Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

В начале сентября Крис Хилл, управляющий отделом транспортных услуг компании Honeywell Limited в Северном Йорке, Онтарио, просматривал предложение о...
Организация логистической деятельности на ОАО «Томский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ) Общая информация ТЗМОИ осуществляет...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістична система

Книга: Горяїнов О.М., Рославцев Д.М. Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Монографія. - Харків: НТМТ, 2009. - 344с.

Книгу можно скачать в разделе сайта «Скачать файлы».

Больше об авторе можно узнать на странице «О нас». 

 

АНОТАЦІЯ

 

У монографії викладено результати наукових досліджень, що відображають особливості функціонування автотранспорту в межах логістичних систем і логістичних ланцюгів. Результати представлено в вигляді двох частин, які відображають еволюцію розвитку наукових досліджень в цьому питанні. Перша частина підготовлена Горяїновим О.М., друга частина – Рославцевим Д.М.

Матеріали будуть корисними для аспірантів, студентів, викладачів, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями транспорту і логістики. 

Подробнее...  

10.1 Функції й завдання складів у логістичній системі

(основне призначення складу, унітізація, проблеми ефективного функціонування складу, системи складування та інше)

 

Переміщення матеріальних потоків у логістичному ланцюзі не можливе без концентрації в певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені відповідні склади.

Сучасний великий склад – це складна технічна споруда, що складається із численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і виконує ряд функцій по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці й розподілу вантажів між споживачами.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 264 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності.

Подробнее...  

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. Який метод рішення логістичних завдань характеризує наступне вираження «управління штучними об'єктами й живими організмами»: (стор.55)

А) Дослідження операцій.

Б) Кібернетичний підхід.

В) Прогностика.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Васелевський М., Патора Р. Інформація та кадри в логістичних системах. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. - 272 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Мета книги - дослідити теоретичні аспекти значення та змісту інформаційного і кадрового забезпечення управління функціонуванням економічних систем. Концепцію управління економічними системами автори побудували на засадах логістики і розглядають її як найбільш перспективну сучасну модель менеджменту. Переконані світовим досвідом у перспективності такої концепції, автори сподіваються водночас досягнення конкретних економічних здобутків у мінімізації сукупних витрат, поліпшенні рівня обслуговування, зменшенні сукупних запасів, прискоренні матеріальних та фінансових потоків.

Для наукових та інженерних працівників, викладачів, аспірантів, магістрів вищих закладів освіти, менеджерів, які працюютьу сфері інформаційного та кадрового забезпечення функціонування економічних систем.

Подробнее...  

Розроблено імітаційну модель типової логістичної системи „виробництво – транспорт – споживання”, яка дозволяє визначити таку стратегію управління матеріальним потоком, яка мінімізує собівартість перевезення вантажу.

Подробнее...  

Обгрунтована взаємозалежність і взаємовплив логістичної системи, як інструменту економічного управління матеріалообігом, і структури адміністративно-господарського управління транспортно-промисловою корпорацією.

Подробнее...  

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. На чому ґрунтувалося прийняття рішень по управлінню матеріальними потоками до широкого застосування логістики?

2. Що належить до основних методів логістики?

3. Що таке метод?

Подробнее...  

4.3 Моделі логістичних систем

(логістична модель, мета моделювання, абстрактне, аналітичне і імітаційне моделювання та інше)

 

Широке застосування в логістиці мають різні методи моделювання, тобто дослідження логістичних систем і процесів шляхом побудови і вивчення їхніх моделей.

Під логістичною моделлю розуміють будь-який образ, абстрактний або матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, використаний у якості їхнього замісника.

Моделювання ґрунтується на подібності систем або процесів, що може бути повною або частковою.

Основна мета моделювання – прогноз поведінки процесу або системи. Ключове питання моделювання - "Що буде, якщо...?"

Подробнее...  
« ПерваяПред.1234След.Последняя »


Последние новости на сайте

LOGISTICS SUMMER CAMP 2020 - літній бізнес-табір для професіоналів та управлінців логістики та ланцюгів постачання, генеральних директорів та власників...
Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль...
Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа - 110 м2....
Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
За период 1999—2004 гг. известен динамический ряд объема перевозок грузов с регионального склада (табл. 1.5). Сделайте прогноз...
Выбрать тип транспортного средства для организации перевозок по критерию «приведенные...
Маркировка подразделяется на товарную, отправительскую, транспортную и специальную. Для экспортных и импортных грузов предусматриваются дополнительные...
Піддони підрозділяють на плоскі, стійкові та ящикові. Плоскі піддони бувають однонастильні (рис. 8.1, а), що мають один настил на брусках чи ніжках, і...
Грузы добывающих отраслей оказывают большое влияние на экономику промышленного производства. К грузам добывающих отраслей относятся различные виды сырья и...
Было предпринято много попыток систематизировать предприятия розничной торговли. В качестве критериев использовались ассортимент, величина предприятия,...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
Предприятие компании Augilla Limited, расположенное в Бомбее, выпускает широкий ассортимент простой одежды и нижнего белья. Процесс производства...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер