Главная Глоссарий (Glossary)

 trademaster

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 02. Тара и упаковка (14 тест.заданий) 71.43 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 73.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Журнал Fortune опубликовал ежегодный ретинг самых крупных компаний. В первую сотню гигантов бизнеса попали десять автопроизводителей во главе с...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайте

В данной категории представлены термины по логистике и транспорту. Термины взяты из базы данных книг, которая представлена на нашем сайте. Просмотреть содежание книг Вы можете в категории "Содержание книг". Сейчас в электронной библиотеке насчитывается более 3000 наименований книг разных авторов. 

Больше терминов и определений Вы можете найти в разделе нашего сайта "Профсловари (термины)" или на специализированном сайте по терминам - http://dic.logistics-gr.com/
Глоссарий (словарь) терминов по логистике, транспорту и др.

В глоссарии 459 материалов.
All | B | F | J | S | T | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Э | Ю | Я
Страница:  1 2 Следующие »

М

Термин Определение
Місія

це той вихідний фундамент, що визначає всі подальші стратегічні й тактичні цілі й завдання фірми і прийняті на їхній основі рішення. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Макроэкономика (macroeconomics)

отрасль экономической науки, занимающаяся изучением общей экономической активности. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Маркировка (англ. marking)

наносимое на упаковку грузового места условное обозначение, содержащее данные, необходимые для надлежащей перевозки и сдачи груза получателю. Применяются следующие виды м.: товарная, отправительская, специальная, транспортная. (Беспалов Р. С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. — Москва : Вершина, 2007. - 384 с.)

Масса (англ. mass)

выражение количества поставляемого или предлагаемого к поставке товара; измеряется, как правило, в единицах метрической системы мер — тоннах, центнерах, килограммах (до недавнего времени в международной торговле широко практиковались такие единицы, как длинная тонна, английский центнер, английский фунт, унция и др., использующиеся в англо-американской системе). (Беспалов Р. С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. — Москва : Вершина, 2007. - 384 с.)

Математичне моделювання

процес установлення відповідності даному реальному об'єкту деякого математичного об'єкта, що називається математичною моделлю. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Матеріальні запаси (inventory)

продукція виробничо-технічного призначення, що перебуває на різних стадіях виробництва, вироби народного споживання та інші товари, що очікують вступу в процес внутрішнього споживання або споживання виробничого. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Матеріальні моделі

відтворюють основні геометричні, фізичні, динамічні й функціональні характеристики досліджуваного явища або об'єкта. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Матеріальний потік

об'єкт логістичних операцій та логістичних функцій - являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі та/чи дистрибуційні організації (підрозділи) до споживачів. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Материальные активы (tangible assets)

любые активы в натуральной форме (завод, станки, оборудование, средства передвижения и запасы), имеющие некоторую денежную оценку. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Материальный поток

находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы (MP), незавершенное производство (НП) и готовая продукция (ГП), к которым применяются логистические виды деятельности, связанные с физическим перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация, разукрупнение и т.п. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Матриця

це наочна форма подання даних, форма, що розкриває внутрішні зв'язки між елементами, що допомагає з'ясувати і проаналізувати неспостережувані частини структури. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Машинозчитуємий штриховий код (bar-code)

це певна комбінація темних і світлих смуг (штрихів або пробілів), що дає можливість кодувати, зчитувати й розшифровувати інформацію стосовно товару (продукції) з використанням комп'ютерної техніки. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Международная конкурентоспособность (international competitiveness)

способность страны успешно конкурировать с другими странами в международной торговле. Конкурентоспособные страны могут сохранять или увеличивать свою долю в мировом экспорте и ограничивать степень проникновения импорта во внутреннюю экономику. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Мета логістики у фірмі

забезпечення загального менеджменту матеріальних і сервісних потоків, як основи для досягнення довгострокового успіху в бізнесі. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Мета моделювання

прогноз поведінки процесу або системи. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Метод

це шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих загальних знань (принципів). (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Метод ABC

вся номенклатура МР (ГП) розташовується в порядку убування сумарної вартості всіх позицій номенклатури одного найменування на складі. (Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522 с.)

Метод FIFO «первым поступил - первым убыл»

предполагает, что товары выбывают из запаса в том же порядке, в котором они получены, так что издержки производства проданных товаров рассчитываются по стоимости самых старых товаров на складе, а стоимость запаса базируется на самых последних продажных ценах. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Метод LIFO «последним поступил - первым убыл»

предполагает, что купленные в последнюю очередь товары выбывают из запаса (теоретически) первыми, так что издержки производства проданных товаров рассчитываются по стоимости последних закупок, а стоимость запаса базируется на ценах товаров, являющихся самыми старыми на складе. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Микроэкономика (microeconomics)

отрасль экономической науки, занимающаяся изучением поведения потребителей и фирм, а также условий, определяющих рыночные цены и количество обмениваемых факторов производства, товаров и услуг. (Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.)

Страница:  1 2 Следующие »
All | B | F | J | S | T | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Э | Ю | Я

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Фрагмент из теории

Для определения надлежащих размеров заказов применимы следующие методы: - пошаговое планирование; - периодическое планирование; - плавающее планирование...

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер