Главная Содержание книг Транспортне право України. Підручник. М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. (2008, 896с.)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

В начале сентября Крис Хилл, управляющий отделом транспортных услуг компании Honeywell Limited в Северном Йорке, Онтарио, просматривал предложение о...
В апреле у Эла Мэйфэра, менеджера по внутренним закупкам компании Brewing Materials, осталось 8 недель, чтобы принять решение о недавнем предложении от...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТранспортне право України. Підручник. М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. (2008, 896с.)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание книг (логистика, транспорт и др.)
14.08.2011 17:07

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Перелік умовних скорочень

6

Глава 1. Основні засади транспортного права

7

1. Поняття, предмет, цілі і методи транспортного права

7

2. Місце транспортного права у системі наук, його зв'язок з юридичними та іншими науками. Джерела транспортного права

19

3. Історико-правові передумови становлення і розвитку транспортного права

29

3.1. Історія розвитку транспорту

29

3.2. Правове регулювання транспортних відносин в дореволюційній Росії

37

3.3.  Правове регулювання діяльності транспорту в СРСР

40

4. Розвиток та сучасний стан правового забезпечення транспортної діяльності

42

Контрольні запитання

44

Глава 2. Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

46

1. Загальні засади правового регулювання діяльності транспортного комплексу України

46

2. Особливості правового регулювання діяльності окремих видів транспорту

53

2.1. Особливості правового регулювання діяльності автомобільного транспорту

53

2.2. Особливості правового регулювання діяльності залізничного транспорту

58

2.3. Особливості правового регулювання діяльності водного транспорту

69

2.4. Особливості правового регулювання діяльності авіаційного транспорту

106

2.5. Особливості правового регулювання діяльності трубопровідного транспорту

124

Контрольні запитання

138

Глава 3. Державне регулювання господарської діяльності у сфері надання транспортних послуг

141

1. Основні напрямки та форми участі держави у транспортних правовідносинах

141

2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку транспортної системи

163

3. Засоби державного регулювання господарської діяльності у сфері надання транспортних послуг

180

3.1. Ліцензування транспортної діяльності

181

3.2.  Технічне регулювання транспортної діяльності

191

3.3. Регулювання цін і тарифів у галузі транспортної діяльності

201

3.4. Інші засоби державного регулювання транспортної діяльності

210

Контрольні запитання

220

Глава 4. Суб'єкти транспортного права

222

1. Поняття, правовий статус та види суб'єктів транспортного права

222

2. Господарсько-правова компетенція суб'єктів транспортного права

227

2.1. Центральні органи законодавчої та виконавчої влади як суб'єкти управління транспортом

227

2.2. Спеціальні органи державного управління окремими видами транспорту

236

2.3. Органи управління трубопровідним транспортом

257

3. Правове становище транспортних організацій та їх об'єднань як суб'єктів транспортного права особливого виду

264

4. Міжнародні транспортні організації як специфічний вид суб'єктів транспортного права

281

5. Правовий статус споживачів транспортних послуг

295

Контрольні запитання

300

Глава 5. Договори в галузі транспортної діяльності

302

1. Договір перевезення вантажу

302

1.1. Договір перевезення вантажу в прямому сполученні

302

1.2. Договір перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні

357

2. Договір перевезення пасажирів та багажу

362

3. Правове регулювання перевезення пошти

382

3.1. Загальні положення щодо перевезення пошти

382

3.2. Особливості правового регулювання перевезення пошти автомобільним транспортом

399

3.3. Особливості правового регулювання перевезення пошти повітряним транспортом

438

3.4. Особливості правового регулювання перевезення пошти залізничним транспортом

468

3.5. Особливості правового регулювання перевезення пошти у міжнародному сполученні

481

4. Договір транспортного експедирування

526

Контрольні запитання

534

Глава 6. Особливості правового регулювання доставки вантажів окремими видами транспорту

536

1. Особливості правового регулювання доставки вантажів автомобільним транспортом

536

2. Особливості правового регулювання доставки вантажів залізничним транспортом

549

3. Особливості правового регулювання доставки вантажів авіаційним транспортом

565

4. Особливості правового регулювання доставки вантажів водним транспортом

587

5. Особливості правового регулювання доставки вантажів трубопровідним транспортом

598

Контрольні запитання

609

Глава 7. Відповідальність у транспортному праві

611

1. Поняття та види правопорушень на транспорті

612

2. Кримінально-правова відповідальність за транспортні злочини

614

3. Адміністративно-правова відповідальність за проступки на транспорті

630

4. Господарсько-правова відповідальність за порушення транспортних зобов'язань

652

4.1. Відповідальність перевізника

652

4.2. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача

670

4.3. Відповідальність сторін в договорі транспортного експедирування

680

5. Цивільно-правова відповідальність за порушення транспортних зобов'язань

681

Контрольні запитання

695

Глава 8. Правова регламентація міжнародних транспортних перевезень

696

1. Поняття та загально-правова регламентація міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і багажу

696

1.1. Поняття міжнародних транспортних перевезень

696

1.2. Види міжнародних перевезень

709

1.3. Загально-правова регламентація міжнародних перевезень

710

2. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів окремими видами транспорту

714

2.1. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень

714

2.2. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень

727

2.3. Правове регулювання міжнародних авіаційних перевезень

736

2.4. Правове регулювання міжнародних морських перевезень

749

2.5. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень

765

2.6. Правове регулювання міжнародних змішаних перевезень

772

2.7. Правове регулювання окремих питань міжнародних вантажних перевезень

778

3. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів і багажу окремими видами транспорту

792

3.1. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень

792

3.2. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень

797

3.3. Правове регулювання міжнародних авіаційних перевезень

804

3.4. Правове регулювання міжнародних морських перевезень

808

3.5. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень

811

4. Правове регулювання міжнародних поштових відправлень

814

5. Правова регламентація перевезень у зарубіжних країнах

820

6. Відповідальність у міжнародних транспортних зобов'язаннях

827

6.1. Загальні положення

827

6.2. Відповідальність перевізника

829

6.3. Відповідальність користувачів транспортних послуг

842

Контрольні запитання

846

Перелік рекомендованої літератури до вивчення курсу «Транспортне право»

848

Навчальна література і монографії

848

Статті у науково-практичних виданнях

851

Закони України

854

Укази Президента України і постанови ВР України

857

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

858

Накази Міністерства транспорту та зв'язку України

865

Нормативно-правові акти інших міністерств та відомств

870

Чинні нормативно-правові акти Союзу РСР

873

Міжнародні конвенції

876

Двосторонні та багатосторонні угоди України

880

Інші міжнародні нормативно-правові акти

883

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Автомобільний транспорт в Україні: Нормативна база. — К.: КНТ, АТІКА, 2004. - 504 с

2. Александров-Дольник М. К. Договоры советского транспортного права: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Институт государства и права Академии Наук СССР. - М., 1963. - 21 с.

3. Алексеев А. А., Астапович Г. П., Ожегов К. С, Омелъянюк Г. Г. Назначение почвоведческой экспертизы по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте: Метод, рекомендации. — М.: ЭКЦ МВД РФ, 1996. - 7 с.

4. Аликперов X. Д. Уголовно-правовая борьба с кражами грузов на железнодорожном транспорте / Под ред. Г. М. Миньковского. — Баку: Азернешр, 1988.- 129 с.

5. Андреев В. К. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Правовые вопросы. — М.: Юрид. лит-ра, 1977. — 71 с.

6. Анцелевич Г. А. Международное транспортное право: Учеб. пособие. - К., 1999. - 306 с.

7. Анцелевич Г. О., Покрещук О. О., Ковалевська Л. І. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень: Підручник. — К.: Зовнішня торгівля, 2004. — 288 с

8. Белоусова И. А., Чумаченко Н. Г. Управление себестоимостью продукции в промышленности (управленческий учет). — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 71 с.

9. Богоненко В. А. Правовое регулирование доставки газа магистральными трубопроводами: Монография / В. А. Богоненко. — Минск: УП «Технопринт», 2004. — 216 с.

10. Богоненко В. А. Правовое регулирование доставки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. — Новополоцк: ГІГУ, 2002. — 112 с.

11. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. — М.: Статут, 2004. — Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. — 910 с.

12. Брильов О. А. Арешт суден для забезпечення морських вимог за законодавством України. — Миколаїв: АТОЛ, 2002. — 242 с

13. Булгакова І. В., Клепікова О. В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 536 с.

14. Варыгин А. Н. Кражи грузов, совершаемые на железнодорожном транспорте и их предупреждение: Учеб. пособие. — Саратов: СЮИ, 1998.- 106 с.

15. Горшенева Н. А., Палеев М. С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, направленного на борьбу с разъединением грузов от документов на железнодорожном транспорте: Метод, пособие. — М.: ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1989. — 22 с.

16.  Гречуха В. Н. Транспортное право: В 2 ч. — М.: Издательство МГИУ, 2002. - 179 с.

17. Гуцуляк В. Н. Морское право: Учеб. пособие. — М.: РосКонсульт, 2000. - 368 с.

18. Демиденко В. В., Шемякин А. Н., Балабанов А. О. Морське право України: Навч. посіб. - Одеса: АО БАХВА, 1996. - 140 с.

19. Егиазаров В. А. Транспортное право. — М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2004. — 543 с.

20. Ерухимович И. Л. Ценообразование. — К.: МАУП, 1999. — 156 с.

21. Законодавство України про залізничний транспорт: Бюлетень законодавства і юридичної практики України / Упоряд. Е. Ф. Демський. — К., 1998.-№12.-320 с.

22. Замойский И. Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы. — К.: Наукова думка, 1982. — 170 с.

23. Зеркалов Д. В. Международные автомобильные перевозки: Справочник: В 4-х кн. — К.: Основа, 2005. — Кн. 1. Правовая основа. — 396 с.

24. Зова В. А. Організація транспортного обслуговування регіону (на прикладі залізничих пасажирських перевезень): Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.10.01. / НАН України. Ін-т екон.-правових дослід. — Донецьк, 2002.-21с.

25. Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. — М.: Междунар. отношения, 2005. — 304 с.

26.  Левковець П. Р., Марунич В. С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч. посібник для студ. вузів. — 3-тє видання, виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2006. — 416 с

27. Международное коммерческое право: Учеб. пособие / С.-Петерб. фил. Ин-та государства и права РАН; [А. Ю. Бушуев и др.]; Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л, 2006. - 472 с.

28. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. — М.: Международные отношения, 1999. — 624 с.

29. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / За ред. В. М. Гайворонсь-кого, В. П. Жушмана. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 368 с.

30. Новиков В. М., Иваницкий Н. М. Основы транспортного права (ж. д. транспорт): Учебник для студентов вузов для специальностей ж. д. транспорта. — М.: Транспорт, 1995. — 192 с.

31. Паппас С. Транспортна політика ЄС / Навч. посіб. — К.: ІMB КНУ імені Тараса Шевченко, 2004. — 80 с.

32. Перчик А. И. Трубопроводное право. — М.: Нефть и газ, 2002. — 368 с.

33.  Полянский Ю. Е. Прокурорский надзор за исполнением законов на железнодорожном транспорте: Учеб. пособие для спец. Правоведение. - К.: УМКВО, 1988. - 68 с.

34. Садиков О. Н. Правовое регулирование международных перевозок. — М.: Юрид. лит-ра, 1981. - 288 с.

35. Садиков О. Н. Правовые вопросы газоснабжения. — М.: Всесоюзный ин-т юрид. наук, Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961. — 187 с.

36. Сиваков О. В., Новосельцев А. Б., Ермолаев В. Г., Маковский Ю. Б. Транспортное право: Учеб. пособие. — М.: Былина, 2000. — 416 с.

37. Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. — Донецьк: Дюі, 2006. - 300 с.

38. СНГ. Торгово-промышленное законодательство / Сост. О. А. Кубиц-кая. — М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997. - 567 с.

39. Спирин И. В. Транспортное право: Учеб. пособие. — М.: Транспорт, 2001.-303 с.

40. Тарасов М. А. Транспортное право. — Изд-во Ростовского ун-та, 1968.-315 с.

41. Транспортне право України: Навч. посіб. / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В.  Мілашевич;  За заг. ред. B. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с.

42. Транспортное право: Морское право. Внутреннее водное (речное) право. Железнодорожное право: Учеб. пособие / В. Г. Ермолаев и др. - М.: Былина, 2002. - 400 с.

43. Фединяк Г. С, Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Підручник. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К.: Атіка, 2005. — 544 с.

44.  Федосеева Г. Ю. Международное частное право: Учебник. — М.: ООО «Профобразование», 2002. — 320 с.

45. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Сафончик О. І. та ін. Правове регулювання перевезень в Україні: Навч. посіб. / За ред. Є. О. Харитонова. — X.: Одіссей, 2006. — 560 с

46. Хаскельберг Б. Л. Ответственность железных дорог за несохранность груза. — М.: Юрид. лит-ра, 1966. — 141 с.

47. Чувпило О. О. Технічне регулювання в Україні: Навч. посіб. — К.: 1MB КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. — 135 с.

48. Шелухин Н. Л. Экономико-правовые аспекты управления качеством железнодорожных перевозок: Монография. — Донецк: ДЮИ; ООО «Агентство Мультипресс», 2004. — 167 с.

49. Шемякин А. Н. Морское право. — 2-е изд., перераб. и доп. — Одесса: ВМВ, 2006. - 448 с.

50. Щукин В. И. Расследование незаконной перевозки запрещённых веществ и предметов на железнодорожном транспорте: Учеб. пособие. — Белгород, 1993. — 74 с.

51. Юхновський I. Р. Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт: Проблеми та перспективи / I. Р. Юхновський, Г. Б. Лебеда, Т. I. Попова; За ред. I. Р. Юхновського. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006. - 288 с.

 
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 16.12.2016 19:20
 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

На станцию железной дороги в адрес Акционерного общества (АО) прибыл вагон бумажной тары емкостью =40т, которую необходимо...
За период с 1998 по 2004 г. известен динамический ряд товарооборота регионального склада (табл. 1.3). Сделайте прогноз товарооборота...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

За период 1999—2004 гг. известен динамический ряд объема перевозок грузов с регионального склада (табл. 1.5). Сделайте прогноз...
Определить среднее расстояние перевозки на основании следующих данных: = 20 тыс. т; = 40 тыс. т; = 30 тыс. т; = 10 тыс. т; = 10 км; =...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 4 months, 0 days.

Associated Kitchen Furnishings управляет розничным магазином, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет...
С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. Необходимо определить абсолютную величину...
Энн Дженкинс (Anne Jenkins) заключила контракт на поставку 100 компьютерных систем в неделю в школы Южного Уэллса. В каждую...
Объем перевозимых грузов, грузоподъемность автомобиля, расстояние перевозки, время погрузки и разгрузки заданы в табл....
Одним из распространенных приемов снижения сложности пересечений является запрещение на них некоторых маневров, в частности поворотов налево, которые...
Организация системы государственного регулирования транспортной деятельности предполагает создание управляющих структур, распределение между ними функций...
Движение по системе тяговых плеч. При этой форме междугородных перевозок маршрут делится на тяговые участки, на границах которых расположены перецепочные...
В зависимости от числа блоков график движения может быть одноблочным или многоблочным. Транспортным связям соответствует двухблочный график движения без...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
Ralston Energy Systems (RES) действует в Чешской Республике как филиал компании Eveready Battery Company (EBC). EBC имеет производственные предприятия в...
В Европе контрактная логистика уже развилась в самостоятельный бизнес. По оценкам Datamonitor, общие логистические издержки в 1999 г. составили 150 млрд...
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер