Главная Профсловари (термины) Терміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 2

 summitbiz  

Фрагмент из кейса

Фрэнк Джонсон был менеджером по физическому распределению и отвечал за экспортные операции компании Sudsy Soap. Он работал в этой должности последние пять...
Логистический центр поставщика управляет информационной системой на основе Интернет-коммуникаций, предоставляющей всем заинтересованным сторонам...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 2

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 14:10

Частина 2. Інші частини на інших сторінках сайту

 

С.56

Пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на митній території України або за межами цієї території з метою, заявленою митниці.

Пряме залізничне сполучення - перевезення вантажів, пасажирів, багажу і вантажобагажу у межах двох і більше залізниць України.

Пряме змішане сполучення - перевезення, що здійснюється залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом протягом усього шляху прямування.

Перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює безпосередньо переміщення вантажу, у тому числі на договірній основі, від місця відправлення до місця призначення. Повне оформлення ВМД - проставлення на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.

Пункт пропуску через державний кордон України - ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

 

Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels Faktura) - вид комерційного рахунку. Окрім свого основного призначення як документа, у якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактуру може бути використано як супровідний документ.

Регіональна сортувальна станція (РСС) - організаційна структура, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.

Режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити до такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі зони митного контролю.

Реімпорт відходів - ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів.

 

С.57

Санкціоновані об'єкти для утилізації (видалення) - об'єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких з цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів.

Спеціальний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізований автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності - будь-які юридичні особи, їх об'єднання чи структурні одиниці, інші суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, зареєстровані як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом Україна «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Суб'єкт перевезення небезпечних вантажів - підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі).

Суміжні служби - державні служби (інспекції), які контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших видів контролю.

Тара - основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції.

Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу - система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями.

Технічні умови навантаження і кріплення вантажів - обов'язкові для дотримання всіма учасниками перевезення вимоги щодо розміщення, закріплення, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів.

Технічно-розпорядчий акт (ТРА) - документ, що засвідчує безпечне безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання техніки безпеки.

 

С.58

Товари - будь-яка переміщувана через державний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності.

Товари або вантажі - будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем у будь-якому митному режимі, за винятком транспортних засобів, що перевозять ці товари та інші предмети.

Товарна партія - товари одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться (пересилаються в несупроводжуваному багажі), а також пересилаються в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за митний кордон України на суму у валюті України, еквівалентну 100000 екю, перераховану за курсом Національного банку на день оформлення митної декларації.

Товарно-транспортні документи - документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску до місця призначення (при ввезенні товарів). До основних документів на транспортний засіб належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем.

Товарно-супровідні документи - документи, що прямують разом з товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом. До основних товарно-супровідних документів, зокрема, належать вантажна митна декларація, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист тощо.

Товарно-транспортна документація - комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

 

С.58-59

Транзит вантажів — перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію Україні між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

 

С.59

Транзит відходів - безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, зумовленого технологічним процесом перевезення відходів.

Транзитні послуги (роботи) - безпосередньо пов'язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо.

Транскордонне перевезення - будь-яке переміщення відходів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав.

Транспортна послуга - перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов'язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом.

Транспортні засоби - транспортні засоби, що прибувають на митну територію України, тимчасово на ній перебувають або вибувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу й пасажирів.

Учасник перевізного процесу - юридична особа, представник якої прийняв багаж або вантажобагаж для перевезення або зберігання.

Учасники транзиту - вантажовласники та суб'єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші, які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Фітосанітарний контроль на державному кордоні (зовнішній карантин рослин) - система заходів, спрямована на охорону території країни від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів (карантинні об'єкти), що можуть завдавати значних збитків народному господарству України,. Фітосанітарний контроль поширюється на всі підкарантинні матеріали та об'єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну.

 

С.59-60

Центральна сортувальна станція (ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.

 

С.60

Автомобільно-залізничні перевезення - комбіновані перевезення залізничним і автомобільним транспортом.

Вантажне відправлення — вантаж, відправлений на підставі одного договору про перевезення.

Вертикальний метод навантаження і розвантаження («LO-LO» - lift-on-lift-off) - навантаження і вивантаження ІТО з використанням піднімального устаткування.

Горизонтальний метод навантаження та розвантаження («RO-RO» - roll-on-roll-off) - навантаження чи розвантаження автотранспортних засобів або ІТО з вагона на судно або з судна на їхніх власних колесах або колесах, якими вони оснащуються для цієї мети. У випадку «рухомого шляху» самі автотранспортні засоби в'їжджають на залізничну платформу чи з'їжджають з неї.

Інтермодальні перевезення - послідовне перевезення вантажів двома чи більше видами транспорту в одній і тій самій вантажній одиниці або автотранспортному засобі без перевантаження самого вантажу при зміні виду транспорту.

Комбіновані перевезення - інтермодальні перевезення, у межах яких значна частина європейського рейсу припадає на залізничний, внутрішній водний або морський транспорт, будь-який початковий і/або кінцевий відрізок шляху, на якому використовується автомобільний транспорт, є максимально коротким.

 

С.61

Логістика — процес організації ланцюга матеріально-технічного забезпечення та керування цим ланцюгом у найширшому розумінні.

Межа відповідальності — максимальна грошова сума, виплачувана перевізником вантажовідправникові за будь-яке ушкодження вантажу чи його втрату, за які перевізник відповідає за договором про перевезення. Гранична сума визначається за домовленістю або відповідно до закону.

Морські перевезення на невелику відстань - перевезення вантажів морем між портами, розміщеними в Європі, а також між європейськими портами і портами, розташованими в неєвропейських країнах, омиваних замкненими морями, якими проходять кордони європейських країн.

Мультимодальні перевезення - перевезення вантажів двома або більше видами транспорту.

Несупроводжувані комбіновані перевезення - перевезення автотранспортних засобів або інтермодальних транспортних одиниць (ІТО) без водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, поромів або поїздів).

Перевалювання — переміщення ІТО з одного виду транспорту на інший.

Рухомий шлях (RoLa) - перевезення укомплектованих автотранспортних засобів з використанням горизонтального методу навантаження чи розвантаження на залізничних платформах зі зниженою підлогою.

Супроводжувані комбіновані перевезення - перевезення укомплектованих автотранспортних засобів у супроводі водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, поромів або поїздів).

Фідерні перевезення - морські перевезення на невелику відстань між, щонайменше, двома портами з метою згрупування (розподілу) вантажів (звичайно контейнерів) в одному з цих портів для перевезення у відкритому морі чи після такого перевезення.

Агент-експедитор (експедитор) - посередник, який організовує перевезення вантажів і/або надання супутніх послуг за дорученням вантажовідправника.

 

С.62

Оператор перевезення (перевізник) - особа, безпосередньо відповідальна за перевезення вантажів або така, що використовує для перевезення третю сторону.

Оператор мультимодальних перевезень (ОМП) - будь-яка особа, яка укладає договір мультимодальних перевезень і бере на себе відповідальність за його здійснення як оператор перевезення.

Принципал - особа, стосовно якої інша особа виступає як агент.

Фактичний перевізник (супідрядник) - третя сторона, яка здійснює повне або часткове перевезення.

Автопоїзд - автотранспортний засіб з причепом (в англійській мові для його позначення іноді використовується термін «drawbar-trailer combination» («тягач із причепом»).

Бімодальний напівпричіп (залізнично-автомобільний) - автомобільний напівпричіп, який після оснащення його залізничними візками може бути перетворений на залізничний вагон.

Вагон з кишенями - залізничний вагон з передбаченими в його підлозі заглибинами-кишенями для коліс напівпричепів.

Вагон кошикового типу - залізничний вагон, обладнаний пристосуваннями для вертикального перевантаження, зі знімним підрамником, який припускає навантаження в нього і вивантаження з нього напівпричепів або автотранспортних засобів завдовжки не більше як 12 м.

Вагон типу «спайн» - залізничний вагон з центральним шасі, призначений для перевезень напівпричепів.

Вагон із заниженою підлогою - залізничний вагон із заниженою вантажною площадкою, виготовлений спеціально для перевезень ІТО.

Вагон «рухомий шлях» - залізничні вагони з низькою підлогою утворюють у зчепленні «рухомий шлях».

 

С.63

Двоярусний вагон - залізничний вагон, призначений для перевезень контейнерів у два яруси.

Зчленований транспортний засіб - автотранспортний засіб з напівпричепом.

ЛЕШ («LASH» Iidhter - abord - ship) - судно-ліхтеровоз, на яке навантажуються річні баржі. Ці баржі об'єднуються в склад, який штовхають і транспортують до місця знаходження ліхтеровоза, де вони підіймаються на його борт за допомогою підйомних кранів.

Напівпричіп - транспортний засіб без двигуна, який використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом таким чином, щоб значна частина його ваги і навантаження передавалася на цей автотранспортний засіб. Напівпричепи можуть спеціально обладнуватися для комбінованих перевезень.

Панамакс - судно з габаритами, які дають йому змогу проходити через Панамський канал; його максимальні параметри: довжина - 295 м, ширина - 32,25 м, осадка - 13,5 м.

Причіп (трейлер) - транспортний засіб без двигуна, який використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом, крім напівпричепів.

Суперпанамакс - судно, у якого щонайменше один з габаритів перевищує габарити судна панамакс.

Фідерне судно — судно, призначене для обслуговування фідерних портів з основного порту, який обслуговується материнськими суднами.

Вантажна одиниця - контейнер або знімний кузов.

Інтермодальна транспортна одиниця (ІТО) - контейнери, знімні кузови та напівпричепи, придатні для інтермодальних перевезень.

Знімний кузов - одиниця перевезення вантажу, розміри якої відвідають габаритам автотранспортного засобу, обладнана вантажно-розвантажувальними пристосуваннями, призначеними для її переміщення між різними видами транспорту, як правило, автомобільним і залізничним.

 

С.63-64

Контейнер - ємність загального призначення для перевезень вантажу, досить міцна для повторного використання, зазвичай придатна для штабелювання й оснащена пристосуваннями, котрі надають можливість транспортувати її різними видами транспорту.

 

С.64

Контейнер підвищеної місткості - стандартний контейнер 180, висота якого становить 9 футів і 6 дюймів (2,9 м), а не 8 футів (2,44 м).

Кутові фітінґи - вузли кріплення, розміщувані зазвичай у верхніх і нижніх кутах контейнера, у які вводяться твістлоки або інші пристосування, призначені для піднімання, штабелювання та закріплювання контейнера.

Фітінґи дедалі частіше використовуються на знімних кузовах, проте не в кутах, а в місцях, які відповідають місцям розташування кутових фітінгів на 20-ти або 40-футових контейнерах.

Морський контейнер - контейнер, який є досить міцним для штабелювання в комірчастому контейнеровозі та для підіймання із зачепленням зверху. Більшість морських контейнерів відповідає нормам Міжнародної організації із стандартизації (ISO).

Надмісткий контейнер - контейнер, розміри якого перевищують стандарти ISO і можуть варіюватися, становлячи, наприклад, за довжиною 45 футів (13,72 м), 48 футів (14,64 м) або 53 фути (16,10 м).

Повітряний контейнер - контейнер, який відповідає нормам авіаперевезень.

Стафінґ (стрипінґ) - навантаження вантажу в ІТО або його вивантаження з неї.

Сухопутний контейнер - контейнер, виготовлений відповідно до норм Міжнародного союзу залізниць (UIС) для використання в залізнично-автомобільних комбінованих перевезеннях.

ТЕУ («TEU») - одиниця, еквівалентна двадцятьом футам. Стандартна одиниця, якою є контейнер 180 завдовжки 20 футів (6,10 м); використовується для статистичних вимірів щодо транспортних потоків або пропускної спроможності. Один стандартний 40-футовий контейнер серії 1 ISO дорівнює 2 ТЕУ.

Тара - вага ІТО або транспортного засобу (вагона, автомобіля) без вантажу.

Твістлок - стандартний пристрій для закріплення ІТО на суднах та інших транспортних засобах.

Штабелювання (стакінґ) - збереження або перевезення ІТО з установленням їх одна на іншу.

 

С.65

БІГ-БЕГ (Торгова марка) - змінний мішок, вкладений у ІТО і досить міцний для піднімання і перевезення масових вантажів різного типу.

Одиничний вантаж - вантажна одиниця, котра перебуває на піддоні чи попередньо упакована, розміри якої за периметром відповідають габаритам піддона, і яка може бути поміщена в ІТО.

Піддон - як правило, дерев'яна платформа для підіймання та штабелювання вантажів. Піддони мають стандартні розміри. Найчастіше в Європі використовуються піддони з такими габаритами: 1000x1200 мм (180) і 800x1200 мм (ЕКС).

Валковий навантажувач - транспортний засіб, обладнаний вилковими пристосуваннями з силовим приводом, які входять у кишені ІТО чи під піддони, і переміщують або штабелюють такі вантажні одиниці в порту або на складі.

Вантажний двір - єдина ділянка великих розмірів із розміщеними на ній терміналом, іншими технічними пристроями й адміністративними будівлями (агентські фірми, вантажовідправники, митниця) для комбінованих перевезень, а також представництвами компаній, зайнятих цими перевезеннями.

Вантажна колія - залізнична колія, на якій здійснюються операції з навантаження і вивантаження ІТО, а також їх перевалка з вагона на рампу чи на автотранспортні засоби.

 

С.65-66

Вантажні габарити для залізниць - профіль залізничних колій, через який повинен пройти залізничний рухомий склад з вантажем (вагони з ІТО), обмежений розмірами тунелів і габаритами наближення будівель. Є три міжнародні габарити, визначені ШС:

Габарит А - загальна висота вагона і ІТО складає 3,85 м над рівнем голівок рейок (РГР) і 1,28 м з обох боків від осі колії;

Габарит В - загальна висота вагона і ІТО складає 4,08 м над 1,28 м з обох боків від осі колії;

Габарит С - загальна висота вагона і ІТО складає 4,65 м над РГР і 1,45 м з обох боків від осі колії.

Іншим габаритом, який має особливе значення для комбінованих перевезень, є габарит У+: загальна висота вагона і ІТО складає 4,18 м над рівнем рейок і 1,36 м з обох боків від осі колії. Взагалі, існує багато ін­ших габаритів, визнаних залізницями (МСККПі «Інтерконтейнер»)

 

С.66

Звичайний кран - піднімальний кран, на якому вантаж утримується стрілою за допомогою троса.

Для навантаження або вивантаження ITО трос повинен бути з'єднаний з кутовими елементами ІТО.

Логістичний центр - географічне об'єднання незалежних компаній і підприємств, які займаються вантажними перевезеннями (наприклад, транспортних посередників, вантажовідправників, операторів перевезень, митних органів), а також супутніх послуг (наприклад, зі збереження, технічного обслуговування та ремонту), що включає щонайменше один термінал.

В англійській мові використовується також; термін «freight village», а в італійській - «interporto».

Порто-франко - зона, у межах якої товари можуть виготовлятися і/або зберігатися без сплати мита і податків.

Портальний кран — мостовий кран, конструкція якого включає горизонтальний портал, установлений на опорах, які є або стаціонарними, або переміщуються рейковою колією чи мають пневмохід з відносно обмеженим маневром в одній площині. Вантаж може перемішуватися горизонтально, вертикально й у бічному напрямку.

Такі крани, зазвичай, забезпечують переміщення вантажів з автотранспортного засобу на залізницю або із судна на берег.

Портальний навантажувач - портальний підйомник на пневмоході, призначений для переміщення чи штабелювання контейнерів на укріпленій поверхні.

Приватна під'їзна колія — пряме залізничне сполучення з якоюсь компанією.

Рампа «RO-RO» - зазвичай регульована пряма або похила рампа, яка дає змогу автотранспортним засобам заїжджати на судно чи залізничний вагон або виїжджати з них.

Спредер - регульований фітінг на піднімальному устаткуванні, призначений для з'єднання з фітінгами верхніх кутів ІТО або для з'єднання за допомогою механізмів захоплення ІТО знизу.

Сухопутний порт - внутрішній термінал, безпосередньо пов'язаний з морським портом.

 

С.66-67

Термінал - місце, обладнане для перевалки і збереження ІТО. У французькій мові для контрейлерних перевезень використовується також термін «chantier terminal».

 

С.67

Транспортний вузол - центральний пункт збирання, сортування, перевалки і розподілу вантажів для визначеного району. Ця концепція походить від терміна, використовуваного в повітряних перевезеннях як пасажирів, так і вантажів. Вона припускає збирання та розподіл вантажів через єдиний пункт (концепція «Хабенд Споук»).

Штабелер-підйомник - транспортний засіб-тягач, обладнаний фронтальним механізмом для піднімання, штабелювання або переміщення ІТО.

 

С.11

Цінності (values) - виражені в певних символах, елементи, одержувані з навчання в соціально-економічному середовищі і які використовуються у загальному керівництві для вибору альтернатив.

Цілі (goals) - формулювання, адекватні цінностям, але пристосовані до характеру розв'язуваних проблем і здійснюваних дій. Вони повинні бути операційними, тобто набувати конкретного вияву або вираження у вигляді чіткої постановки завдання, так щоб можна було оцінити, досягнута чи ні мета в результаті тієї або іншої дії. Система цілей повинна бути опрацьована, чітко осмислена, ясно сформульована і вчасно скорегована при прийнятті рішень.

Політика (policy) - загальні провідні вказівки для вироблення рішень у певній сфері, вони можуть бути виражені в різній формі: у вигляді конкретних принципів і поставлених обмежень, заданого набору найбільш загальних рішень і навіть у вигляді конкретної довгострокової програми дій. «Політика» у такому організаційно-управлінському розумінні є найбільш загальним інструментом підпорядкування всієї організаційної діяльності заданим цілям, вона направляє цю діяльність у плині тривалого періоду й стосується найбільш важливих сторін функціонування й розвитку організації.

Рішення (decision) - вибір, здійснюваний деяким суб'єктом (або групою) після уважного розгляду й оцінки альтернатив досягнення мети, визначений встановленою політикою і пов'язаний як із результатами діяльності, так і з засобами їхнього досягнення.

 

С.38

Логістика (Logistics) - наука про планування, контроль і керування транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача (реалізатора) відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

 

С.38-39

Закордонна й вітчизняна література трактують термін «логістика» у такий спосіб:

- новий напрямок в організації руху вантажів;

- теорія планування різних потоків у людино-машинних системах; сукупність різних видів діяльності з метою одержання необхідної кількості вантажу в потрібному місці, у потрібний час із мінімальними витратами;

- інтеграція перевізного й виробничого процесів; процес планування витрат щодо переміщення і зберігання вантажів від виробництва до споживача; інфраструктура економіки;

- форма керування фізичним розподілом продукту; ефективний рух готової продукції від місця виробництва до місця споживання;

- новий науковий напрямок, пов'язаний із розробкою раціональних методів керування матеріальними й інформаційними потоками; наука про раціональну організацію виробництва й розподілу.

 

С.39

Логістика - це мистецтво і наука визначень потреб, а також споживання, розподілу і змісту в робочому стані протягом усього життєвого циклу всього того, що забезпечує ці потреби.

Логістика - унікальна сфера творчості для стратегічної орієнтації. Принципова відмінність технічної системи - логістичного підходу до керування матеріальними потоками від традиційного: інтеграція окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, здатну адекватно реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Інтеграція техніки, технології, економіки, методів планування й керування потоками.

 

С.97

Мета розвитку міжнародних автомобільних перевезень - створення потужної соціально-орієнтованої і конкурентноздатної економіки, що характеризувалася б ринковим динамізмом, високим технологічним рівнем, структурною збалансованістю й високим добробутом народу. При цьому виробництво валового національного продукту на душу населення повинне досягти оцінки високорозвинених країн світу.

 

С.107

Технічні засоби виробництва - будинки, споруди і транспортно-технологічні засоби, що використовуються як об'єкти власності на правах оренди, лізингу, тимчасового користування тощо.

 

С.108

Матеріальні оборотні засоби виробництва - сировина, матеріали, інструменти, пристрої та ін.

Оборотні засоби в грошовій формі - фонд оплати праці, засоби для придбання оборотних фондів і фонду обігу.

Інтелектуальна власність - підприємницька ідея як засіб надання послугам нових якісних характеристик тощо.

 

С.112

Брокерський рахунок - найпростіший вид рахунку, який вимагається для проведення операцій з цінними паперами.

 

С.114

Інвестиційний рахунок - рахунок, який Ви відкриваєте в брокерській фірмі. Це дозволяє Вам здійснювати операції на фондовому ринку і отримувати консультації персонального фінансового радника.

 

С.115

Послуги фінансового попечителя - це управління активами на нові вибраної Вами стратегії.

 

С.155

Основна мета створення логістичних систем - забезпечення оперативного керування перевезеннями контрейлерів і контейнерів у змішаному автомобільно-залізничному внутрішньодержавному й міжнародному сполученні.

Призначення логістичної системи - координація технологічної, технічної й організаційно-економічної взаємодії суміжних видів транспорту, постачальників і споживачів при доставці вантажів у змішаному сполученні.

 

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. —  676 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 26.01.2017 14:26
 

Последние новости на сайте

FMCG Logistics Forum 2019 – ключевое бизнес-событие, ежегодно собирающее для комплексной встречи лидеров отрасли,...
Каков прогноз развития рынка логистических услуг в Украине? Что нужно знать о последних трендах? Каких проблем опасаться? Обо всем...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить экономичный размер заказа, если расходы на поставку единицы материалов составляют 8,33 денежной единицы/единицу,...
Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...

Фрагмент из задачи

Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...
Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки = 500 км, средний простой вагона на одной технической станции = 2 ч,...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<->(Лог-М) Тема 02. Методологічний апарат логістики (22 тест.завдань) 45.45 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 73.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 3 months, 15 days.

В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...
Компания Bannerman Industries планирует построить хранилище для обслуживания семи крупных заказчиков, расположенных в местах с...
Рассчитать параметры системы с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Потребность в материале...
Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....
Логистическое обслуживание - это совокупность видов деятельности, производимых в процессе выполнения заказов и направленных на удовлетворение потребностей...
Наряду со средствами пакетирования наиболее прогрессивным способом перевозки грузов является использование контейнеров. Контейнер — это транспортное...
Система забезпечує двосторонній зв'язок «водій-диспетчер» і «водій-водій», визначає місцезнаходження транспортного засобу і відслідковує його маршрут...
Прогноз продаж дает предварительные оценки будущего спроса в течение функционального цикла. Даже при хорошем качестве прогноза реальный спрос зачастую...
У компании Tesco в основу ее базовой стратегии положена ключевая цель — «создание ценности для потребителей, чтобы добиться их пожизненной лояльности»....
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания....
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер