Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Скотт Томас, менеджер по сырью в компании Trelcor, просматривал коммерческие предложения, присланные ему 5 транспортными компаниями. Компания Trelcor,...
Центральный офис компании Columbia Lumber Products (CLPC) расположен в Портленде, штат Орегон, где она и была основана в 1899 году. В течение многих лет...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

горяїнов

1.1 Походження терміну та історія логістики

(філософський період, військова логістика та інше)

 

У Стародавній Греції слово "логістика" означало мистецтво міркування, виконання розрахунків (рис.1.1).

У Римській імперії це слово означало "правила розподілу продуктів".

 

Подробнее...  

2.1 Засади сучасної концепції логістики

(концепція гнучкого виробництва, слабкі сторони логістики, характеристики концепції логістики та інше)

 

Вихідним пунктом для формулювання та розв'язання проблем логістики на сучасному етапі є ринкові вимоги, стратегія і структура виробництва (рис. 2.1).

Подробнее...  

9.1 Дистрибутивні канали й мережі

(модель дистрибуції, рітейлери, трансакційні витрати, кастомізація, пряма і непряма дистрибуція, джоббер та інше)

 

Серед базисних логістичних активностей, що визначають комерційний успіх фірми на ринку, головна роль належить збуту.

Дистрибуція – це комплексна логістична активність (логістична функція), що полягає в просуванні ГП від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організацій продажів, передпродажного й післяпродажного сервісу.

Як і інші логістичні активності, дистрибуцію не можна розглядати у відриві від стратегічних і тактичних цілей бізнесу фірми на ринку. Якщо ці цілі й конкретні сегменти ринку визначені, то з логістичних позицій основним завданням дистрибуції є максимальна економія всіх ресурсів у ланцюзі «виробник-споживач» при забезпеченні необхідного рівня якості ГП і сервісу.

Подробнее...  

5.1 Логістика і навколишнє середовище

(місія, мета логістики на фірмі, ланка логістичної системи та інше)

 

Завдання логістики у фірмі не можна розглядати у відриві від стратегічних цілей її бізнесу. У цьому сенсі часто використають поняття «місія», що визначає філософію фірми на ринку збуту її продукції (послуг).

Місія – це той фундамент, що визначає усі подальші стратегічні й тактичні цілі й завдання фірми і прийняті на їхній основі рішення.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин для більшості фірм у місіях, що заявляються ними, так чи інакше присутня мета максимального задоволення вимог споживачів відносно якості товарів і послуг.

Подробнее...  

Тема 14. Адміністрування логістичної діяльності 

 

1. Що розуміється під організаційною структурою логістичної системи: (стор.182)

А) Механізм реалізації логістичних операцій на підприємстві.

В) Сукупність підрозділів фірми, які покликані вирішувати логістичні завдання.

Б) Якісно визначений, відносно стійкий порядок функціональних зв'язків між її ланками.

Подробнее...  

4.1 Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань

(метод, системний аналіз, дослідження операцій, кібернетичний підхід, прогностика та інше)

 

Прийняття рішень стосовно управління матеріальними потоками до початку широкого застосування логістики значною мірою ґрунтувалися на інтуїції кваліфікованих постачальників, збутовиків, виробничників, транспортників.

До основних методів, які застосовуються для розв’язання наукових і практичних завдань в області логістики, можна віднести – рис. 4.1.

Подробнее...  

11.1 Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

(транспортна логістика, транспортний сервіс, транспортний комплекс, транспортна система, переваги й недоліки видів транспорту та інше)

 

Ключова роль транспортування в логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але й тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Найчастіше транспортний сервіс, доповнений операціями вантажопереробки, наприклад, на вантажних терміналах, включає переважну більшість логістичних активностей для зовнішніх й інтегрованих ЛС. Тому багато західних транспортно-експедиторських фірм називають себе логістичними фірмами або компаніями фізичного розподілу (КФР), відображаючи за формою і, власне кажучи, сучасну практику транспортування вантажів у розвинених країнах.

Подробнее...  

Книга: Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний посібник. - Харків: Видавництво «Кортес-2001», 2008. - 323с. (з грифом МОН)

Книгу можно скачать в разделе сайта «Скачать файлы».

Больше об авторе можно узнать на странице «О нас». 

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику викладено основні практичні матеріали з дисциплін “Вантажні перевезення” і “Логістика”, які вивчаються студентами за напрямом підготовки “Транспортні технології”. Наведено матеріали по практичним і лабораторним заняттям, а також методика виконання курсового проектування.

Матеріали будуть корисними для аспірантів, викладачів, що проводять перепідготовку фахівців, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями транспорту і логістики. 

Подробнее...  

По материалам: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

Скачать книгу можно в категории «Скачать файлы».

 

 

Практичне заняття № 4

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО СКЛАДУ НА ТЕРРИТОРІЇ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ

 

Подробнее...  

По материалам: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

Скачать книгу можно в категории «Скачать файлы».

 

Практичне заняття № 2

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12345678910След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться или быть украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные...
На рис. 5.14 показана часть дорожной сети и время перемещения (в минутах) для каждого участка. Где нам следует разместить хранилище,...

Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...
С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. Необходимо определить абсолютную величину...
Компания ежемесячно приобретала определенный продукт. В июле у нее в запасе было восемь единиц этого продукта. Какова стоимость...
В настоящее время в компании на каждые 3 единицы упаковочного оборудования выделяется один оператор. Цикл работы этого...
Ограничения в задачах УЗ могут быть различного характера. Укажем следующие виды ограничений: - по максимальному объему (весу, стоимости) запасов; - по...
Зависимость затрат на размещение продукции (перевозку и хранение) от времени выполнения поставок показана на рис. 2.2. Из приведенного рисунка следует,...
Инвентаризация — сплошной или выборочный подсчет всех видов продукции. Полученные данные в натуральном выражении оцениваются в действующих ценах и...
Наиболее распространенными способами штабелирования являются (рис. 4.4): - блочная укладка; - «кирпичная» укладка; - укладка рядами и круговая...
ТОО «Книги» — книжный магазин универсального типа, ведущий свою торговую деятельность в г. Реутове Московской области. Он был открыт в 1994 г. и до сих...
Hotpoint — крупный поставщик бытовых электроприборов из Великобритании, принадлежащий General Electric. В 1988 г. компания действовала как независимая,...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
RP Turner Corp. выпускает клапаны трубопроводов для нефтяной отрасли в Западной Канаде. Компания покупает детали и сырье в Японии, США и Восточной Канаде,...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер