Главная

Фрагмент из кейса

В этой игре у Вас будет шанс попробовать свои навыки в качестве покупателя товара. Вы будете пользоваться информацией той же самой, что имеется у г-жи...
Джон Бреннер (John Brenner) свыше двадцати лет проработал в одном и том же розничном магазине, торгующем бытовыми электроприборами. Однажды он увидел...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістична система

Книга: Горяїнов О.М., Рославцев Д.М. Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Монографія. - Харків: НТМТ, 2009. - 344с.

Книгу можно скачать в разделе сайта «Скачать файлы».

Больше об авторе можно узнать на странице «О нас». 

 

АНОТАЦІЯ

 

У монографії викладено результати наукових досліджень, що відображають особливості функціонування автотранспорту в межах логістичних систем і логістичних ланцюгів. Результати представлено в вигляді двох частин, які відображають еволюцію розвитку наукових досліджень в цьому питанні. Перша частина підготовлена Горяїновим О.М., друга частина – Рославцевим Д.М.

Матеріали будуть корисними для аспірантів, студентів, викладачів, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями транспорту і логістики. 

Подробнее...  

10.1 Функції й завдання складів у логістичній системі

(основне призначення складу, унітізація, проблеми ефективного функціонування складу, системи складування та інше)

 

Переміщення матеріальних потоків у логістичному ланцюзі не можливе без концентрації в певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені відповідні склади.

Сучасний великий склад – це складна технічна споруда, що складається із численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і виконує ряд функцій по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці й розподілу вантажів між споживачами.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 264 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності.

Подробнее...  

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. Який метод рішення логістичних завдань характеризує наступне вираження «управління штучними об'єктами й живими організмами»: (стор.55)

А) Дослідження операцій.

Б) Кібернетичний підхід.

В) Прогностика.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Васелевський М., Патора Р. Інформація та кадри в логістичних системах. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. - 272 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Мета книги - дослідити теоретичні аспекти значення та змісту інформаційного і кадрового забезпечення управління функціонуванням економічних систем. Концепцію управління економічними системами автори побудували на засадах логістики і розглядають її як найбільш перспективну сучасну модель менеджменту. Переконані світовим досвідом у перспективності такої концепції, автори сподіваються водночас досягнення конкретних економічних здобутків у мінімізації сукупних витрат, поліпшенні рівня обслуговування, зменшенні сукупних запасів, прискоренні матеріальних та фінансових потоків.

Для наукових та інженерних працівників, викладачів, аспірантів, магістрів вищих закладів освіти, менеджерів, які працюютьу сфері інформаційного та кадрового забезпечення функціонування економічних систем.

Подробнее...  

Розроблено імітаційну модель типової логістичної системи „виробництво – транспорт – споживання”, яка дозволяє визначити таку стратегію управління матеріальним потоком, яка мінімізує собівартість перевезення вантажу.

Подробнее...  

Обгрунтована взаємозалежність і взаємовплив логістичної системи, як інструменту економічного управління матеріалообігом, і структури адміністративно-господарського управління транспортно-промисловою корпорацією.

Подробнее...  

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. На чому ґрунтувалося прийняття рішень по управлінню матеріальними потоками до широкого застосування логістики?

2. Що належить до основних методів логістики?

3. Що таке метод?

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Колодізєва Т. О. Організація і проектування логістичних систем. Конспект лекцій. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 92 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Подано методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем, принципи проектування логістичних систем. Розглянуто розвиток логістичної організації (фрагментарність, функціональне агрегування, інтеграція процесів), основні концепції створення організаційних структур. Розкрито методи оптимізації логістичних систем та принципи формування логістичної стратегії. Наведено методологію планування та проектування логістичних систем. Розкрито сутність управління проектом з розробки й упровадження логістичної системи. Окрему увагу приділено регіональним аспектам створення логістичних систем.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Подробнее...  
« ПерваяПред.1234След.Последняя »


Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить выгодность применения 5-тонного автомобиля по сравнению с 4-тонным тягачом для работы на расстоянии 25 км,...
Объем перевозимых грузов, грузоподъемность автомобиля, расстояние перевозки, время погрузки и разгрузки приведены в табл....

Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки = 500 км, средний простой вагона на одной технической станции = 2 ч,...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 30 км, за вторую — 4 т на расстояние 25 км и за...
Небольшой магазин имеет 10 категорий продуктов; затраты и годовой спрос на них показаны в таблице. Проведите ABC-анализ этой...
Еще одной продуктовой характеристикой, влияющей на логистические издержки, является отношение «цена/вес» («цена/ масса»). Продукция с низким уровнем...
Число и характер операций по подготовке груза к перевозке зависит от рода перевозимого груза и типа подвижного состава. Так, например, подготовка...
Предположим, что заказ покупателя на товар поступает продавцу через торгового (информационного) посредника, а расчеты фирмы-производителя за услуги...
В качестве примера на рис. 8.13 приведены результаты статистической обработки данных о продолжительности простоя ПС на погранпереходе Франкфурт—Одер....
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....
Konigshaven Suppliers — это оптовое предприятие, специализирующееся на продуктах питания и поставляющее их в супермаркеты в южных регионах...
В 1962 г. Сэм Уолтон (Sam Walton) открыл дисконтный магазин в г. Роджерсе, шт. Аризона. Его заведение привлекало покупателей низкими ценами, широким...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер