Главная Профсловари (термины) Глосарій - Логістика. Тридід О. М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. (2008)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Джим Бэллинджер был президентом средней фирмы, выпускавшей "мини-дома на колесах" (жилые автофургоны) в Каламазу, штат Мичиган. Постепенно с местного...
Компания Mom's Tacos (tacos — свернутая маисовая лепешка с начинкой из рубленого мяса, сыра, лука и бобов с острой подливой) была быстро растущей сетью...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Логістика. Тридід О. М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. (2008)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
28.01.2017 10:48

С.154

Адміністрування логістичне. Організація виконання визначених логістичних завдань.

Базовий модуль. Умовна одиниця площі, що являє собою прямокутник із сторонами 0,6 х 0,4 м, і який повинен вміщатися кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на складській робочій площі та ін.

Беззбитковий розподіл. Логістична стратегія, яка передбачає вилучення зайвих операцій та перешкод на шляху інформаційного та матеріального потоків.

Вантажна одиниця. Певний стандартний блок будь-якого вантажу.

Вантажообіг складу. Показник, що характеризує трудомісткість роботи й визначається обсягом продукції різних найменувань, що пройшла за певний відрізок часу (добу, місяць, рік). Можливий розрахунок вантажообігу складу після прибуття або після відправлення (однобічний вантажообіг).

Вантажопотік. Кількість вантажів у тоннах, які переміщені між двома пунктами за одиницю часу.

Відбір товарів і комплектація замовлення. Процес відбору певних найменувань товарів на складі і комплектації замовлення для його наступного відвантаження споживачеві.

Вилучення товару. Прийняття підприємством екстраординарних заходів стосовно вилучення у споживачів товарів, які визнані неякісними чи небезпечними для здоров'я.

 

С.155

Виробничі запаси. Формуються із матеріальних запасів, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці у процесі виробництва (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати і комплектація, паливо, тара та ін.)

Витрати логістичні. Витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій: розміщенням замовлень на матеріали, закупівлею, складуванням матеріалів, що надходять, внутрішньовиробничим транспортуванням, проміжним складуванням, складуванням готової продукції, відвантаженням, зовнішнім транспортуванням і т. д.

Витрати на замовлення. Витрати на закупівлю кожної партії продукції, що включають витрати на контроль наявності, підготовку замовлення, передачу замовлення, отримання продукції, перевірку кількості і якості, розкладання за місцями збереження, перевірку документів, підготовку рекламації, постановку на облік.

«Виштовхуюча» система управління матеріальними потоками. Полягає у нав'язуванні учасникам логістичного каналу продукції з метою зменшення власних матеріальних запасів. Матеріальний потік «виштовхується» отримувачу по команді, яку отримує попередня ланка із центральної системи управління виробництвом.

Дефіцит запасу. Відсутність товару у момент появи його покупця.

Децентралізація управління логістикою. Організаційно-управлінські підходи за якими всі питання, що пов'язані із логістикою, вирішуються на рівні окремих підрозділів підприємства.

Дилер. Особа (чи фірма), яка здійснює біржове чи торгове посередництво на умовах перепродажу товарів від свого імені та за власний рахунок. Він отримує певний прибуток, що формується як різниця між ціною продажу і ціною придбання товару дилером. Відповідно до особливих умов дилерського договору дилери можуть надавати замовникам інформацію стосовно кон'юнктури ринку, послуги рекламного характеру, а також здійснювати післяпродажне обслуговування продукції.

 

С.155-156

Дистрибутор. Посередник, який спеціалізується на придбанні товарів безпосередньо у виробників та реалізації (розподілі) цих товарів постійним клієнтам. Розрізняють два типи дистрибуторів: перший — дистрибутори товарів промислового призначення. їхніми партнерами є підприємці, які виробляють готову до споживання продукцію. Другий тип — це дистрибутори, які продають товари роздрібній мережі.

 

С.156

Дисципліна обслуговування. Комплекс правил обслуговування замовлення замовника у логістичній системі.

Договір поставки. Офіційна угода між підприємствами, за якою підприємство-постачальник (виробник продукції) зобов'язується передати підприємству-покупцю у встановлені терміни продукцію узгодженого між ними асортименту, кількості і якості. Покупець зобов'язується прийняти та оплатити її.

Дослідження ринку матеріальних запасів. Однин з елементів планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства.

Доставка товару «від дверей до дверей». Доставка вантажу в контейнерах безпосередньо від відправника до споживача.

Економічний (оптимальний) розмір замовлення. Розмір замовлення, при якому сумарні витрати на розміщення замовлення і зберігання запасу мінімальні.

Електронний обмін даними (Electronic data interchange EDI). Система прямого комп'ютерного зв'язку між постачальниками і споживачами, призначена для безпосереднього оформлення замовлень і обміну іншою стандартною інформацією.

Ешолований логістичний канал. Переміщення матеріальних потоків від виробників через посередницькі структури.

Єдиний технологічний процес транспортування вантажів. Комплексна технологія, у межах якої здійснюється чітка взаємодія всіх елементів логістичної системи на всіх етапах доставки вантажів: «точно вчасно», з як найменшими витратами ресурсів та на основі інтеграції виробництва, транспорту і споживання.

Замовлення. Комерційний документ, де покупець детально вказує всі необхідні умови для виготовлення чи підготовки замовленого товару. У ньому вказуються всі значущі елементи, необхідні для укладання торгової угоди.

Запаси готової продукції. Продукція, яка може бути відправлена підприємством споживачеві у будь-який час.

 

С.156-157

Запаси незвершеного виробництва. Виробничі запаси, що знаходяться на проміжних стадіях виробничого процесу підприємства (напівфабрикати — продукти, обробка яких уже почалася, але ще не завершена в циклі виробництва).

 

С.157

Запасні частини. Заздалегідь виготовлені деталі та вузли устаткування, що призначені для заміни зношених при експлуатації, з метою відновлення встановлених робочих показників даного устаткування.

Інформаційне забезпечення логістики. Діяльність по переробці, обліку, та аналізу інформації з метою інтеграції елементів системи управління — планування, управління, контролю та регулювання.

Інформаційний потік. Сукупність циркулюючих у межах логістичної системи, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень з метою контролю та управління логістичними операціями.

Комплекс логістики. Сукупність логістичних засобів, певна структура якої забезпечує підприємству досягнення поставленої мети та вирішення логістичних завдань. Визначається як «сім правил логістики»: вантаж — необхідні товари; кількість — в необхідній кількості; час — в потрібний час; місце — в потрібне місце; витрати — з мінімальними витратами; якість — при потрібній якості; клієнт — система обслуговування для конкретного замовлення (клієнта)

Концепція логістики. Система поглядів на вдосконалення господарської діяльності підприємства через раціоналізацію планування і управління потоковими процесами.

Концепція організації виробництва за умов логістичного управління. Система поглядів на створення цілісної та високоефективної виробничої системи через інтеграцію всієї сукупності різнорідних потокових процесів, що забезпечує виконання виробничої діяльності підприємства.

Критерій ефективності логістики. Необхідний рівень і своєчасність обслуговування галузей матеріально-виробничого виробництва та безпосередньо їх господарчих суб'єктів.

Ланцюг поставок. Лінійно упорядкована множина конкретизованих суб'єктів (виробників, посередників, організацій, фізичних осіб та ін.), що охоплює весь шлях від постачальника сировини, матеріалів і комплектації до підприємства-виробника продукції та її споживача.

 

С.158

Логістика. Процес планування, реалізації і управління ефективним, економічним рухом і збереженням сировини, матеріалів, незакінченого виробництва, готової продукції і пов'язаної з цим інформації із пункту виникнення у пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам споживача.

Логістика закупівельна. Охоплює рух матеріалів від постачальників до підприємства і вирішує всі питання, віднесені до сфери матеріально-технічного забезпечення підприємства і підготовки сировини і матеріалів до виробничого споживання.

Логістика виробнича (менеджмент матеріалів). Включає всі питання з організації і управління переміщенням матеріальних ресурсів від сировини до готової продукції) безпосередньо у процесі виробництва, в тому числі подачу сировини, матеріалів і комплектації на робочі місця.

Логістика збутова (маркетингова логістика). Включає всі питання організації та управління переміщенням матеріальних і інформаційних потоків від виробника продукції до споживача згідно із його інтересами і вимогами.

Логістика реверсивна. Охоплює діяльність підприємства щодо зниження та усунення втрат товарів і тари. Виражається в управлінні зворотними, по відношенню до нормально спрямованих потоків, матеріальними й інформаційними потоками.

Логістика стратегічна. Використання компетентності в сфері логістики і налагоджування партнерських стосунків у всіх каналах для досягнення конкурентної переваги при створенні і розвитку довгострокових логістичних союзів із клієнтами і постачальниками матеріалів і послуг.

Логістичний аудит. Оцінка стану логістичної діяльності підприємства за якою визначається рівень невідповідності фактичних значень показників встановленим вимогам, правилам та процедурам такої діяльності внутрішнього і зовнішнього характеру.

Логістичний канал. Частково упорядкована множина різних суб'єктів, що здійснюють доведення матеріального потоку від джерела генерації (продуцента) до місця призначення (споживача).

Логістичний канал прямий. Характеризується управлінням руху матеріальних потоків без участі посередницьких структур.

 

С.159

Логістичний канал ешелований. Характеризується управлінням руху матеріальних потоків із залученням посередницьких структур.

Логістичний ланцюг. Лінійно упорядкована множина конкретизованих суб'єктів (виробників, посередників, організацій, фізичних осіб та ін.), що здійснюють логістичні операції з доведення матеріального потоку від однієї логістичної ланки до іншої.

Логістична мережа. Сукупність елементів логістичної системи, які пов'язані між собою матеріальними/сервісними та відповідними інформаційними і фінансовими потоками.

Логістична операція. Відокремлена сукупність дій, що спрямована на перетворення матеріальних і інформаційних потоків з метою реалізації логістичних функцій через систему виробничо-економічних відносин.

Логістика розподілу. Комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, щільно пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними і іншими потоками у післявиробничий період.

Логістичне середовище підприємства. Визначається:

- зовнішнім середовищем логістики (неконтрольованими факторами) — на мікро- і макрорівні;

- внутрішнім середовищем логістики (контрольованими факторами);

- результативністю діяльності підприємства в досягненні цілей логістики;

- адаптивністю логістичної системи підприємства до середовища.

Логістична система. Організаційно-управлінський механізм, який реалізує сукупність логістичних функцій, взаємопов'язаних за структурою і динамікою та спрямований на досягнення конкретної логістичної мети. До елементів, що формують логістичну систему відносять закупівлю, запаси, складування, транспортування, інформацію, кадри, збут, виробництво.

Логістича система макро-. Забезпечує реалізацію логістичних функцій за участю декількох незалежних суб'єктів господарчої діяльності, спрямованих на досягнення визначеної конкретної логістичної системи. Логістичні макрорівні: територіальні, національні, міжнародні.

 

С.160

Логістична система мікро-. Охоплює внутрішньовиробничу логістичну діяльність одного підприємства чи групи підприємств, що мають корпоративні господарчі зв'язки.

Логістична функція. Зовнішнє проявлення властивостей будь-якого елемента логістичної системи у спрямованні на досягнення цілей і завдань функціонування певної логістичної системи.

Матеріальні запаси. Сировина, матеріали, комплектація та ін., що зберігаються на підприємстві з метою їх перепродажу, використання у виробничому процесі, забезпечення нормальної роботи і поточного ремонту існуючого устаткування.

Матеріальний потік. Сукупність товарно-матеріальних цінностей, яка розглядається через їх переміщення та трансформацію у часовому інтервалі при застосування до них певних логістичних операцій.

Матрична система логістичного управління. В логістиці використовується як альтернатива лінійному управлінню при вирішені конкретної проблеми. При матричному управлінні створюється група висококваліфікованих спеціалістів із різних функціональних галузей, які мають відношення до вирішуваної проблеми. Після вирішення проблеми групу розформовують.

Мета логістичного аудиту. Визначення вузьких місць у логістичній системі підприємства та відповідності фактичних результатів її функціонування запланованим заходам, а також визначення шляхів забезпечення ефективності впровадження цих заходів і їх прийнятності для досягнення поставлених цілей.

Мета логістичної системи. Нормування елементів (параметрів) логістичної системи, віднесених до певного часового моменту.

Накопичення товарів. Поступове накопичення чи складання товарів перед їх відправленням споживачеві.

Норма (стандарт) обслуговування клієнтів. Очікуваний споживачем рівень обслуговування, який підприємство намагається досягти чи гарантує його виконання.

Обробка матеріалів. Упорядкований рух матеріального потоку на товарному складі (отримання, зберігання та відправлення).

 

С.160-161

Обслуговування клієнтів. Сукупність видів діяльності, що здійснюється у процесі виконання замовлень, спрямована на задоволення потреб споживачів та створення у нього уявлення про те, що з даним підприємством мати справу легко і приємно.

 

С.161

Передача замовлення. Ряд дій, які здійснюються з моменту, коли споживач розміщує чи надсилає замовлення, і до моменту його отримання постачальником.

«Перший прийшов — перший пішов». Правило управління запасами, за яким сама перша за часом надходження на склад одиниця товару відвантажується першою.

План закупівлі матеріальних ресурсів. Складова частина планування матеріально-технічного забезпечення виробництва. Забезпечує раціональну закупівлю матеріальних ресурсів з метою їх отримання виробництвом за потребою потрібної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, у надійного постачальника і за прийнятною ціною. Формується на основі дослідження ринку матеріальних ресурсів.

Планування товароруху. Систематичне прийняття рішень по відношенню до переміщення та передачі власності на товар чи послугу від виробника до споживача, включаючи транспортування, зберігання та здійснення угод.

Планування матеріальних потреб (виробнича операційна система MRP-I). Використання комп'ютерних технологій для управління виробничими матеріальними запасами.

Попит. Платоспроможність покупців, тобто забезпечена грошима частина потреб покупців у товарах і послугах. Величина попиту — кількість даного товару чи послуги, яку споживач бажає придбати за конкретною ціною на протязі певного періоду.

Посередник. Фізична чи юридична особа, яка представляє на ринку інтереси виробників чи споживачів, не будучи такими.

Послуга. Пошук і реалізація можливостей надання споживачам, які приймають матеріальні потоки, різноманітних додаткових вигод та переваг нематеріального характеру.

Поставка. Продажа та доставка продукції оптовим покупцям.

Проектування логістичної системи підприємства. Пошук управлінських рішень щодо створення ефективної логістичної структури підприємства.

 

С.162

Прямий логістичний канал. Управлінням рухом матеріальних потоків без участі посередницьких структур.

Постачальник. Підприємство, фірма чи окрема особа, що забезпечує виробників матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і послуг.

Просування. Будь-яка форма повідомлень, що використовуються підприємством для інформації, переконання чи нагадування споживачам про свої товари, послуги, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство.

Рівномірність поставки. Дотримання господарськими суб'єктами своїх зобов'язань щодо надходження товарних потоків однакової потужності через рівні проміжки часу.

Ритмічність поставки. Дотримання часових і кількісних параметрів поставки, обумовлених контрактом, із врахуванням сезонних і циклічних особливостей виробництва, продажу, просування товарних потоків і споживання.

Рівень розподілу логістичного потоку. Будь-який торговий посередник — учасник логістичної системи, який виконує розподільні функції, трансформуючи матеріальні потоки у процесі їх просування до кінцевого пункту призначення.

Розробка «стратегії постачання». Вирішується питання, чи буде підприємство саме виробляти матеріали, деталі чи напівфабрикати чи буде закупляти їх на стороні. За цим приймаються до уваги: стан ринку сировини та матеріалів, рівень цін, виробничі можливості самого підприємства.

Сервіс. Практичне втілення окремих послуг чи їх певного сполучення, обумовлене виробничо-технологічними умовами виробництва чи замовленням споживача.

Система «точно в термін». Виходить із принципів «тягнучої» системи. Це операційна система, де обробка і рух невеликих партій матеріалів і виробів відбувається в той момент, коли на них виникає потреба.

 

С.162-163

Системний логістичний аналіз. Систематизоване і прогнозоване спостереження за одним чи декількома сегментами логістичної системи з метою визначення, наскільки добре функціонують окремі сегменти чи вся логістична система в цілому.

 

С.163

«Тягнуча» система управління матеріальними потоками. Виходить із умови відсутності надлишкового запасу. Виробляється продукції стільки, скільки потрібно для забезпечення реального замовлення споживача. Центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними дільницями підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань.

Умови поставки товарів. Сукупність показників і вимог, що пред'являються до постачальника і покупця у процесі поставки продукції.

Управління замовленнями. Діяльність, що здійснюється з моменту отримання замовлення до моменту, коли на склад надходить повідомлення про необхідність відвантажити продукцію споживачеві.

Централізація логістичного управління підприємством. Передбачає наявність логістичної служби, підпорядкованої безпосередньо вищому керівництву підприємства.

Цикл замовлення. Інтервал часу між моментом розміщення замовлення та отриманням споживачем продукції.

 

Джерело: Тридід О. М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. Логістика. Навчальний посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 176 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...
Выбрать тип транспортного средства для организации перевозок по критерию «приведенные...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 4 months, 2 days.

Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...
Компания J. Mitchell в настоящее время имеет объем продаж 10 млн. ф. ст. в год, а уровень ее запасов составляет 25% объема продаж....
Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м2, если нагрузка на 1 м2 пола составляет 5 т; а величина...
Переход на пакетный способ перевозки грузов обеспечивает сокращение ручного труда, ускоряет процесс погрузочно-разгрузочных и перегрузочных операций,...
Транспортно-экспедиторские предприятия должны представлять потребителям комплекс дополнительных и вспомогательных транспортных операций, без которых...
На рис. 2.2 представлена схема-классификация логистических активностей. На схеме (рис. 2.2) дополнительно в качестве одной из ключевых комплексных...
Система доставки определяется как набор элементов, образующих единое целое. Элементами системы, в частности, являются: - производитель — держатель...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
ТОО «Книги» — книжный магазин универсального типа, ведущий свою торговую деятельность в г. Реутове Московской области. Он был открыт в 1994 г. и до сих...
В 2001 г. группа, специализирующаяся на операционном менеджменте в бизнес-школе Warwick Business School, провела исследование, чтобы выявить, какие...
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер