Главная

Фрагмент из кейса

Компания Red Spot Markets владеет сетью бакалейных магазинов в Новой Англии. У нее есть центр распределения бакалейных товаров в Провиденсе, штат...
Йоханн Классен (Johann Klassen) занимает должность управляющего директора в компании Friedland Timbers asa, выпускающей деревянные изделия для...


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

волков

ПОСИЛАННЯ

 

Логістика: [навчальний посібник] / В.П.Волков, А.В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. - 356 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Розглянуто концептуальні особливості логістики для різних форм суспільного виробництва і окремих виробничих процесів у поєднанні з системою управлінських заходів, направлених на ключові показники результативності діяльності підприємства.

Посібник містить необхідні теоретичні відомості, основні формули, визначення і правила, підкріплені значною кількістю тестових і практичних завдань, які полегшують адаптацію фахівців під пас трансформації в ринкових умовах господарювання. Посібник апробований курсом лекцій, котрі читають автори студентам економічних спеціальностей та менеджменту, згідно з навчальними та робочими програмами.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, науковців, керівників виробництва, здобувачів другої вищої освіти.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Волков В.П., Метеленко Н.Г. Менеджмент і логістика промислового підприємства : навчальний посібник / В.П. Волков, Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 260 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник структуровано в логічній послідовності, яка передбачає наявність вхідного контролю знань студентів з дисциплін "Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Економічний аналіз" (розділ "Фінансовий аналіз"). Методологічні положення цих дисциплін є підґрунтям самостійного опрацювання комплексу фундаментальних дисциплін за фахом, які запропоновано авторами.

Для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Логістика", а також інших спеціальностей, які бажають поглибити знання з економіки й менеджменту.

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Волков Б. А., Можаровский М. Д. Мировой танкерный флот и тенденции его развития (Обзор иностранной литературы). – М., Центральное бюро научно-технической информации, 1970. – 106 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

В обзоре изложены данные и точки зрения крупнейших нефтяных и судоходных компаний, а также отдельных специалистов США, Великобритании и других капиталистических стран по вопросам состояния и тенденции развития танкерного флота, развития конструкций наливных и универсальных судов, судовых систем танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также по вопросам конструкции одноточечных причалов, лихтеровке крупнотоннажных танкеров и организации управления танкерным флотом. Данные, относящиеся к странам социалистического лагеря, в обзор не вошли.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Управління логістичними системами: [навч. посіб.] / В.П. Волков, О.М.Пшінько, І.Д.Павлов, І.А.Арутюнян. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. - 259 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Навчальний посібник висвітлює основні проблеми, пов'язані з прийняттям оптимальних управлінських рішень при плануванні організаційно-технічного розвитку організацій на основі об'єднання логістичних і системотехнічних підходів на прикладі будівельної галузі.

Особливу увагу приділено аналізу діяльності комбінованих систем з використанням сітьового моделювання.

Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриває її особливості та специфічність.

Розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» спеціальностей: «Менеджмент організацій і адміністрування» і «Логістика».

Може бути рекомендований студентам стаціонарної та дистанційної форм навчання, викладачам вищих навчальних закладів, керівникам, підприємцям, тренерам курсів підвищення кваліфікації, організаторам тренінгів.

Подробнее...  


Последние новости на сайте

Элеваторы для обработки зерновых культур находят широкое применение в фермерских хозяйствах, аграрных предприятиях. С их помощью...
Давайте розглянемо різні типи ламп та основні параметри, які важливо враховувати при їх...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м2, если нагрузка на 1 м2 пола составляет 5 т; а величина...
Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
исходные данные к расчету: время в наряде = 12 ч, нулевые пробеги = 4 км, = 5 км. Техническая скорость = 25 км/ч. Расстояние...
Общий доход, полученный за период выполнения проекта каждого из двух вариантов организации доставки продукции, составляет 200000...
Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с пробегом в обоих направлениях: = 3,5 т; = 5 км; = 5 км; = 12 мин; = 1,0; =...
Компания Williams-Practar рассмотрела пять альтернативных вариантов размещения своего нового склада для дистрибьюции продуктов....
Любой производственный процесс или процесс, осуществляемый в торговой сети, предполагает наличие необходимых материально-технических ресурсов или товаров...
Резюмируя вышеизложенное, укрупненная классификация логистических издержек имеет вид (рис....
Существуют следующие варианты связи водителей между собой и с диспетчерским пунктом. 1. Сотовая связь. На сегодняшний день данный вид связи является...
На уровне логистического менеджмента фирмы управление транспортировкой состоит из нескольких основных этапов: - выбор способа транспортировки; - выбор...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...
Магазин «Книжный мир» (г. Саров Нижегородской области) начал свою деятельность в 1994 г., и в настоящее время его штат составляют 17 человек (в том числе...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2024. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email