Главная Профсловари (термины) Терміни - Загальний курс транспорту. Книга 2. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. (2007). Частина 2

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

В мае 2002 г. компания eBay объявила о новом совместном предприятии, созданном ею с Accenture, охватывающем 46 млн потребителей, которые пользуются eBay...
Соня Браун взглянула на часы. Остава­лось только 2 часа до ее встречи с боссом, Стивом Миллером, управляющим закупками компании Wieber Drug Stores...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерміни - Загальний курс транспорту. Книга 2. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. (2007). Частина 2

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 18:29

Частина 2. Інші частини на інших сторінках сайту

 

С.481

Підконтрольні об’єкти – об’єкти, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об’єктів і контролюються спеціа­лістами державної служби з карантину рослин.

Поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення.

Подорожній лист – первинний документ про облік вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України (бланк форми МД-6) – документ суворої звітності, що видається митними органами власнику транспортного засобу (довіреній особі) для реєстрації в установлений законодавством термін зазначеного в ньому транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах на ім’я особи, вказаної в ньому, і є підтвердженням здійснення митного оформлення.

Правила перевезення вантажів (Правила) – нормативний акт, що конкретизує положення, які регламентують участь та обов’язки сторін у процесі перевезення вантажів.

Приймач-здавач вагона – службовець станції, який приймає багаж та вантажобагаж до перевезення в багажному вагоні та видає його на станціях зупинки поїзда представникам станції або пасажиру.

Приймання вантажу – подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Прийняття ВМД для оформлення – процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим комерційним документам.

Прикордонний пункт з карантину рослин – це пункт з карантину рослин, що розміщений при морських, річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв’язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях), пунктах пропуску на державному кордоні України.

 

С.482

Причіп – транспортний засіб, призначений для руху в з’єднанні з механічним транспортним засобом. До цього виду транспортного засобу належать напівпричепи і причепи-розпуски.

Причіп – автомобільний транспортний засіб без власного джерела енергії, який повністю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення пасажирів чи вантажів і пристосований для буксирування автомобілем.

Продавецьпідприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу.

Проміжна митниця – будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов’язані з необхідністю зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

Промисловий залізничний транспорт – транспортно-технологічний комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів у процесі виробництва (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами в цілому) та взаємодію із залізничним транспортом загального користування і не належить до нього.

Промислова сировина – сировина, що видобувається і виробляється у промисловості.

Пропуск через митний кордон України – дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на митній території України або за межами цієї території з метою, заявленою митниці.

Пряме залізничне сполучення – перевезення вантажів, пасажирів, багажу і вантажобагажу у межах двох і більше залізниць України.

Пряме змішане сполучення – перевезення, що здійснюється залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування.

Перевізник – власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює безпосередньо переміщення вантажу, у тому числі на договірній основі, від місця відправлення до місця призначення.

Перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

 

С.483

Підприємство – українські підприємства, установи та інші організації, а також будь-які іноземні суб’єкти господарської діяльності.

Повне оформлення ВМД – проставлення на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.

Предмети – будь-які предмети, що переміщуються через державний кордон України.

Пункт пропуску через державний кордон України – ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels faktura) – вид комерційного рахунка. Окрім свого основного призначення як документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактура може бути використаним як супровідний документ.

Регіональна сортувальна станція (РСС) – організаційна структура, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.

Режим зони митного контролю – порядок доступу й перебування в такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред’явити до такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі зони митного контролю.

Реімпорт відходів – ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів.

Речовини – матерія будь-якого походження (органічна, мінеральна) різноманітного хімічного складу і фізичного стану.

Санкціоновані об’єкти для утилізації/видалення – об’єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких з цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів.

Сировина – предмети праці, які зазнали під її впливом певних змін і підлягають подальшій переробці.

 

С.484

Сідельний тягач – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для буксирування напівпричепа.

Спеціальний автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізований автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Споживачгромадянин, який придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Стоянка таксі – спеціально обладнаний пункт для зупинки таксі та посадки пасажирів.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності – будь-які юридичні особи, їх об’єднання чи структурні одиниці, інші суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Суб’єкт перевезення небезпечних вантажів – підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі).

Суміжні служби – державні служби (інспекції), які контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших видів контролю.

Таксі – спеціальний легковий автомобіль, обладнаний таксометром і призначений для перевезення пасажирів та багажу в порядку індивідуального користування.

Тара – основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції.

Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу – система цінових ставок та правил їх застосування, за якими проводяться розрахунки за перевезення залізницями.

Технічні умови навантаження і кріплення вантажів – обов’язкові для дотримання всіма учасниками перевезення вимоги щодо розміщення, закріплення, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів.

 

С.485

Технічно-розпорядчий акт (ТРА) – документ, що засвідчує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання техніки безпеки.

ТЕОтранспортно-експедиційна організація.

Товари – будь-яка переміщувана через державний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності.

Товари або вантажі – будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем у будь-якому митному режимі, за винятком транспортних засобів, що перевозять ці товари та інші предмети.

Товарна партія – товари одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться (пересилаються в несупроводжуваному багажі), а також пересилаються в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за митний кордон України на суму у валюті України, еквівалентну 100000 екю, перераховану за курсом Національного банку на день оформлення митної декларації.

Товарно-транспортні документи – документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску до місця призначення (при ввезенні товарів). До основних документів на транспортний засіб належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем.

Товаросупровідні документи – документи, що слідують разом з товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом. До основних товаросупровідних документів зокрема належать вантажна митна декларація, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, відвантажувальна специфікація, упакувальний лист тощо.

Товарно-транспортна документація – комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

 

С.485-486

Товарно-транспортна накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

 

С.486

Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Транспортні засоби – залізничний рухомий склад (вагони всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.

Транспортні засоби – транспортні засоби, що власним ходом прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирів.

Транзит вантажів – перевезення транспортними засобами транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

Транзит відходів – безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів.

Транзит через територію України – переміщення товарів та інших предметів під митним контролем територією України між двома або в межах одного пункту пропуску.

Транзитні послуги (роботи) – безпосередньо пов’язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо.

Транскордонне перевезення – будь-яке переміщення вантажів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав.

Транспортна послуга – перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом.

 

С.486-487

Транспортні засоби – транспортні засоби, що прибувають на митну територію України, тимчасово на ній перебувають або вибувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу й пасажирів.

 

С.487

Увезення в Україну й вивезення з України - фактичне переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів.

Утилізація - будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

Учасник перевізного процесу - юридична особа, представник якої прийняв багаж або вантажобагаж для перевезення або зберігання.

Учасники транзиту - вантажовласники та суб’єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Фітосанітарний контроль на державному кордоні (зовнішній карантин рослин) - система заходів, спрямована на охорону території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів (карантинні об’єкти), що можуть завдавати значні збитки народному господарству України. Фітосанітарний контроль поширюється на всі підкарантинні матеріали та об’єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну.

Центральна сортувальна станція (ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.

 

С.488

Автомобільно-залізничні перевезення - комбіновані перевезення залізничним і автомобільним транспортом. В англійській мові термін “контрейлерні перевезення “ стосується не комбінованих перевезень взагалі, а конкретно - перевезень автомобільних напівпричепів залізницею.

Вантажне відправлення - вантаж, відправлений на підставі одного договору про перевезення. У комбінованих перевезеннях даний термін може використовуватися з метою статистичного підрахунку вантажних одиниць або автотранспортних засобів. Під об’єднанням кількох вантажних відправлень у повну партію мається на увазі концентрація й укрупнення вантажних партій.

Вертикальний метод навантаження і розвантаження (“LО-LО” - lift-оn-lift-off) - навантаження і вивантаження ІТО з використанням піднімального устаткування.

Горизонтальний метод навантаження та розвантаження (“RО-RО” - rоll-оn-roll-оff) - навантаження чи розвантаження автотранспортних засобів або ІТО з вагона на судно, або з судна на їхніх власних колесах або колесах, якими вони оснащуються для цієї мети. У випадку “рухомого шляху” самі автотранспортні засоби в’їжджають на залізничну платформу чи з’їжджають з неї.

Інтермодальні перевезення - послідовне перевезення вантажів двома чи більше видами транспорту в одній і тій самій вантажній одиниці або автотранспортному засобі без перевантаження самого вантажу при зміні виду транспорту.

Комбіновані перевезення - інтермодальні перевезення, у межах яких значна частина європейського рейсу припадає на залізничний, внутрішній водяний або морський транспорт, будь-який початковий і/або кінцевий відрізок шляху, на якому використовується автомобільний транспорт, є максимально коротким.

 

С.488-489

Логістика - процес організації ланцюга матеріально-технічного забезпечення та керування цим ланцюгом у найширшому розумінні. Даний ланцюг може охоплювати як постачання сировини, необхідної для виробництва, так і керування матеріальними ресурсами на підприємстві, доставляння на склади й у розподільні центри, сортування, перероблення, упакування й остаточний розподіл у місцях споживання.

 

С.489

Межа відповідальності – максимальна грошова сума, виплачувана перевізником вантажовідправникові за будь-яке ушкодження вантажу чи його втрату, за які перевізник відповідає за договором про перевезення. Гранична сума визначається за домовленістю або відповідно до закону.

Морські перевезення на невелику відстань – перевезення вантажів морем між портами, розміщеними в Європі, а також між європейськими портами і портами, розташованими в неєвропейських країнах, що омиваються замкненими морями, якими проходять кордони європейських країн.

Мультимодальні перевезення – перевезення вантажів двома або більше видами транспорту.

Несупроводжувані комбіновані перевезення – перевезення автотранспортних засобів або інтермодальних транспортних одиниць (ІТО) без водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, паромів або поїздів).

Перевалювання – переміщення ІТО з одного виду транспорту на інший.

Рухомий шлях (RоLа) – перевезення укомплектованих автотранспортних засобів з використанням горизонтального методу навантаження чи розвантаження на залізничних платформах зі зниженою підлогою.

Супроводжувані комбіновані перевезення – перевезення укомплектованих автотранспортних засобів у супроводі водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, паромів або поїздів).

Фідерні перевезення – морські перевезення на невелику відстань між, щонайменше, двома портами з метою згрупування (розподілу) вантажів (зазвичай контейнерів) в одному з цих портів для перевезення у відкритому морі чи після такого перевезення.

Агент-експедитор (експедитор) – посередник, який організовує перевезення вантажів і/або надання супутніх послуг за дорученням вантажовідправника.

 

С.490

Вантажовідправник – особа (фізична чи юридична) або компанія, які передають вантажі у відання інших осіб чи компаній (агент-експедитор/експедитор, перевізник/оператор перевезення) для його доставки одержувачу.

Вантажоодержувач – особа, котра має право отримати доставлені вантажі.

Оператор перевезення (перевізник) – особа, безпосередньо відповідальна за перевезення вантажів або така, що використовує для перевезення третю сторону.

Оператор мультимодальних перевезень (ОМП)будь-яка особа, котра укладає договір мультимодальних перевезень і бере на себе відповідальність за його здійснення як оператор перевезення.

Принципал – особа, стосовно якої інша особа виступає як агент.

Фактичний перевізник (субпідрядник)третя сторона, котра здійснює повне або часткове перевезення.

Автопоїзд – автотранспортний засіб з причепом (в англійській мові для його позначення іноді використовується термін “drawbar-trailer combination” (“тягач із причепом”).

Бімодальний напівпричіп (залізнично-автомобільний) – автомобільний напівпричіп, який після оснащення його залізничними візками може бути перетворений на залізничний вагон.

Вагон з “кишенями”залізничний вагон з передбаченими в його підлозі заглибинами-кишенями для коліс напівпричепів.

Вагон кошикового типу – залізничний вагон, обладнаний присто­суваннями для вертикального перевантаження, зі знімним підрамником, який припускає навантаження в нього і вивантаження з нього напівпричепів або автотранспортних засобів завдовжки не більше як 12 м.

Вагон типу “спайн” – залізничний вагон із центральним шасі, призначеним для перевезень напівпричепів.

Вагон зі зниженою підлогою – залізничний вагон зі зниженою вантажною площадкою, виготовлений спеціально для перевезень ІТО.

Вагон “рухомий шлях” – залізничні вагони з низькою підло­гою, які утворюють у зчепленні «рухомий шлях».

Двоярусний вагон – залізничний вагон, призначений для перевезень контейнерів у два яруси.

Зчленований транспортний засіб – автотранспортний засіб з напівпричепом.

 

С.491

ЛЕШ (“LASH”- lidhter-abord-ship) – судно-ліхтеровоз, на яке навантажуються річні баржі. Ці баржі об’єднуються в склад, який штовхають і транспортують до місця знаходження ліхтеровоза, де вони підіймаються на його борт за допомогою підйомних кранів.

Напівпричіптранспортний засіб без двигуна, котрий використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом таким чином, щоб значна частина його ваги і навантаження передавалися на цей автотранспортний засіб. Напівпричепи можуть спеціально обладнуватися для комбінованих перевезень.

Панамакссудно з габаритами, котрі дають йому змогу проходити через Панамський канал; його максимальні параметри: довжина – 295 м, ширина – 32,25 м, осадка – 13,5 м.

Причіп (трейлер) – транспортний засіб без двигуна, котрий використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом, крім напівпричепів.

Суперпанамакс – судно, у якого щонайменше один із габаритів перевищує габарити судна панамакс.

Фідерне судно – судно, призначене для обслуговування фідерних портів з основного порту, який обслуговується материнськими суднами.

Вантажна одиниця – контейнер або знімний кузов.

Інтермодальна транспортна одиниця (ІТО) – контейнери, знімні кузови та напівпричепи, придатні для інтермодальних перевезень.

Знімний кузов – одиниця перевезення вантажу, розміри якої відповідають габаритам автотранспортного засобу, обладнана вантажно-розвантажувальними пристосуваннями, призначеними для її переміщення між різними видами транспорту, як правило, автомобільним і залізничним.

Контейнерзагального призначення ємність для перевезень вантажу, досить міцна для повторного використання, зазвичай придатна для штабелювання й оснащена пристосуваннями, котрі надають можливість транспортувати її різними видами транспорту.

Контейнер підвищеної місткості – стандартний контейнер 180, висота якого становить 9 футів і 6 дюймів (2,9 м), а не 8 футів (2,44 м).

 

С.491-492

Кутові фітінґи – вузли кріплення, розміщувані зазвичай у верхніх і нижніх кутах контейнера, в які вводяться твістлоки або інші пристосування, призначені для підіймання, штабелювання та закріплювання контейнера. Ці фітінґи дедалі частіше використовуються на знімних кузовах, проте не в кутах, а в місцях, які відповідають місцям розташування кутових фітінґів на 20 або 40 футових контейнерах.

 

С.492

Морський контейнер - контейнер, який є досить міцним для штабелювання в комірчастому контейнеровозі та для підіймання із зачепленням зверху. Більшість морських контейнерів відповідає нормам Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Надмісткий контейнер - контейнер, розміри якого перевищують стандарти ISO і можуть варіюватися, становлячи, наприклад, за довжиною 45 футів (13,72 м), 48 футів (14,64 м) або 53 фути (16,10 м).

Повітряний контейнер - контейнер, який відповідає нормам авіаперевезень.

Стафін (стрипін) - навантаження вантажу в ІТО або його вивантаження з неї.

Сухопутний контейнер - контейнер, виготовлений відповідно до норм Міжнародного союзу залізниць (UIC) для використання в залізнично-автомобільних комбінованих перевезеннях.

ТЕУ (ТЕU) - одиниця, еквівалентна двадцятьом футам. Стандартна одиниця, якою є контейнер ISO завдовжки 20 футів (6,10 м); використовується для статистичних вимірів щодо транс­портних потоків або пропускної спроможності. Один стандартний 40-футовий контейнер серії ISO дорівнює 2 ТЕУ.

Тара - вага ІТО або транспортного засобу (вагона, автомобіля) без вантажу.

Твістлок - стандартний пристрій для закріплення ІТО на суднах та інших транспортних засобах.

Штабелювання (стакін) - збереження або перевезення ІТО з установленням їх одна на іншу.

БІГ-БЕГ (Торгова марка) - змінний мішок, вкладений у ІТО, досить міцний для підіймання і перевезення масових вантажів різного типу.

Одиничний вантаж - вантажна одиниця, котра перебуває на піддоні чи попередньо упакована, розміри якої по периметру відповідають габаритам піддона і яка може бути поміщена в ІТО.

 

С.492-493

Піддон - як правило, дерев’яна платформа для підіймання та штабелювання вантажів. Піддони мають стандартні розміри. Найчастіше в Європі використовуються піддони з такими габаритами: 1000х1200 мм (180) і 800х 1200 мм (ЕКС).

 

С.493

Вилковий навантажувач – транспортний засіб, обладнаний вилковими пристосуваннями з силовим приводом, які входять у “кишені” ІТО чи під піддони, і переміщують або штабелюють такі вантажні одиниці в порту або на складі.

Вантажний двір – єдина ділянка великих розмірів із розміщеними на ній терміналом, іншими технічними пристроями й адміністративними будівлями (агентські фірми, вантажовідправники, митниця) для комбінованих перевезень, а також представництвами компаній, зайнятих цими перевезеннями.

Вантажна колія – залізнична колія, на якій здійснюються операції з навантаження і вивантаження ІТО, а також їх перевалка з вагона на рампу чи на автотранспортні засоби.

Вантажні габарити для залізниць – профіль залізничних колій, через який повинен пройти залізничний рухомий склад з вантажем (вагони з ІТО), обмежений розмірами тунелів і габаритами наближення будівель. Є три міжнародні габарити, визначені UIC:

Габарит А – загальна висота вагона і ІТО складає 3,85 м над рівнем голівок рейок (РГР) і 1,28 м з обох боків від осі колії;

Габарит В – загальна висота вагона і ІТО складає 4,08 м над РГР і 1,28 м з обох боків від осі колії;

Габарит С – загальна висота вагона і ІТО складає 4,65 м над РГР і 1,45 м з обох боків від осі колії.

Іншим габаритом, який має особливе значення для комбінованих перевезень, є габарит У+: загальна висота вагона і ІТО складає 4,18 м над рівнем рейок і 1,36 м з обох боків від осі колії. Взагалі, існує багато інших габаритів, визнаних залізницями (МСККПі “Інтерконтейнер”).

Звичайний кран – підіймальний кран, на якому вантаж утримується стрілою за допомогою троса. Для навантаження або вивантаження ІТО трос повинен бути з’єднаним з кутовими елементами ІТО.

 

С.493-494

Логістичний центр – географічне об’єднання незалежних компаній і підприємств, які займаються вантажними перевезеннями (наприклад, транспортних посередників, вантажовідправників, операторів перевезень, митних органів), а також супутніх послуг (наприклад, зі збереження, технічного обслуговування та ремонту), що включає щонайменше один термінал. В англійській мові використовується також термін “freight village”, а в італійській - “interporto”.

 

С.494

Порто-франко - зона, у межах якої товари можуть виготовлятися і/або зберігатися без сплати мита і податків.

Портальний кран - мостовий кран, конструкція якого включає горизонтальний портал, встановлений на опорах, які є або стаціонарними, або переміщуються рейковою колією, чи мають пневмохід з відносно обмеженим маневром в одній площині. Вантаж може перемішуватися горизонтально, вертикально й у бічному напрямку. Такі крани зазвичай забезпечують переміщення вантажів з автотранспортного засобу на залізницю або із судна на берег.

Портальний навантажувач - портальний підйомник на пневмоходу, призначений для переміщення чи штабелювання контейнерів на укріпленій поверхні.

Приватна під’їзна колія - пряме залізничне сполучення з якоюсь компанією.

Рампа “RО-RО” - зазвичай регульована пряма або похила рампа, яка дає змогу автотранспортним засобам заїжджати на судно чи залізничний вагон або виїжджати з них.

Спредер - регульований фітінг на піднімальному устаткуванні, призначений для з’єднання з фітінгами верхніх кутів ІТО або для з’єднання за допомогою механізмів захоплення ІТО знизу.

Сухопутний порт - внутрішній термінал, безпосередньо пов’язаний з морським портом.

Термінал - місце, обладнане для перевалки і збереження ІТО. У французькій мові для контрейлерних перевезень використовується також термін “chantier terminal”.

Транспортний вузол - центральний пункт збирання, сортування, перевалки і розподілу вантажів для визначеного району. Ця концепція походить від терміна, використовуваного в повітряних перевезеннях як пасажирів, так і вантажів. Вона припускає збирання та розподіл вантажів через єдиний пункт (концепція “Хаб енд Споук”).

Штабелер-підйомник - транспортний засіб - тягач, обладнаний фронтальним механізмом для підіймання, штабелювання або переміщення ІТО.

 

Джерело: Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. Книга 2. Навчальний посібник. - К., Арістей, 2007. 504 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Установить срок доставки угля между портами, если расстояние между ними равно = 470 миль. Скорость судна на этой линии = 350...
Энн Дженкинс (Anne Jenkins) заключила контракт на поставку 100 компьютерных систем в неделю в школы Южного Уэллса. В каждую...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки = 500 км, средний простой вагона на одной технической станции = 2 ч,...
На транспортное предприятие поступила заявка от ООО «Эра» (далее Покупатель) на перевозку 20 тонн груза со склада ЗАО «Стэп» (далее...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 4 months, 4 days.

Ян Брюс доставляет товары в восемь городов, данные по размещению которых и по спросу показаны на рис. 5.12. Он хочет отыскать место...
Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться или быть украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные...
Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м2, если нагрузка на 1 м2 пола составляет 5 т; а величина...
Следует исходить из принципа, при котором объемы запасов на складе не должны достигать нулевой отметки. Поэтому для определения момента формирования...
Как показывает практика взаимодействия между поставщиками и потребителями, последние имеют, как правило, одного постоянного и стабильного поставщика,...
Последовательность действий при реинжиниринге: - составление списка всех процессов для последующего реинжиниринга; - выбор приоритетного...
Методы, применяемые для снижения токсичности отработавших газов, можно разделить на четыре группы: - группа I — изменение конструкции, рабочего процесса,...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
Ellis and Everard — крупный дистрибьютор химических продуктов. Его оборот составляет свыше 600 млн ф. ст., на территории США и Европы у него 70 офисов и...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер