Главная

Фрагмент из кейса

Corporate clothing retailer Dimensions Clothing brought in CI Logistics to install a Quodeck garment hanging, racking and shelving system at its new...
В конце февраля Хол Откинс, директор по закупкам больницы Св. Анны, пытался решить вопрос по поводу выбора поставщика одноразовых простыней для...


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

ефективність

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

Використання спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) замість стандартних бортових ДТЗ має такі переваги:

- можливість перевезення вантажів, які не можуть бути перевезені автомобілями з універсальною бортовою платформою, наприклад панелі, довгомірні вантажі та ін.;

- збереження якості вантажу, особливо при перевезенні швидкопсувних продовольчих товарів, овочів тощо;

- зменшення втрати вантажу при навантаженні, перевезенні і розвантаженні (наприклад цементу, мінеральних добрив та ін.);

- зменшення тари у разі перевезення штучних вантажів;

- підвищення безпеки і поліпшення умов праці, особливо у разі перевезення пиловидних матеріалів, хімічних речовин, продуктів тощо;

- створення умов для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт при використанні автомобілів-самоскидів, що має важливе значення під час доставки вантажу отримувачам, які не мають стаціонарних механізмів для розвантаження.

 

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Енергоресурсна ефективність автомобілів. Навч. посібник / Р.А.Хабутдінов, О.Я.Коцюк. - K., УТУ, 1997. – 137 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Розглядаються основи комплексної теорії транспортного руху і енергоресурсної ефективності автомобіля, а також споживчо-орієнтовані методи управління процесом збереження енергії та ресурсів в життєвому циклі автомобіля: при проектуванні, обігу та експлуатації,

Посібник призначено для студентів за спеціальноетями: 7.100.401, 7.100.403, 7.100.405, що вивчають курси: "Автотранспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби", "Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями", "Маркетинг".

Подробнее...  

На світовому транспортному ринку щорічне збільшення обсягів контейнерних перевезень становить 8-10 %. Для розвитку цієї тенденції необхідно як мінімум погоджувати дії з усіма країнами, що беруть участь у процесі.

Для вибору, який зробила Україна, є всі підстави. В країні розвинута транспортна система, яка включає 22,3 тис. км. залізничних доріг, 167 тис. км. автомобільних і 3 тис. км. внутрішніх водних шляхів; 19 морських і 10 річкових портів, 36 аеропортів.

Україною проходять чотири транспортних кордони (3-й, 5-й і 7-й (водний) і 9-й, а також коридор Європа-Кавказ-Азія і Балтійське море-Чорне морс (Гдиня-Гданськ-Одеса-Іллічівськ). 

Подробнее...  

Очевидно, що прямування до повних ланцюгів поставок проходить тривалий період безпосередньої міжорганізаційної кооперації. В [49, с. 115] наведені результати досліджень щодо управління ланцюгом поставок (Supply Chain Management), проведені в США у 1988 році шляхом анкетування 544 транспортних і логістичних підприємств. Ці дослідження дозволили сформулювати наступні висновки:

- партнерська форма співпраці стала у 80-х роках найбільш значущим чинником;

- диспозиційність, точність, а також якість обмінюваної інформації становлять найважливіший вимір сервісу поставок у зв'язках між підприємствами-кооперантами;

- в процесі кооперації підприємств спостерігається позитивний тренд до збагачення та диференціації пропозиції послуг (сервісу) з боку підприємств та організацій, що надають логістичні послуги.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут". — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2008. - 80 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань переведень вантажів аніомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання наданих матеріалів під конкретні умови діяльності міжнародного перевізника дасть змогу значно покращити його економічні показники роботи і рівень конкурентоспроможності на ринку гранспортіних послуг. У збірнику вперше підібрано, систематизовано й у концентрованому вігляді подано матеріал, який складає обов'язковий мінімум знань міжнародного автомобільного перевізника.

Збірник призначений для керівників і фахівців суб'єктів підприємницької діяльності з провадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за фахом "Автомобільний транспорт" та "Транспортне експедирування", окремі положення можуть бути корисними для водіїв-міжнародників та менеджерів із логістики.

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  

Говорячи про сутність таких позитивних результатів, доцільно етимологічно констатувати певну логіку досягнення ефекту спеціалізації, ефекту масовості і ефекту інтеграції, з логістичної точки зору — ефекту логістичної кооперації. Логіка полягає в тому, що у певному гіпотетичному вимірі спеціалізація і масовість вичерпують себе як потенційні резерви отримання додаткового ефекту. Тому необхідним стає інтеграція на якісно нових рівнях управління, що не є протилежним спеціалізації як деспеціалізація, а власне інтеграція в нових площинах, сферах тощо. Завдяки такій інтеграції формуються "цільові" системи вищого порядку порівняно із інтегрованими частинами і це створює можливість отримати додатковий ефект, джерелом якого і є власне інтеграція. З тих же позицій такий ефект називається ефектом синергії, або синергічним ефектом, особливості формування якого в часі і просторі визначають субкатегорії: системний, мультиплікативний, супутній тощо. У випадку логістичної інтеграції функцій, процесів, сфер діяльності будемо говорити про синергічний ефект логістики та його відносний рівень — ефективність, об'єктивізації оцінки якої сприятиме методичний підхід, викладений в [49].

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Элеваторы для обработки зерновых культур находят широкое применение в фермерских хозяйствах, аграрных предприятиях. С их помощью...
Давайте розглянемо різні типи ламп та основні параметри, які важливо враховувати при їх...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте общую площадь склада поковок, если полезная площадь составляет 4500 м2, служебная площадь - 50 м2, вспомогательная...
Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях: через склад прошло 20000 т груза, причем 8000 т груза хранилось 5...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км, и за третью...
Исходные данные к расчету: длина груженой ездки — 10 км, = 5 км, время в наряде = 14 ч, число тонн груза, следующего из пункта А в B, = 15000 т, из...
Хуанита Принсепио учитывает затраты на использование автоматически управляемой тележки (АУТ), перемещающей материалы по...
Подробности этого процесса, и особенно временные параметры меняются в очень широких пределах. На рис. 8.6 показано начало карты...
Любой производственный процесс или процесс, осуществляемый в торговой сети, предполагает наличие необходимых материально-технических ресурсов или товаров...
Принцип логистики — это закон явлений, найденный из наблюдений специалистов по логистике. Знание некоторых принципов сотрудниками службы логистики...
В ходе проведения мониторинга выполнения плана поставок находит применение и ряд других методов — метод определения ведущих звеньев, метод определения...
Классификация по месту нахождения. Один из ее вариантов приведен на рис. 7.7. Все запасы, имеющиеся в экономике, определены как совокупные. Они включают в...
Ralston Energy Systems (RES) действует в Чешской Республике как филиал компании Eveready Battery Company (EBC). EBC имеет производственные предприятия в...
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2024. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email