Главная

 summitbiz  

Фрагмент из кейса

За последние годы компания «Пеннинсула Пойнт» стала одной из самых успешно действующих компаний в области продажи одежды по каталогам. Компания публикует...
Уилф Шафер, агент по закупкам компании I.XL Industries Limited. Медсин Хэт, провинция Альберта (Канада), понял, что местный экономический спад значительно...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

завдання

4.1 Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань

(метод, системний аналіз, дослідження операцій, кібернетичний підхід, прогностика та інше)

 

Прийняття рішень стосовно управління матеріальними потоками до початку широкого застосування логістики значною мірою ґрунтувалися на інтуїції кваліфікованих постачальників, збутовиків, виробничників, транспортників.

До основних методів, які застосовуються для розв’язання наукових і практичних завдань в області логістики, можна віднести – рис. 4.1.

Подробнее...  

12.1 Види запасів. Завдання і витрати формування й підтримки запасів

(іммобілізація, транспортні, страхові, спекулятивні, неліквідні запаси, позитивні й негативні характеристики запасів та інше)

 

Управління запасами є ключовою активністю, що становить найбільш важливу сферу логістичного менеджменту фірми як з погляду трудомісткості, так і пов'язаних з нею витрат.

Запаси в тому або іншому вигляді присутні впродовж усіх логістичних ланцюгів і каналів, іммобілізуючи (від лат. immobilis - нерухомий) значну частину оборотного капіталу фірми. Витрати на управління запасами досягають 40% і більше від загальних логістичних витрат.

Подробнее...  

7.1 Цілі й завдання логістики закупівель

(”дистрибуція навпаки”, типові логістичні активності при управлінні закупівлями, стратегія управління закупівлями та інше)

 

Забезпечення фірми-виробника необхідними видами матеріальних ресурсів (МР) за кордоном отримало назву Purchasing /Procurement - управління закупівлями.

Основною метою логістичного менеджменту закупівель є надійне і якісне забезпечення виробничих підрозділів фірми МР, необхідними для виконання заданого виробничого розкладу.

Досягнення цієї мети може бути виконане з різними витратами ресурсів, тому перед логістичним менеджментом виникають наступні проблеми оптимізації:

 

Подробнее...  

10.1 Функції й завдання складів у логістичній системі

(основне призначення складу, унітізація, проблеми ефективного функціонування складу, системи складування та інше)

 

Переміщення матеріальних потоків у логістичному ланцюзі не можливе без концентрації в певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені відповідні склади.

Сучасний великий склад – це складна технічна споруда, що складається із численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і виконує ряд функцій по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці й розподілу вантажів між споживачами.

Подробнее...  

1.5 Об’єкти і завдання логістичного управління

(об’єкти логістичного управління, логістичні функції і завдання та інше)

 

Структура збільшених об'єктів логістичного управління на підприємстві наведена на рис. 1.9. Характеристика логістичних завдань відповідно об’єктів логістичного управління наведена на рис. 1.10-1.14.

Викладена сутність логістичних завдань, з одного боку, дозволяє їх класифікувати за загальними функціями менеджменту, тобто плануванням, організуванням, контролюванням, регулюванням та рівнем їх виконання (реалізації логістичних процесів), а з іншого, здійснити їх функціональну класифікацію (табл. 1.2).

 

Подробнее...  


Последние новости на сайте

1-го марта 2019 года в г. Киев в БЦ «101 Tower» состоится единственная в Украине Специализированная Конференция для Генеральных...
Logistics Innovation Forum 2019 – ключевой ежегодный профессиональный бизнес-форум лидеров отрасли – участников рынка...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить среднее расстояние перевозки на основании следующих данных: = 20 тыс. т; = 40 тыс. т; = 30 тыс. т; = 10 тыс. т; = 10 км; =...
При страховании с вероятностью 0,65 продавец получит доход 50 тыс. руб. и с вероятностью 0,35 - убытки в размере штрафа за...

Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях: через склад прошло 20000 т груза, причем 8000 т груза хранилось 5...
Подробности этого процесса, и особенно временные параметры меняются в очень широких пределах. На рис. 8.6 показано начало карты...
Определить оптимальное место расположения распределительного центра при следующих...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа - 110 м2....
Логистика требует кардинального обновления техники и технологии, организационной перестройки всей сферы деятельности. Так, применение логистических...
Транспортный комплекс занимает особое место в экономике городов и регионов. Его продукцией выступают транспортные услуги, связанные с удовлетворением...
Инкассовая форма расчета (Collection of payment, encasement) представляет собой передачу экспортером поручения своему банку на получение от импортера...
Типология предприятий, основанная на определении правового статуса участников экспедиционной деятельности, является основополагающей для ТЭП...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
Bjorg's Pharmaceuticals (BP) — это биотехнологическая компания, разрабатывающая и предлагающая на рынке специализированные лекарственные препараты для...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер