Главная Курсовые, контрольные..

Фрагмент из кейса

При наличии больших пиков производства компании было трудно прогнозировать объем перерабатываемого молока за текущий сезон и достаточно точно знать, когда...
Организация логистической деятельности при производстве керамического кирпича в ООО «Л-Пермь» Производство керамического кирпича (ПКК) является...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеКурсовые, контрольные, ...

В данной категории представлены материалы по таким видам студенческих работ: рефераты, курсовые, контрольные и др.

С 2011 года работает отдельный проект, посвященный вопросам образования в области логистики - "Проект систематизации данных об образовании в сфере логистики и транспорта"

http://edu.logistics-gr.com/


Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Хиты
1
Логістичні системи, які досліджує виробнича логістика називаються внутрішньовиробничими логістичними системами Клас внутрішньовиробничих систем, якщо вони задовольняють принципам логістики, досить великий- це промислові підприємства з високим рівнем автоматизації виробництва, автоматизовані складські системи і підприємства матеріально- технічного постачання, транспортні вузли, вантажні станції і т. д. Внутрішньовиробничу логістична систему слід віднести до мікро логістики. У той же час внутрішньовиробничі логістичні системи можна розглядати на макро- і мікрорівні. Роль внутрішньовиробничих логістичних систем (ВЛС) на макрорівні визначається такими факторами:...(02.05.2010)
4168
2
В цьому випадку ціна одиниці продукції (Цопт, грн) розраховується з умови максимізації прибутків всього каналу розподілу по формулі: де nпл - кількість пляшок в ящику, пл. Норматив рівня рентабельності (Rобщ, %) визначаємо по формулі: (2.3) де Ц - ціна на продукцію, що встановилася, грн/пл. (Ціна змінюється в діапазоні від 0,5 до 1,2 грн/пл з інтервалом в 0,05 грн) Визначаємо валовий прибуток (Пвал, грн) по формулі: (2.5) Визначаємо питомий прибуток (Пп, грн/пл) по формулі: (2.6) Визначаємо граничний прибуток (Пгр, грн/пл) по формулі: По результатам табл. Вартість зберігання одиниці продукції на складі (Cзб, грн/пл•доб) розраховується с врахуванням ваги тари по формулі: Добова потреба одного учасника каналу розподілення, що розраховується в пляшках (Qящпл , пл/доб) визначається по формулі: Добова потреба одного учасника каналу розподілення, що розраховується в тонах (Qдобт, т/доб) визначається по формулі: (3.4) Втрати учасника каналу розподілення, що пов'язані з дефіцитом продукції, наближено визначаємо через собівартість продукції на заводі і норматив рівня рентабельності по формулі: (3.7) Вірогідність бездефіцитного постачання () визначаємо по формулі: (3.9) Величина страхового запасу у кожного з учасників каналу розподілення визначається з умови, що величина попиту розподілена по нормальному закону, по формулі: Для другого і третього каналу розподілення значення и розраховуються аналогічно наведеному прикладу, з урахуванням, що для другого и третього каналу розподілення рівень рентабельності змінюється в порівнянні з першим каналом (,). Для інших учасників каналу розподілення термін зберігання визначається по формулі: 4. ВИБІР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ Визначаємо кількість їздок (zї, од) по формулі: При доставці вантажів від оптових торговців довжина їздки з вантажем визначається по формулі: Визначаємо час оберту автомобілів на маршруті (tоб, год) по формулі: ...(02.03.2010)
4359
3
Исследование деловой ситуации Особенности технологического процесса Характеристика звеньев логистической цепи предприятия Оптимизация движения материальных ресурсов Схема информационных потоков Оптимизация материального потока Заключение...(03.05.2010)
1665
4
Место и роль дистрибьюции на предприятии 3 Формирование дистрибутивных каналов и сетей 5 Логистические посредники в дистрибьюции 11 Организация физического распределения 13 Операции физического распределения 13 Роль и значение учетно-договорных единиц 16 Золотые правила физического распределения 21 Координация и интеграция действий логистических посредников 23 Рыночные взаимоотношения посредников 23 Формы логистической интеграции 24 Качество сервиса в дистрибьюции 26 Список использованной литературы_27...(03.05.2010)
5664
5
Введение 3 1. Технико-экономическая характеристика ООО ПКФ «Консалекс» 4 1.1. История предприятия 4 1.2. Основные технико-экономические показатели работы предприятия 6 1.3. Структура производства и управления ООО ПКФ «Консалекс» 7 2. Основные понятия логистики как науки 8 2.1. Сущность и функции логистики 8 2.2. Проблемы развития логистики 11 2.3. Уровни развития логистики 13 3. Теория распределительной логистики 16 3.1. Понятие распределительной логистики 16 3.2. Задачи распределительной логистики 19 3.3. Логистические каналы и логистические цепи 20 3.4. Логистика и маркетинг 24 4. Анализ системы распределения ооо пкф «кОНСАЛЕКС» 30 4.1. Сбытовая политика ООО ПКФ «Консалекс» 30 4.1.1. Ассортимент выпускаемой продукции, ее характеристики 30 4.1.2. Система сбыта продукции ООО ПКФ «Консалекс» 30 4.1.3. Описание посредников по сбыту продукции. Динамика структуры сбыта продукции ООО ПКФ «Консалекс» 31 4.2. Анализ системы распределения продукции предприятия 34 4.3. Выводы и предложения по оптимизации системы распределения 37 4.3.1. Определение необходимого количества складов на обслуживаемой территории 38 4.3.2. Оптимизация расположения распределительных центров на обслуживаемой территории 41 Заключение 44 Список использованной литературы 45 ...(03.05.2010)
9103
6
I. ТРАНСПОРТ. 1 Основные принципы технологии перевозочного процесса. 1 Процесс перевозки грузов. 2 Проектирование перевозочного процесса 6 Показатели для измерения и эффективности перевозочного процесса. 7 ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫМ КОМПЛЕКСОМ СТРАНЫ (ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 9 II. ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14 КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ 15 ПЛАНИРОВАНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 17 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 20 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ 21 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ 21 ПОСТУПЛЕНИЕ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД 22 ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ 24 РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ХРАНЕНИЕ 25 ОТБОРКА, КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОТПУСК ПРОДУКЦИИ 26 ОБРАБОТКА ВОЗВРАЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 26 III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 28 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОГИСТИКИ 28 ТОРГОВАЯ И СКЛАДСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 30 ТРАНСПОРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 35 Системы связи для автоперевозчиков. Спутниковая система связи и контроля за движением автотранспорта Евтелтракс. 38 Список литературы: 43...(03.05.2010)
12191
7
Однією із основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних ресурсів є вибір постачальника. Важливість її пояснюється не тільки тим, що на сучасному ринку функціонує велика кількість постачальників схожих матеріальних ресурсів, але, головним чином тим, що постачальник повинен бути надійним партнером підприємства в реалізації його логістичної стратегії. Перелічимо та охарактеризуємо основні етапи вирішення цього завдання. Пошук потенційних постачальників. При цьому можуть бути використані такі методи:...(02.05.2010)
3863
8
Матеріальні потоки визначені як вантажі, що розглядаються в процесі додавання до них різних логістичних операцій. Значна різноманітність вантажів і логістичних операцій ускладнює вивчення і управління матеріальними потоками. Вирішуючи конкретну задачу, необхідно чітко визначити, які саме потоки досліджуються. Найважливішими ознаками класифікації матеріальних потоків є такі:...(02.05.2010)
2256
9
В основі визначення партії постачання в закупівельній логістиці використовують показник оптимального (економічного) розміру замовлення. Цей показник виражає потужність матеріального потоку, спрямованого постачальником за замовленням споживача і, який забезпечує для останнього мінімальне замовлення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування та збереження запасів. Визначаючи розмір замовлення, необхідно спів ставити витрати на утримання запасів і витрати на подання замовлень. Оскільки середній обсяг запасів замовлення спричинить збільшення середнього обсягу запасів. З іншого боку, чим більшими партіями здійснюється закупівля, тим рідше доводиться роботи замовлення, а отже, зменшуються витрати на їх подання. Оптимальний розмір замовлення повинен бути таким, щоб сумарні річні витрати на подання замовлень і на утримання запасів були найменшими за даного обсягу споживання....(02.05.2010)
3237
10
Поняття матеріального потоку є ключовим в логістиці. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами - починаючи від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Матеріальні потоки можуть протікати між різними підприємствами або всередині одного підприємства. Перш ніж формулювати визначення матеріального потоку, розглянемо приклад матеріального потоку, що відбувається всередині складу підприємства оптової торгівлі....(02.05.2010)
3311
11
Останнім часом термінологічний словник транспортників збагатився новими термінами: стали звичними такі порівняно нові поняття як маркетинг, менеджмент, кон'юнктура ринку та інше. Наполегливо прокладає собі дорогу в транспортній сфері наука логістика, яка вже посіла своє місце в зарубіжній практиці. Термін логістика вперше використали стародавні греки в значення мислення і розрахунок, доцільність. Як науку про управління, переведення та постачання військ трактував логістику на початку ХІХ ст. Французький вчений А.Дьоміні. А вже в середині цього століття логістика набула великого значення у військовій справі і одержала значний розвиток. Логістика поділяється на: макрологістику, яка розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами, тобто охоплює всі міжгалузеві процеси. Макрологістика включає в себе виробничу, транспортну та посередницьку логістику;...(02.05.2010)
4623
12
Рекреація - поняття, близьке до туризму, але більш широке. З англ. мови «Recreation» перекладається як відпочинок, розваги. Отже рекреація - це процес, змістом якого є відпочинок людей у період вільного від роботи часу. Таке розуміння рекреації збігається з тим, що наводиться в літературі [1, с.9]. Разом з тим, так як туризм розуміється також, як індустрія туризму, можна говорити про рекреацію як сферу рекреації, тобто сукупність підприємств і галузей, які задовольняють сучасні потреби громадян у цивілізованому, зручному, забезпеченому всім необхідним відпочинку, який дійсно гарантує відновлення фізичних, духовних та нервово-психічних сил людини. Основою рекреації, як і туризму, є рекреаційні ресурси. Їхня економічна оцінка являє собою вартісний вираз натуральних природних властивостей та соціального значення рекреаційних ресурсів, їх екологічного стану, а також економічного ефекту від реалізації конкретної пропозиції. Їхня логістична оцінка (потенціал) - це максимально можливий потік рекреантів, який не зашкодить стану самих ресурсів, екології регіону їх знаходження, умовам життя місцевого населення. Отже логістика рекреації (як і логістика в туризму, що показано в роботах автора [2;3;4]), ...(02.05.2010)
3048
13
Переміщення матеріального потоку починається з отримання замовлень від клієнта. Одна із функцій логістики - обробка замовлень, що сприяє просуванню продукції до місця виробництва, тобто потреби виробничої лінії переводяться в потреби замовлення. Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму за багатьма параметрами (ціни, доставка, якість продукції). Належно оформлене замовлення на доставку надсилається фірмі-постачальнику. У ньому зазначають обсяг, дату та спосіб доставки. Постачальник обробляє замовлення і готує товар до відвантаження. Ефективне розміщення замовлення впливає на ефективність усього процесу логістики. Замовлення специфікує кількість продукції та можливі методи Її доставки, з нього починається рух товару каналами розподілу. Контроль за виконанням замовлення здійснюють за даними про кількість одержаної та складованої в будь-який час продукції....(02.05.2010)
2104
14
Реалізація концепції логістики має дати відповідь на такі запитання: коли й де мають бути вироблені ресурси? коли й де їх треба складувати? коли й куди їх необхідно доставити? Зазначимо, що поняття «ресурси» тут трактується у широкому розумінні цього слова - це матеріали, готові вироби, енергія та робоча сила. Складовими фундаменту логістики є економічні, технологічні основи, технічне та математичне забезпечення (мал. 10). Комплексне використання зазначених 4 складових дає змогу правильно відповісти на поставлені питання. У глобальній логістичній системі першочергове значення надається транспортній підсистемі. Тому часто вводять такий термін, як «транспортна логістика». В усіх випадках відповідно до технологічного процесу відбувається рух матеріального потоку. Для того щоб реалізувати основоположний принцип логістики - доставки вантажів «точно в строк», згідно з яким надається перевага споживачеві, і повною мірою забезпечити високу ефективність системи, треба розробити і здійснити єдиний технологічний процес в усій виробничо-транспортній системі на основі інтеграції виробництва, транспорту та споживача....(02.05.2010)
2761
15
Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву логістики. Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат....(02.05.2010)
2765
16
Доставку власне товару до покупців традиційно називають фізичним розподілом. Розподіл розпочинається ще на підприємстві, де виробляється продукт. Визначаються місця збереження (склади) і засоби перевезення, за допомогою яких продукція буде доставлена в кінцеві пункти призначення в потрібний час з найменшими витратами. Тепер поняття фізичного розподілу розширено до концепції управління ланцюгом поставок. Це управління розпочинається раніше, ніж розподіл, завдяки йому виробництво забезпечується всім необхідним (сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, основним устаткуванням), здійснюється перетворення їх на готовий продукт і доставка його до пунктів призначення. Існує ще ширший підхід - аналіз самопостачання постачальників компанії на всьому шляху виникнення сировини і матеріалів. За ланцюгом поставок компанія може визначити найкращих постачальників і допомогти їм збільшити продуктивність, що в остаточному підсумку сприятливо позначиться на власних показниках компанії....(02.05.2010)
2118
17
Сьогодні готовність фірми до поставки та швидкість поставок стали в багатьох галузях економіки розвинутих країн Заходу дуже важливим (якщо не вирішальним) фактором успіху на ринку. Так, у сфері виробництва засобів виробництва гарантія термінового отримання сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи запасних частин для забезпечення неперервного виробничого процесу часто є більш важливою, аніж ціна. У сфері товарів споживчого попиту в разі зниження прихильності споживачів до певної торговельної марки стає реальною для підприємця загроза остаточної втрати покупців за нерегулярного надходження продукції до місць її збуту. Водночас така терміновість призводить, як правило, до непропорційного зростання витрат, пов'язаних із необхідністю утримувати додатковий персонал, споруджувати склади, збільшувати запаси або прискорювати їх створення тощо. У зв'язку з цим все частіше постає проблема створення і використання логістичних систем розподілу. Такі системи мають на меті організацію постачання до місць попиту тільки необхідної кількості продукту і тільки в потрібний час для того, щоб досягти бажаного рівня обслуговування споживачів за мінімізації витрат на розподіл....(02.05.2010)
3659
18
Логістика - досить нове для нас поняття: бібліотеки ще не відокремлюють її як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідомо, а вітчизняних літературних джерел на тему логістики, на відміну від закордонних, дуже мало. Закордонні автори публікацій з логістики підкреслюють її самостійність, у тому числі стосовно маркетингу. У нашій країні поки що логістика не розглядається як автономна, самостійна наука. Слово логістика (від гр. logistike - майстерність підраховувати, міркувати) відоме ще з часів Римської імперії, де службовці, що займалися розподілом продуктів харчування, називалися логістами або логістиками. Наукою логістика стала завдяки розвитку військової справи. Так, візантійський цар Леон VI (865 - 912 р. н.е.) вважав, що завданням логістики є сплачувати данину армії, незалежно постачати їй зброю і військове майно, своєчасно та відповідно підготовляти кожен акт військового походу, робити правильний аналіз місцевості з огляду на пересування армії та сили супротивника і відповідно до цих функцій управляти та керувати, тобто розпоряджатися рухом і розподілом власних збройних сил....(02.05.2010)
5645
19
Як будь яка економічна система, логістична система має свою структуру і зміст, що особливо яскраво виявляються на рівні мікрологістики. Незважаючи на комплексність та єдину цілісність множини різнорідних складових, логістична система, проте, може бути умовно розділена на певні функціональні області: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну. При цьому транспортна логістика, власне кажучи, є складовою частиною перших трьох, однак іноді фахівці, щоб підкреслити важливість і складність процесів транспортування матеріальних ресурсів, поєднують ці процеси та їх вивчення в особливий розділ. Оскільки завдання логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним матеріальним потоком, аналіз формування та подальшого переміщення потоку матеріальних ресурсів почнемо зі сфери постачання....(02.05.2010)
4174
 Последние новости на сайте

Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...
В качестве пилотного проекта Федеральные железные дороги Австрии совместно с компанией Siemens Mobility развивают идею энергоснабжения поездов,...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...
Определим оптимальный размер партии заказываемых запасных частей по формуле Уилсона,...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из ...
Основной завод компании J&R Softdrink занимающийся разливом по бутылкам имеет мощность 80000 л в день и работает без выходных. ...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<->(УЦП) Тема 08. Требования к организации финансовой поддержки (11 тест.заданий) 63.64 %
<->(УЦП) Тема 01. Логистические системы (24 тест.заданий) 50.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 10 months, 20 days.

За период с 1998 по 2004 г. известен динамический ряд товарооборота регионального склада (табл. 1.3). Сделайте прогноз товарооборота ...
Определить оптимальное место расположения распределительного центра при следующих данных:...
Определить среднее расстояние перевозки на основании следующих данных: = 20 тыс. т; = 40 тыс. т; = 30 тыс. т; = 10 тыс. т; = 10 км; = 20...
На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где ...
Технологический процесс терминальной транспортировки состоит из трех основных этапов: - завоз грузов на терминал и развоз их с терминала; - грузоперерабо...
Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективн...
Экономический эффект развития транспортных систем включает в себя внутритранспортный и внетранспортный эффекты. Внутритранспортный экономический эффект выр...
Система забезпечує двосторонній зв'язок «водій-диспетчер» і «водій-водій», визначає місцезнаходження транспортного засобу і відслідковує його маршрут прохо...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих предп...
Hotpoint — крупный поставщик бытовых электроприборов из Великобритании, принадлежащий General Electric. В 1988 г. компания действовала как независимая, одн...
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания. Кр...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции котир...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер