Главная

Фрагмент из кейса

В конце января старшему менеджеру по закупкам офисного оборудования Университе­та Upstate Гарри Петерсу позвонили. Это было второе предложение обеспечить...
Российское судоходное предприятие специализируется на перевозках массовых (навалочных и насыпных) грузов из российских портов за рубеж обладая небольшим...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

ефективність

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Енергоресурсна ефективність автомобілів. Навч. посібник / Р.А.Хабутдінов, О.Я.Коцюк. - K., УТУ, 1997. – 137 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Розглядаються основи комплексної теорії транспортного руху і енергоресурсної ефективності автомобіля, а також споживчо-орієнтовані методи управління процесом збереження енергії та ресурсів в життєвому циклі автомобіля: при проектуванні, обігу та експлуатації,

Посібник призначено для студентів за спеціальноетями: 7.100.401, 7.100.403, 7.100.405, що вивчають курси: "Автотранспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби", "Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями", "Маркетинг".

Подробнее...  

Використання спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) замість стандартних бортових ДТЗ має такі переваги:

- можливість перевезення вантажів, які не можуть бути перевезені автомобілями з універсальною бортовою платформою, наприклад панелі, довгомірні вантажі та ін.;

- збереження якості вантажу, особливо при перевезенні швидкопсувних продовольчих товарів, овочів тощо;

- зменшення втрати вантажу при навантаженні, перевезенні і розвантаженні (наприклад цементу, мінеральних добрив та ін.);

- зменшення тари у разі перевезення штучних вантажів;

- підвищення безпеки і поліпшення умов праці, особливо у разі перевезення пиловидних матеріалів, хімічних речовин, продуктів тощо;

- створення умов для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт при використанні автомобілів-самоскидів, що має важливе значення під час доставки вантажу отримувачам, які не мають стаціонарних механізмів для розвантаження.

 

Подробнее...  

На світовому транспортному ринку щорічне збільшення обсягів контейнерних перевезень становить 8-10 %. Для розвитку цієї тенденції необхідно як мінімум погоджувати дії з усіма країнами, що беруть участь у процесі.

Для вибору, який зробила Україна, є всі підстави. В країні розвинута транспортна система, яка включає 22,3 тис. км. залізничних доріг, 167 тис. км. автомобільних і 3 тис. км. внутрішніх водних шляхів; 19 морських і 10 річкових портів, 36 аеропортів.

Україною проходять чотири транспортних кордони (3-й, 5-й і 7-й (водний) і 9-й, а також коридор Європа-Кавказ-Азія і Балтійське море-Чорне морс (Гдиня-Гданськ-Одеса-Іллічівськ). 

Подробнее...  

Очевидно, що прямування до повних ланцюгів поставок проходить тривалий період безпосередньої міжорганізаційної кооперації. В [49, с. 115] наведені результати досліджень щодо управління ланцюгом поставок (Supply Chain Management), проведені в США у 1988 році шляхом анкетування 544 транспортних і логістичних підприємств. Ці дослідження дозволили сформулювати наступні висновки:

- партнерська форма співпраці стала у 80-х роках найбільш значущим чинником;

- диспозиційність, точність, а також якість обмінюваної інформації становлять найважливіший вимір сервісу поставок у зв'язках між підприємствами-кооперантами;

- в процесі кооперації підприємств спостерігається позитивний тренд до збагачення та диференціації пропозиції послуг (сервісу) з боку підприємств та організацій, що надають логістичні послуги.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут". — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2008. - 80 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань переведень вантажів аніомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання наданих матеріалів під конкретні умови діяльності міжнародного перевізника дасть змогу значно покращити його економічні показники роботи і рівень конкурентоспроможності на ринку гранспортіних послуг. У збірнику вперше підібрано, систематизовано й у концентрованому вігляді подано матеріал, який складає обов'язковий мінімум знань міжнародного автомобільного перевізника.

Збірник призначений для керівників і фахівців суб'єктів підприємницької діяльності з провадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за фахом "Автомобільний транспорт" та "Транспортне експедирування", окремі положення можуть бути корисними для водіїв-міжнародників та менеджерів із логістики.

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  

Говорячи про сутність таких позитивних результатів, доцільно етимологічно констатувати певну логіку досягнення ефекту спеціалізації, ефекту масовості і ефекту інтеграції, з логістичної точки зору — ефекту логістичної кооперації. Логіка полягає в тому, що у певному гіпотетичному вимірі спеціалізація і масовість вичерпують себе як потенційні резерви отримання додаткового ефекту. Тому необхідним стає інтеграція на якісно нових рівнях управління, що не є протилежним спеціалізації як деспеціалізація, а власне інтеграція в нових площинах, сферах тощо. Завдяки такій інтеграції формуються "цільові" системи вищого порядку порівняно із інтегрованими частинами і це створює можливість отримати додатковий ефект, джерелом якого і є власне інтеграція. З тих же позицій такий ефект називається ефектом синергії, або синергічним ефектом, особливості формування якого в часі і просторі визначають субкатегорії: системний, мультиплікативний, супутній тощо. У випадку логістичної інтеграції функцій, процесів, сфер діяльності будемо говорити про синергічний ефект логістики та його відносний рівень — ефективність, об'єктивізації оцінки якої сприятиме методичний підхід, викладений в [49].

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

29 октября 2021 г. в г. Киев состоится специализированная встреча для профессионалов всех подразделений Дистрибуции и её Партнёров - Конференция...
Самосвал - это саморазгрузочная машина с кузовом, который механическим путем наклоняется для разгрузки...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

За период с 1998 по 2004 г. известен динамический ряд товарооборота регионального склада (табл. 1.3). Сделайте прогноз товарооборота...
В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...

Под заявкой понимаем партию груза, поступающую на склад. Обслуживание заключается в хранении груза на складе. Аппарат обслуживания...
За период 1999—2004 гг. известен удельный показатель объема перевозок, отнесенный на 1 млн руб. товарооборота регионального склада...
При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться или быть украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные...
Спрос на продукт постоянен и равен 20 единицам в неделю, затраты на повторное размещение заказа составляют 125 ф. ст., а затраты на...
Прикладом стратегії інтеграції функцій і процесів можна прийняти інтеграцію маркетингової та логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного...
Третьим по значимости фактором является плотность груза, т.е. отношение веса к объему груза. Дело в том, что транспортные затраты обычно исчисляют на...
На світовому транспортному ринку щорічне збільшення обсягів контейнерних перевезень становить 8-10 %. Для розвитку цієї тенденції необхідно як мінімум...
Основные логистические принципы современной грузопереработки сведены в табл....
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2021. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер