспортом загального користування і не належить до нього.

Промислова сировина - сировина, що видобувається і виробляється у промисловості.

 

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. —  676 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 26.01.2017 14:26
 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

На транспортное предприятие поступила заявка от ООО «Эра» (далее Покупатель) на перевозку 20 тонн груза со склада ЗАО «Стэп» (далее...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 30 км, за вторую — 4 т на расстояние 25 км и за...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Затраты на поставку единицы продукции = 15 денежных единиц, годовые потребления = 1200 единиц, годовые затраты на...
Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 3 months, 29 days.

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...
В настоящее время в компании на каждые 3 единицы упаковочного оборудования выделяется один оператор. Цикл работы этого...
Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...
При страховании с вероятностью 0,65 продавец получит доход 50 тыс. руб. и с вероятностью 0,35 - убытки в размере штрафа за...
На рис. 3.17 приведен график зависимости затрат от размера зоны сервиса.  
Автокорреляционная функция (рис. 25) количества поступающих на станцию за сутки контейнеров ???0, кроме ?=0, поэтому в качестве прогнозного значения на...
Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його...
В общем случае, если говорить кратко об оценке эффективности как соизмерении результатов и затрат на их достижение, то может быть две категории постановки...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
Ellis and Everard — крупный дистрибьютор химических продуктов. Его оборот составляет свыше 600 млн ф. ст., на территории США и Европы у него 70 офисов и...
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания....
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер