Главная

Фрагмент из кейса

Начав как маленький розничный магазин в Нью-Гларусе, штат Висконсин, фирма Cheezy Wheezy постепенно выросла в сеть из девяти розничных магазинов,...
Ерл Джонс, вице-президент по вопросам закупок корпорации Red Sea, только что получил исследования Центра углубленного изучения закупок за 1996 год по...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

ефективність

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Енергоресурсна ефективність автомобілів. Навч. посібник / Р.А.Хабутдінов, О.Я.Коцюк. - K., УТУ, 1997. – 137 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Розглядаються основи комплексної теорії транспортного руху і енергоресурсної ефективності автомобіля, а також споживчо-орієнтовані методи управління процесом збереження енергії та ресурсів в життєвому циклі автомобіля: при проектуванні, обігу та експлуатації,

Посібник призначено для студентів за спеціальноетями: 7.100.401, 7.100.403, 7.100.405, що вивчають курси: "Автотранспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби", "Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями", "Маркетинг".

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

Використання спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) замість стандартних бортових ДТЗ має такі переваги:

- можливість перевезення вантажів, які не можуть бути перевезені автомобілями з універсальною бортовою платформою, наприклад панелі, довгомірні вантажі та ін.;

- збереження якості вантажу, особливо при перевезенні швидкопсувних продовольчих товарів, овочів тощо;

- зменшення втрати вантажу при навантаженні, перевезенні і розвантаженні (наприклад цементу, мінеральних добрив та ін.);

- зменшення тари у разі перевезення штучних вантажів;

- підвищення безпеки і поліпшення умов праці, особливо у разі перевезення пиловидних матеріалів, хімічних речовин, продуктів тощо;

- створення умов для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт при використанні автомобілів-самоскидів, що має важливе значення під час доставки вантажу отримувачам, які не мають стаціонарних механізмів для розвантаження.

 

Подробнее...  

На світовому транспортному ринку щорічне збільшення обсягів контейнерних перевезень становить 8-10 %. Для розвитку цієї тенденції необхідно як мінімум погоджувати дії з усіма країнами, що беруть участь у процесі.

Для вибору, який зробила Україна, є всі підстави. В країні розвинута транспортна система, яка включає 22,3 тис. км. залізничних доріг, 167 тис. км. автомобільних і 3 тис. км. внутрішніх водних шляхів; 19 морських і 10 річкових портів, 36 аеропортів.

Україною проходять чотири транспортних кордони (3-й, 5-й і 7-й (водний) і 9-й, а також коридор Європа-Кавказ-Азія і Балтійське море-Чорне морс (Гдиня-Гданськ-Одеса-Іллічівськ). 

Подробнее...  

Очевидно, що прямування до повних ланцюгів поставок проходить тривалий період безпосередньої міжорганізаційної кооперації. В [49, с. 115] наведені результати досліджень щодо управління ланцюгом поставок (Supply Chain Management), проведені в США у 1988 році шляхом анкетування 544 транспортних і логістичних підприємств. Ці дослідження дозволили сформулювати наступні висновки:

- партнерська форма співпраці стала у 80-х роках найбільш значущим чинником;

- диспозиційність, точність, а також якість обмінюваної інформації становлять найважливіший вимір сервісу поставок у зв'язках між підприємствами-кооперантами;

- в процесі кооперації підприємств спостерігається позитивний тренд до збагачення та диференціації пропозиції послуг (сервісу) з боку підприємств та організацій, що надають логістичні послуги.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут". — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2008. - 80 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань переведень вантажів аніомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання наданих матеріалів під конкретні умови діяльності міжнародного перевізника дасть змогу значно покращити його економічні показники роботи і рівень конкурентоспроможності на ринку гранспортіних послуг. У збірнику вперше підібрано, систематизовано й у концентрованому вігляді подано матеріал, який складає обов'язковий мінімум знань міжнародного автомобільного перевізника.

Збірник призначений для керівників і фахівців суб'єктів підприємницької діяльності з провадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за фахом "Автомобільний транспорт" та "Транспортне експедирування", окремі положення можуть бути корисними для водіїв-міжнародників та менеджерів із логістики.

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  

Говорячи про сутність таких позитивних результатів, доцільно етимологічно констатувати певну логіку досягнення ефекту спеціалізації, ефекту масовості і ефекту інтеграції, з логістичної точки зору — ефекту логістичної кооперації. Логіка полягає в тому, що у певному гіпотетичному вимірі спеціалізація і масовість вичерпують себе як потенційні резерви отримання додаткового ефекту. Тому необхідним стає інтеграція на якісно нових рівнях управління, що не є протилежним спеціалізації як деспеціалізація, а власне інтеграція в нових площинах, сферах тощо. Завдяки такій інтеграції формуються "цільові" системи вищого порядку порівняно із інтегрованими частинами і це створює можливість отримати додатковий ефект, джерелом якого і є власне інтеграція. З тих же позицій такий ефект називається ефектом синергії, або синергічним ефектом, особливості формування якого в часі і просторі визначають субкатегорії: системний, мультиплікативний, супутній тощо. У випадку логістичної інтеграції функцій, процесів, сфер діяльності будемо говорити про синергічний ефект логістики та його відносний рівень — ефективність, об'єктивізації оцінки якої сприятиме методичний підхід, викладений в [49].

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

У травні-червні в режимі онлайн відбулися п’ять круглих столів для представників логістики щодо обговорення питань відновлення ланцюгів постачання...
За підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) у травні-червні в режимі онлайн відбудуться п’ять круглих столів для...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте общую площадь склада поковок, если полезная площадь составляет 4500 м2, служебная площадь - 50 м2, вспомогательная...
Определить некоторые валютные и финансовые показатели работы судна в плановом и фактическом рейсе. Исходные данные приведены в табл....

Затраты на поставку единицы продукции = 15 денежных единиц, годовые потребления = 1200 единиц, годовые затраты на...
Определить выгодность применения 5-тонного автомобиля по сравнению с 4-тонным тягачом для работы на расстоянии 25 км,...
Определить эксплуатационные расходы судна , если известно, что судно работает на регулярной линии в течении всего эксплуатационного...
За период 1999—2004 гг. известен динамический ряд объема перевозок грузов с регионального склада (табл. 1.5). Сделайте прогноз...
Качество объекта и процесса. Развертывание принципа динамизма качества приводит к двум взаимосвязанным принципам: отражения и жизненного цикла. Принцип...
Следует исходить из принципа, при котором объемы запасов на складе не должны достигать нулевой отметки. Поэтому для определения момента формирования...
В отборе источников информации следует руководствоваться следующими правилами. 1. Нельзя ограничиваться одним источником информации, вне зависимости от...
В качестве примера на рис. 3.12 показана неравномерность перевозок некоторых строительных материалов по дням недели и дням...
Ralston Energy Systems (RES) действует в Чешской Республике как филиал компании Eveready Battery Company (EBC). EBC имеет производственные предприятия в...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....
Магазин «Книжный мир» (г. Саров Нижегородской области) начал свою деятельность в 1994 г., и в настоящее время его штат составляют 17 человек (в том числе...
В 2001 г. группа, специализирующаяся на операционном менеджменте в бизнес-школе Warwick Business School, провела исследование, чтобы выявить, какие...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2022. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер