Главная Профсловари (термины) Терміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 3

 summitbiz  

Фрагмент из кейса

Компания Accenture разработала клиенто-ориентированный инструмент моделирования и поддержки принятия решений по управлению запасами, чтобы помочь...
Pentagon Plastics выпускает малые партии инжекторов для ряда производителей. Несколько лет назад эта компания столкнулась с новой проблемой, связанной с...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерміни - Транспортні технології в системах логістики. Дмитриченко М.Ф. (2007). Частина 3

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 14:12

Частина 3. Інші частини на інших сторінках сайту

 

С.156-157

Вимоги до локальних критеріїв ефективності проектованої логістичної системи – 1. Підвищення схоронності перевезених вантажів; 2. Прискорення доставки вантажів; 3. Прискорення обробки контейнерів і вагонів на станціях та у портах; 4. Поліпшення використання автотранспорту; 5. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 6. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті; 7. Поліпшення використання автотранспорту; 8. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 9. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті.

 

 

С.164-165

Функції терміналу - а)  забезпечувати доступ до рухомого складу, що обертається на певних шляхах сполучення; б)  забезпечувати легку зміну рухомого складу, що працює на даному шляху або з іншими видами транспорту; в) полегшувати об'єднання вантажних і транспортних потоків.

 

С.167-168

Принципи формування логістичної системи - а) забезпечення прийнятних для клієнтів строків і вартості доставки вантажів; б) забезпечення високої точності виконання встановлених строків доставки вантажів, розширення сфери застосування технології just in time; в)  використання при перевезеннях вантажів логістичних технологій, що забезпечують оптимізацію руху товаропотоків, узгодження процесів перевезення й складського зберігання вантажів; г) більш раціональне використання наявної транспортної інфраструктури за рахунок підвищення продуктивності транспортних засобів; д) забезпечення економії витрат енергії за рахунок переключення перевезень на менш енергоємні види транспорту; є) поліпшення екологічної обстановки за рахунок зменшення екологічно шкідливих викидів і вихлопних газів, а також зниження рівня шуму; є) зниження кількості дорожньо-транспортних випадків, запобігання перевантаженості автомобільних доріг за рахунок переключення перевезень автопотягів на інші види транспорту; ж) загального впорядкування процесів керування, структури й потоків інформації, обов'язків посадових осіб.

 

С.171

Економічна свобода - це господарська самостійність у виборі варіанта вирішення виробничих проблем, зважаючи на потреби в товарах і послугах, платіжний попит, наявність ресурсів і можливість їхнього придбання, рівень технічного оснащення й перспектив відновлення технології, рівень ефективності виробництва при різних варіантах рішення, реальність використання отриманого прибутку.

 

С.177

Фінансові аспекти вдосконалення роботи транспортного комплексу – 1. удосконалення державного регулювання й системи керування транспортно-дорожнім комплексом; 2. утвердження України як транспортної держави, інтеграція транспортно-дорожнього комплексу в європейську та світові транспортні системи; 3. удосконалення економічних відносин, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг; 4. відновлення основних виробничих фондів, насамперед рухомого складу транспорту; 5. забезпечення безпечної роботи транспорту, впровадження ресурсозберігаючих технологій, підвищення рівня транспортного обслуговування.

 

С.181

Маркетинг - це комплекс заходів у галузі досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства з вивчення всіх факторів, що здійснюють вплив на процеси виробництва й просування товару та послуг від виробника.

 

С.193

Собівартість перевезень - один з основних показників роботи транспорту. Вона визначається діленням витрат, пов'язаних із здійсненням транспортної роботи, на кількість перевезених тонн чи виконаних тонно-кілометрів.

 

С.216

Інтермодальні перевезення - перевезення декількома видами транспорту, при яких один із перевізників організовує перевезення від одного пункту призначення, залежно від диференціації відповідальності за перевезення, видає різні документи.

Мультимодальні перевезення - перевезення вантажів, при яких особа, що організує перевезення, несе відповідальність на всій довжині логістичного каналу незалежно від кількості видів транспорту, які беруть участь у перевезеннях, при оформленні єдиного перевізного документа.

 

С.217

А-модальні перевезення - перевезення, керування якими здійснюється з єдиного диспетчерського центру незалежно від участі в перевезеннях різних видів транспорту.

Бімодальні перевезення - перевезення спеціалізованими транспортними засобами, які обладнані автомобільними шасі й залізничними колісними парами і здійснюють перевезення як на дорогах, так і на рейках у складі вантажних і навіть пасажирських поїздів.

Юнімодальні перевезення - перевезення одним видом транспорту, які здійснюються одним або декількома перевізниками. Якщо у перевезеннях бере участь тільки один перевізник, він видає свій власний транспортний документ: накладну, коносамент (товаросупроводжувальний документ) тощо.

Сегментальні (роздільні) перевезення - перевезення, при яких перевізник організовує транспортування і бере на себе відповідальність тільки за ту частину перевезень, яку здійснює сам. У цьому разі він видає коносамент на інтермодальні або комбіновані перевезення.

Перевезення вантажів - складний багатогранний процес цілеспрямованої діяльності людей, що забезпечує задоволення попиту на транспортування вантажів. Із позиції кібернетики, перевезення - це керований процес; із погляду організації - багаторівневий процес прийняття рішень; із процедурної точки зору - багатоплановий процес активної діяльності людей.

Основна мета перевезення полягає в забезпеченні належного рівня транспортного обслуговування клієнтів у процесі здійснення обсягів перевезень вантажів у встановлений час при оптимальному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

 

С.234

Міжгалузевий характер логістики - це єдиний технологічний процес, в основі якого - досягнення позатранспортного ефекту в поєднанні із транспортним.

 

С.245

Технологічний процес доставки вантажів загалом і в кожній окремій фазі - це сукупність взаємозалежних часткових процесів. Структурною одиницею будь-якого технологічного процесу, яка використовується для нормування, планування, обліку й контролю, є технологічна операція.

Мета аналізу потоків інформації - визначення кількості функціонуючих документів, доцільності їхнього застосування й порядку обігу, трудомісткості обробки інформації.

 

С.325

Мета побудови маршрутної мережі - забезпечення нормативної бази, що використовується для планування і організації доставки вантажів.

 

С.332

Організаційно-технічні показники рівня перевезень характеризують збереженість вантажу, досягнуту в результаті зменшення механічній пошкоджень у процесі перевезень і виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, скорочення якісних і кількісних втрат маневрування парком спеціалізованого рухомого складу різних АТП з урахуванням потреб у перевезеннях, зниження числа перевантажень і строку доставки вантажів: доставки вантажів за часовими графіками, досягнуту внаслідок скорочення тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт; підвищення продуктивності рухомого складу в результаті використання автопотягів, використання оперативного планування і диспетчерського керівництва роботою автомобілів; зручність користування системою перевезень в результаті вивільнення відправників і вантажоодержувачів від невластивих їм функцій перевезень і експедирування вантажів, скорочення кількості перевізників, що беруть участь у вивозі вантажів від вантажовідправників; поліпшення групування вантажів; використання відкритих площадок для зберігання вантажів у контейнерах замість відкритих складів; зниження трудомісткості навантажувально-розвантажувальних робіт; попереднє навантаження причепів і напівпричепів; створення умов для використання спеціалізованого рухомого складу: підвищення економічної ефективності перевезень шляхом зниження витрат на тару і упаковку, навантажувально-розвантажувальні роботи і зберігання вантажів.

 

С.332-333

Відносні техніко-експлуатаційні показники характеризують ступінь змінювання параметрів використання транспортних засобів у процесі експлуатації, а також у процесі їхньої підготовки до виконання транспортної роботи.

 

С.334

Соціально-економічні показники відображають ефект, отриманий відправником вантажу, одержувачем і перевізником. При визначенні ефективності підвищення рівня соціально-економічних показників транспортного процесу враховується сумарна шкода, заподіяна внаслідок низького рівня транспортного обслуговування (невиконання завдання) і забруднення навколишнього природного середовища.

 

С.335

Комплексний показник якості перевезень вантажів - це сума узагальнених показників технічного й організаційного призначення.

 

С.349

Концентрація логістичних операцій на базі збірно-розподільчих терміналів - це вища форма організації транспортного обслуговування, спрямована на повне задоволення підприємств та організацій автомобільними перевезеннями, що передбачає якість обслуговування й підвищення продуктивності транспортного процесу.

 

С.360

Холодний резерв - рухомий склад, що використовують на перевезеннях неосновної номенклатури вантажів, у випадку появи збоїв переключається на перевезення обов'язкової номенклатури вантажів.

Гарячий резерв - резерв автомобілів, що не бере участі в процесі перевезень, а вводиться в дію тільки за наявності збоїв у їхньому виконанні.

 

С.400

Наука - це система достовірних знань про об'єктивні закони розвитку природи і суспільства, тобто це теоретичні знання, поєднані з абстрактним логічним мисленням.

 

С.401

Принципи - це основні похідні положення, теореми, вчення, науки.

 

С.401-402

Науковість - це використання теоретичних основ розвитку суспільства, законів соціології, психології, права, математики, кібернетики, економіки та інших наук; це закономірності розвитку галузей, конкретних форм їх проявів і особливостей дії в даних умовах; це застосування передового виробничого досвіду.

 

С.402

Плановість - це реалізація економічних законів управління, необхідність планомірного розвитку господарства на основі глибокого наукового аналізу стану виробництва, прогнозування, а також розрахунків ефективності кожного заходу.

Демократичний централізм - це синтез демократії і централізації в керуванні, сполучення єдиноначальства і колегіальності при вирішенні найбільш важливих питань, розвиток творчої ініціативи працюючих.

Матеріальне і моральне стимулювання - це постійна зацікавленість працюючих у підвищенні ефективності праці, у кращих її результатах з мінімальними витратами. Принцип матеріального і морального стимулювання передбачає задоволення потреб кожного працюючого відповідно до кількості витраченої ним праці.

Функція - розуміють чітко визначений комплекс робіт з керування виробництвом, специфічний тільки для даного підрозділу.

Функції керування - це вплив системи, ідо керує, на керовану її частину. Вплив поділяється на окремі складові. У кожному управлінні є загальні і часткові функції. До загальних належать такі: планування, організація праці, координація діяльності, активізація, контроль виконання і керівництво колективом.

Планування - проектування процесу виробництва і процесу управління, функція вибору безпосередніх цілей і розробки діяльності, необхідної для їхнього досягнення. Це творчий процес, який ґрунтується на численних розрахунках з метою визначення виду продукції, її призначення і місця виробництва.

Планування - це вибір безпосередніх цілей. Розрахунок продукції (послуги), її призначення і місце виробництва.

 

С.402-403

Організація праці - формування систем, що управляють і управляються, цс функція визначення видів діяльності, необхідної для реалізації цілей певного підприємства, розташування і спеціалізація кадрів; створення структури управління, розв'язання фінансової проблеми, придбання устаткування і проведення технологічних робіт.

 

С.403

Координація діяльності - це встановлення гармонійної єдності між учасниками виробництва, між системами, що управляють і управляються. Координація діяльності встановлює ділові відносини між робітниками, що зайняті виконанням певних функцій і робіт, виключає дублювання, узгоджує зусилля і строки виконання робіт.

Активізація - це вибір систем, які стимулюють учасників процесу управління і процесів виробництва творчо вирішувати завдання, діяти з максимального ефективністю.

Контроль виконання - система спостереження і перевірки відповідності реального ходу і розвитку процесу виробництва планам, нормам стандартам, правилам, інструкціям і рішенням.

Керівництво колективом - це формування цілей і завдань колективу в певній ситуації, процес переконання кожного з учасників у необхідності докласти зусиль для досягнення поставленої мети. Це підбір, розташування і висування кадрів, їх навчання і виховання. Це найкраще використання знань, здібностей, досвіду працюючих.

Закономірності - слід розуміти об'єктивні закономірності явищ і процесів, що повторюються і були виявлені науковими методами.

 

С.404

Пропорційність - це основна закономірність будь-якого рівня виробництва. Її потрібно дотримуватися в основному і допоміжному виробництві.

Координація діяльності - це встановлення гармонійної єдності між учасниками виробництва, між системою, що управляє і системою, якою управляють.

Управлінські методи - це соціальні шляхи, прийоми, способи, які застосовуються для досягнення встановлених цілей.

 

С.412

Реінжиніринг на транспорті - фундаментальне переосмислення і радикальна перебудова процесів і систем з метою досягнення максимальних значень показників якості і ефективності транспортного обслуговування підприємств, організацій, установ соціально-економічної інфраструктури України, а також за рахунок оптимального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Принцип цілеспрямування передбачає системну єдність вимог до забезпечення необхідного рівня ефективності функціонування об'єктів, процесів і систем ТК (транспортний комплекс) на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ) - горизонтальні зв'язки і рівнях ієрархії - вертикальні зв'язки.

 

С.418

Принцип забезпечення відповідальності за прийняті рішення і прозорості управління передбачає персональну відповідальність керівників відповідних функціональних і структурних підрозділів за кінцеві результати їхньої діяльності.

Управління - це особлива функція трудової діяльності. Мета і зміст цього поняття визначаються розвитком продуктивних сил і виробничих відносин суспільства.

 

С.419

Предмет науки управління автотранспортним підприємством є організаційна структура виробництва і управління та їх особливості.

 

С.420

Антологія - це зібрання творів (праць) різних авторів переважно одного жанру в галузі науки, літератури, мистецтва протягом тривалого історичного періоду.

 

С.421

Інжиніринг є самостійною сферою діяльності, що забезпечує комплекс послуг комерційного характеру з підготовки процесу виробництва і реалізації продукції з обслуговування транспорту, будівництва, промисловості, сільського господарства та інших об'єктів інфраструктури.

 

С.423

Менеджмент – це вміння досягати встановлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Менеджмент («управління») – функція, вид діяльності з керівництва людьми в різноманітних організаціях.

Менеджмент - це також галузь людського знання, що допомагає здійснити цю функцію.

Менеджмент збірне від менеджер - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управління.

 

С.431

Принципи управління - це орієнтири, що застосовуються у всіх ситуаціях.

Принцип хамелеона - «Щоб зберегти роботу, робітник чи керівник повинен пристосуватися до обставин».

 

С.432

Планування - це процес підготовки на перспективу рішень про те, ким, як, коли буде виконана робота.

Визначення передумов - це етап планування, який додатково включається в процес підготовки рішень.

Передумова - це все те, що не потребує доказів.

Програма - це частина плану, що визначає узгоджений за строками, результатам і ресурсним забезпеченням комплекс дій виконавців із досягнення встановлених цілей.

Нормативи - це плани, що використовуються для вимірювання кількості чи якості виконуваної роботи.

 

С.433

Нормативи - це розрахункові величини витрат робочого часу, грошових і матеріальних ресурсів, що використовуються для планування господарської діяльності підприємств і організацій.

 

С.434

Процедури вказують систематизований перелік дій, що виконуються в ситуаціях, які регулярно повторюються.

Метод - це спосіб виконання завдання за допомогою певних операцій. Метод - поняття більш вузьке ніж процедура, оскільки зв'язки з одним завданням, яке, у свою чергу, є лише одним кроком процедури.

Кошториси - це плани витрачання коштів.

 

С.444

Щоденна тривалість керування - тривалість керування між будь-якими двома періодами щоденного відпочинку чи періодами щоденного й щотижневого відпочинку.

 

С.446

Контрольний пристрій тахограф - це устаткування, призначене для установки на автотранспортних засобах з метою показання та запису в автоматичному чи напівавтоматичному режимі на спеціальних реєстраційних листках (діаграмних дисках) даних про рух цих автотранспортних засобів і про певні періоди роботи та відпочинку їхніх водіїв.

 

С.481

Потоки інформації (ПІ) - варто розуміти встановлену (або сформовану) послідовність її походження з моменту створення носія інформації до відсилання його з підприємства або передачі на збереження.

 

С.486

Синтаксис мови - правила побудови із символів алфавіту різних (правильних) мовних конструкцій.

Семантика мови - визначає зміст кожної мовної конструкції, її зв'язок з елементами тієї предметної ділянки, для опису і рішення задачі якої створюється мова.

Прагматика - вивчає відношення, що використовує знакову систему (інтерпретатора) до самої знакової системи. Прагматика вивчає сприйняття осмислених виражень знакової системи відповідно до сприймаючих здібностей, які відносяться до евристичного програмування, а результати вивчення правдоподібних міркувань враховуються при побудові штучного інтелекту.

 

С.487

Метод безпосереднього (суцільного) обстеження - сутність цього методу полягає в обстеженні всіх підрозділів керування. Цей метод є найбільш повним і детальним, дає точні й достовірні дані, характеризує всі сторони діяльності підприємства (організації), тому що охоплює обстеження всього масиву документів.

Метод вибіркового обстеження полягає в обстеженні не всіх, а лише спеціально обраних об'єктів спостереження, на основі яких можна охарактеризувати інші необстежені об'єкти, одержати з достатньою для практичної мети точністю необхідні зведення, уявлення про систему керування в цілому.

Метод анкетного обстеження полягає у вивченні опитувальних аркушів (анкет), заповнюваних працівниками обстежуваних підрозділів.

 

С.504

Зовнішньоекономічна політика держави — це комплекс заходів, метою яких є досягнення певних переваг на світовому ринку й одночасно — захист внутрішнього ринку від конкуренції іноземних товарів. Загалом вона спрямована на стимулювання експорту (обмеження імпорту) товарів.

 

С.507

Протекціонізм - це зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції и використання економічної слабкості торговельних партнерів з метою освоєння їхніх ринків збуту й забезпечення закупівлі дешевої сировини та енергоносіїв.

Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави - це зниження тарифних ставок імпортних та експортних митних правил, встановлення пільг щодо товарів, які завозяться з інших країн.

 

С.551

Ринок — це сфера товарного обміну; у політико-економічному значенні — пропозиція та попит на товари.

 

С.554

Інфраструктура ринку - комплекс галузей і сфер діяльності, основне завдання яких зводиться до доведення товарів і послуг від виробників до споживачів.

Інфраструктура ринку - це комплекс галузей народного господарства, що обслуговують промислове й сільськогосподарське виробництво, а також населення. Вона включає: транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне постачання, водопостачання, науку, охорону здоров'я, охорону довкілля.

 

С.556

Основні принципи формування ринку транспортних послуг - а) підхід до прийняття транспортно-збутових рішень із позицій найбільш повного задоволення потреб (вимог) споживачів ринкового попиту; б)  вільний вибір певних цілей і стратегії функціонування й розвитку автотранспортного або транспортно-експедиторського підприємства в цілому, спрямованого на пошук найбільш ефективного сполучення нових видів послуг із уже наданими; в)  комплексний підхід до зв'язку цілей з ресурсами та можливостями автотранспортних і транспортно-експедиторських підприємств, виробіток шляхів досягнення мети; г) досягнення оптимального поєднання централізованого і децентралізованого початку в управлінні автотранспортними і транспортно-експедиторськими підприємствами; д)  пошук нових форм для підвищення ефективності автотранспортного виробництва в єдності з ефективністю роботи підприємства - споживачів транспортних послуг.

 

С.571

Об'єкт страхування - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом, який пройшов реєстрацію в ДАІ і належить йому на правах власності, повного господарського володіння, оперативного управління або на інших законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).

 

С.572

Екологія у перекладі з грецької - вивчення свого будинку, довкілля.

 

С.578

Принцип цілеспрямованості характеризує цілеспрямовану реалізацію процесів інвестування з позиції об'єктів і суб'єктів інвестування, які полягають у досягненні максимального чистого прибутку на вкладені кошти. Реалізація цього принципу забезпечує досягнення високих кінцевих результатів інвестування з урахуванням системної взаємодії різних інтересів учасників інвестиційного процесу.

Принцип системної ефективності реалізується шляхом оптимального вибору об'єктів та способу інвестування. Структура та склад кількісних та якісних показників процесів інвестування формується на основі їх аналізу та ступеня впливу на об'єкти і суб'єкти інвестування та врахування впливу зовнішнього середовища.

Принцип можливості моделювання полягає в тому, що складні інвестиційні процеси можуть бути представлені кінцевими моделями, які дають змогу досліджувати окремі аспекти інвестиційних процесів чи результати функціонування в цілому. Реалізація цього принципу дозволяє визначити загальну фінансову можливість реалізації проекту та оцінити індивідуальну - можливість його реалізації за рахунок кожного джерела фінансування.

 

С.579

Чистий приведений дохід (NPV) характеризує загальний абсолютний результат інвестиційної діяльності, тобто її кінцевий ефект.

 

С.581

Внутрішня норма прибутку - розуміють ту ставку розрахунку, при якій сума дисконтованого доходу, який регулярно отримується, дорівнює інвестиціям, тобто при нарахуванні суми інвестицій за ставкою відсотків, яка дорівнює внутрішній нормі прибутку, забезпечується отримання розподіленого за часом прибутку.

 

С.589

Собівартість - це виражена в грошовій формі частина витрат виробництва, котра включає вартість витрачених засобів виробництва і вартість продукту (автотранспортних перевезень, послуг). Вона об'єднує витрати автотранспортного підприємства, витрачені матеріальні цінності, заробітну плату, амортизацію автотранспортних засобів, відрахування на соціальне страхування, у фонд зайнятості та інші статті.

 

С.593

Продуктивність праці - слід розуміти ефективність трудової діяльності людей.

 

С.630

Логістична система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — це складна організаційно завершена (структурована) система, що складається із взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальних потоків чи потоків послуг і супутніх їм потоків елементів-ланок, сукупність яких, обмеження, загальні рамки й завдання функціонування об'єднані внутрішніми й (чи) зовнішніми цілями.

 

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. —  676 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 26.01.2017 14:27
 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить: коэффициент использования грузоподъемности вагона (), коэффициент вместимости вагона (), коэффициент тары в вагоне (),...
Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Оценить надежность снабжения предприятия технического сервиса электродами. Исходные данные для расчетов представлены в...
Хуанита Принсепио учитывает затраты на использование автоматически управляемой тележки (АУТ), перемещающей материалы по...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 59.00 %
<->(Лог-М) Тема 01. Основні поняття логістики (27 тест.завдань) 29.63 %
<->(УЦП) Тема 08. Требования к организации финансовой поддержки (11 тест.заданий) 63.64 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 11 months, 18 days.

На станцию железной дороги в адрес Акционерного общества (АО) прибыл вагон бумажной тары емкостью =40т, которую необходимо...
В простой комбинации участников цепи поставок каждая организация имеет в запасах продукцию на одну неделю спроса. Другими словами,...
Определить выгодность применения автомобиля грузоподъемностью 5,0 т по сравнению с автомобилем 4,0 т при следующих условиях:...
В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...
Система доставки определяется как набор элементов, образующих единое целое. Элементами системы, в частности, являются: - производитель — держатель...
Такое решение обеспечит, с одной стороны, приемлемые для дачников условия перевозки, а с другой — минимизацию общих совокупных издержек на доставки...
Каждому автомобилю в зависимости от его эксплуатационных свойств соответствуют определенные значения коэффициента использования грузоподъемности ?ст и...
В Приволжском территориальном автотранспортном управлении при включении варианта, удовлетворяющего системе ограничений, в графике перевозок зерна...
Для многих видов продуктов в качестве предварительного показателя спроса на него мы можем использовать численность населения в регионе. Так, численность...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер