Главная Профсловари (термины) Терминологічний словник - Товаропостачання торговельних підприємств. Фесюк В.А. та ін. (2003)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Г-жа Дениз Зидель, менеджер по корпоративным закупкам компании Saucy Foods Limited (SFL) намеревалась выступить с предложением о производстве горчицы на...
В конце января старшему менеджеру по закупкам офисного оборудования Университе­та Upstate Гарри Петерсу позвонили. Это было второе предложение обеспечить...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерминологічний словник - Товаропостачання торговельних підприємств. Фесюк В.А. та ін. (2003)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
29.01.2017 15:01

С.138

Агент - (1) в загальному розумінні - представник компанії; (2) організація, що діє від імені іншої організації, як правило, в ролі посередника; послуги посередника оплачуються комісійними.

Акт комерційний - документ, який засвідчує обставини, що можуть бути підставою для пред'явлення претензії перевізнику, і який складається при виявленні невідповідності вантажу перевізним або супровідним документам постачальника при прийманні товарів з вагона або контейнера.

Акт технічний — документ, який засвідчує технічний стан вагона або контейнера, види та характеристика ушкоджень при прийманні товарів, що надійшли у вагоні або контейнері.

Акт про приймання товарів за кількістю (якістю) - уніфіковані форми первинної документації, які складаються при прийманні товарів на складі вантажоотримувача (вантажовідправника) у випадках виявлення розбіжностей з перевізними документами.

 

С.139

Асортимент товарів - сукупність їх видів і різновидів, об'єднаних в групи за певними ознаками.

Асортимент виробничий - номенклатура товарів, що випускаються окремими промисловими і сільськогосподарськими підприємствами.

Асортимент торговельний - сукупність видів і різновидів товарів, що формується з виробничого асортименту декількох виробників для реалізації в роздрібній торговельній мережі, відповідно до попиту споживання.

База оптова - підприємство, яке здійснює закупівлю, зберігання, підсортування та оптовий продаж товарів згідно з договорами.

База даних споживачів - система, в якій знаходяться докладні (точні) дані про покупців товарів компанії.

Бартер - товарообмінна угода, яка здійснюється без проведення грошових розрахунків, а оплата за товари, що постачаються, відбувається у товарній формі.

Біржа - розвинена форма регулярно діючого ринку товарів, що продаються за стандартами чи зразками (товарна біржа), цінних паперів (фондова біржа), іноземної валюти (валютна біржа); організація, що обслуговує процес укладення угод між господарськими суб'єктами про купівлю-продаж; місце, де укладаються угоди.

Брутто - маса товару разом з упаковкою, загальна вага.

Базисні умови поставки - визнані в міжнародній практиці умови поставки, що застосовуються при укладенні договорів купівлі-продажу, договорів поставки та ін. Визначають основні права і зобов'язання постачальника і споживача при розподілі транспортних витрат, місце і час перебігу ризиків, місце постачання, сторону, що несе витрати по розвантаженню, правила виконання митних формальностей і ін.

Вантажовідправник - фізична або юридична особа, що діє від свого імені та виконуюча зобов'язання, що випливають з договору перевезення, включаючи упакування, зважування вантажу, нанесення на нього маркування, передачу вантажу перевізнику для доставки в місце призначення і видачу його вантажоотримувачу.

Вантажоотримувач - фізична або юридична особа, що отримує доставлений в місце призначення вантаж.

Відвантаження - передача виготовленої продукції перевізникові для доставки споживачу, або безпосередньо споживачу за місцем її виробництва.

Відвантажувальна рознарядкадокумент, яким одна сторона договору дає розпорядження іншій стороні про відпускання передбачених договором товарів третій особі - вантажоотримувачу (споживачу).

 

С.140

Відпускання товарів зі складу - одна із заключних операцій технологічного складського процесу. Здійснюється за наявності оформлених в установленому порядку документів особам, які мають право отримувати товари по відповідних документах.

Відбір і оцінка постачальника - пошук і відбір торговельним підприємством постачальників товарів; оцінка постачальника з боку забезпечення поставки товарів потрібної якості та асортименту, в потрібні терміни, по прийнятній ціні та за іншими критеріями.

Вибір маршруту - право вантажовідправника давати вказівки експедитору або перевізнику відносно маршруту перевезення товарів.

Відбір товарів споживачем - отримання товару покупцем, передбаченого договором поставки, безпосередньо на складі постачальника і доставка їх на свій склад власним або залученим для цих цілей транспортом загального користування.

Виробник - юридична або фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності, що відповідає за проектування, виготовлення, упаковку та маркування продукції незалежно від того, виконуються вказані операції самою цією особою або від її імені.

Гарантійний термін експлуатації - період часу, протягом якого постачальник відповідає перед споживачем за доброякісну роботу переданого споживачеві складнотехнічного товару.

Гарантійний термін зберігання - період часу, визначений для зберігання і транспортування товарів в упаковці постачальника.

Господарський договір - цивільно-правова угода між суб'єктами господарювання (підприємствами, товариствами, приватними підприємцями), спрямована на встановлення, зміну чи припинення їх господарських прав і обов'язків.

Дефект - кожна окрема невідповідність товару вимогам, зразкам (еталонам), встановлених стандартами, технічними умовами, іншою нормативно-технічною документацією.

Замовлення - комерційний документ, в якому покупець докладно вказує всі необхідні умови для виготовлення та постачання замовленого товару, всі суттєві елементи, необхідні для укладення торговельної угоди.

Замовлення оперативне - вимога покупця на доставку чергової партії товару згідно з укладеним договором.

Запаси товарні - запаси готової продукції у виробників і торговельних підприємств (організацій), що забезпечують безперебійність процесу реалізації товарів, виконання прийнятих договірних зобов'язань.

 

С.141

Запаси сезонні - запаси, що накопичують з метою згладжування коливань в обсягах виробництва і реалізації товарів, які виникають за природно-кліматичних умов виробництва та споживання певних видів товарів.

Знижка за кількість товарів, що купляються - зменшення ціни товарів для покупців, які купляють велику кількість товарів.

Інтервал постачання - період між двома суміжними партіями поставки, що надходять до торговельного підприємства одна за одною.

Інтервал замовлення - період часу між поданням двох послідовних замовлень на постачання товарів, запас яких наблизився до "точки замовлення".

Комісіонер - посередник, який від свого імені, але за рахунок комітента, продає третім особам товари, які належать комітенту.

Комітент - фізична або юридична особа, яка передає комісіонеру товари для реалізації за рахунок комітента.

Контейнерна відправка обсяг партії товару, що повністю займає універсальний або спеціалізований контейнер.

Комерційний кредит - право, що надається продавцем товару покупцю у вигляді перенесення платежу на певний строк, відкладення платежу до того часу, доки покупець не реалізує свій товар і не отримає кошти для оплати товару, купленого в кредит.

Комерційний ризик - можлива ситуація, що приносить матеріальну шкоду, витрати. В комерційній діяльності, як правило, здійснюється страхування комерційних ризиків від недобросовісних партнерів, форс-мажорних обставин та інших ситуацій.

Консигнація - умова продажу товарів, за якої право власності па товар залишається за постачальником до того часу, поки товар не буде реалізований споживачам. Зберігання товару та його підготовка до продажу здійснюється за рахунок постачальника, маркетингові витрати можуть відповідно розподілятися між постачальником і посередником, що реалізує товар споживачеві.

Момент поставки - дата здачі товарів перевізнику або підприємству зв'язку при міжміських перевезеннях; фактична дата виконання продавцем зобов'язань, передбачених базисними умовами договору.

Національний товаровиробник - сукупність виробників певного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва України цього товару.

 

С.142

Недопоставка - це поставка товарів у меншій кількості, ніж передбачено договором.

Норма замовлення - мінімальна кількість певного виду продукції, менше якої підприємство-виготовлювач не виробляє і не поставляє на адресу одного покупця.

Норма простою транспортного засобу - період часу, протягом якого транспортний засіб, що прибув до місця розвантаження (навантаження), повинен бути розвантажений (навантажений).

Ноу-хау (англ. – знаю як) -науково-технічні, комерційні, організаційні знання, відомості, володіння якими забезпечує певні переваги підприємству, особі, яка їх отримала.

Партія поставки - регламентований договором обсяг і асортимент одноразової поставки.

Перевізник - фізична особа (організація), що використовує транспортні засоби (власні або ті, що знаходяться в її розпорядженні) для перевезення вантажів відповідно до договору перевезення вантажу.

Посередник - особа, організація, які знаходяться між виробником і споживачем товарів і допомагають продавцям і покупцям укладати і реалізовувати контракти.

Поставка - оптовий продаж товарів (продукції) в рахунок виконання договірних зобов'язань.

Портфель замовлень підприємства - це кількість продукції в асортименті, яка повинна бути виготовлена за певний час і продана покупцям на основі контрактів. її розмір свідчить про стійкість стану фірми на ринку, конкурентоспроможність товарів, що реалізуються.

Раціоналізаціясукупність заходів, спрямованих на найбільш доцільну організацію товаропостачання. Має на меті поліпшення, спрощення та здешевлення процесів, пов'язаних з постачанням товарів у роздрібну торговельну мережу, досягнення найвищих результатів при найменших витратах коштів.

Рівномірність - поставка однакових партій товару за однакові відрізки часу.

Ритмічність поставок - поставки товарів у терміни, що передбачаються договірними зобов'язаннями.

Сегментація ринку - процес поділу загального ринку на декілька груп споживачів, які характеризуються однаковими маркетинговими показниками стосовно окремого товару чи послуги.

 

С.142-143

Сертифікат відповідності — документ, що підтверджує про те, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління навколишнім середовищем, персонал відповідають встановленим вимогам конкретного стандарту або іншого нормативного документа, визначеного законодавством.

 

С.143

Сертифікація - процедура, за допомогою якої призначений в установленому порядкові орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління навколишнім середовищем, персоналу визначеним законодавством вимогам.

Товар - продукт діяльності людини, призначений для продажу (обміну на інший товар).

Точка подання замовлення - рівень товарних запасів, при досягненні якого пропонується провести (зробити) наступне замовлення, щоб уникнути відсутності будь-якого запасу, викликаного тим, що для повторення поставок потрібний певний час.

Угодами - а) визначаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення прав, обов'язків; б) договір по торгових платежах, кредитних операціях тощо. Укладається між двома або декількома сторонами. Обумовлюється вартість, погоджуються умови, час, місце укладення угоди.

Франко - позначення порядку відшкодування та врахування в ціні транспортних витрат по доставці продукції споживачеві. Вказує на те, до якої ланки (місця) просування продукції транспортні витрати несе постачальник.

Франчайзинг - форма ліцензування, за якої одна фірма (франчайзер) пропонує пакет послуг (включаючи товари та фірмову назву) іншій фірмі (франчайзі) за певну грошову винагороду.

 

Джерело: Фесюк В.А., Гончаренко Н.І., Кириченко М.Р. Товаропостачання торговельних підприємств: Навч. посіб. — К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 159 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя общих затрат при следующих...
Спрос на продукт постоянен и равен 20 единицам в неделю, затраты на повторное размещение заказа составляют 125 ф. ст., а затраты на...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...
Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 3 months, 29 days.

Компания Van Hendrick Industries создает центральный логистический центр, где будут собираться комплектующие от трех поставщиков и...
Оценить надежность снабжения предприятия технического сервиса электродами. Исходные данные для расчетов представлены в...
Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки = 15 км, первый нулевой пробег = 5 км, а второй = 10 км. На маршруте...
На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где...
В зависимости от грузоподъемности контейнеры подразделяются на следующие виды: - малотоннажные (массой брутто менее 3 т); - среднетоннажные (массой...
Если заказывать каждые 10 дней по 100 единиц, в любой момент времени у нас будут размещены два заказа. Точка заказа останется на уровне 200 единиц...
Транспортні роботи, виконувані внутрішньозаводським транспортом, можна згрупувати за такими напрямами: - доставка палива, сировини, матеріалів,...
На рис. 7.9а представлена простая ситуация с двумя сезонами. Сезонные пики предъявляют требования к способности удовлетворять спрос за счет...
Предприятие компании Augilla Limited, расположенное в Бомбее, выпускает широкий ассортимент простой одежды и нижнего белья. Процесс производства...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер