Главная

Фрагмент из кейса

Mount Isa Mines — одна из наиболее крупных шахт мира, где добываются металлы. Ее основные операции выполняются в г. Маунт Иса, шт. Квинсленд, Австралия,...
В декабре г-н Джон Смит, вице-президент по вопросам вспомогательных услуг Оздоровительного центра Св. Марии, столкнулся с вопросом о том, как выполнить...


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістичне обслуговування

ПОСИЛАННЯ

 

Чухрай Наталія. Логістичне обслуговування: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 292 с. 

 

АНОТАЦІЯ

 

У підручнику висвітлено фундаментальні засади обслуговування клієнтів та роль логістики у цьому процесі. Розглянуто сутність, види та процес логістичного обслуговування споживачів, його роль у сучасній економіці; формування партнерських стосунків зі споживачами та диференціацію логістичних послуг, підходи до оптимізації рівня обслуговування, стратегічні аспекти логістичного обслуговування споживача тощо. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами логістичної діяльності із практики провідних зарубіжних підприємств.

Практикум містить практичні завдання та відповіді до них, тести та ситуаційні вправи.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, працівників служб логістики і маркетингу та усіх, хто цікавиться логістикою підприємства та ринком логістичних послуг.

 

Подробнее...  

Тести - Логістичне обслуговування

 

1. Поняття "рівні товару" відображає:

а) наявність декількох упаковок для товару;

б) позиції, з яких розглядаються відчутні та невідчутні характеристики товару;

в) сорт товару, його якість;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів транспорту в сфері менеджменту і логістики: „Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань" / Воркут Т.А. - К.: НТУ, 2008. - 119 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

В курсі лекцій, який пропонується вашій увазі, ідентифіковано актуальні проблеми раціонального управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань в умовах ринкової економіки і розглянуто підходи до їх вирішення.

Дана робота може бути корисною викладачам з логістики та сумісних дисциплін, що представлені в рамках довгострокових та короткострокових навчальних програм, студентам (слухачам) вищезазначених програм, а також практикам-менеджерам підприємств різної галузевої приналежності, які опановують знання та досвід в сфері логістики.

Подробнее...  

Після того, як клієнти визначать істотні з їхнього погляду елементи обслуговування, фірма може розпочати розроблення системи показників якості передпродажного, підчаспродажного і післяпродажного обслуговування. При цьому певні особи мають контролювати ці показники, а результати контролю регулярно надавати своїм керівникам, які аналізують відхилення і корегують дії для покращання обслуговування клієнта. На рис. 6.3 наведено приклади показників якості обслуговування клієнта. 

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Мельникова К. В. Логістичне обслуговування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050200 "Логістика" всіх форм навчання / К. В. Мельникова, К. М. Таньков. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. — 156 с. 

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладені теоретичні основи логістичного обслуговування; розкрита сутність організації логістичного обспуговування споживачів та логістичного сервісу; дані основи систем якості в логістиці.

Рекомендовано для студентів спеціальності 6.050200 "Логістика".

Подробнее...  

Логістика в комплекс обслуговування клієнта вносить певні елементи логістичного обслуговування, серед яких вирізняють три основні групи [1]:

- передпродажні (допродажні), тобто роботи з формування системи логістичного обслуговування;

- роботи з надання логістичних послуг під час продажу товарів;

- післяпродажне логістичне обслуговування.

 

Подробнее...  


Последние новости на сайте

АСД-Логистик является одним из ведущих провайдеров автомобильных грузоперевозок в Украине. Компания предлагает полный спектр услуг, включая...
Логистика в интернет-магазинах играет ключевую роль в успешности бизнеса. Ведь что может быть важнее, чем своевременная и качественная...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....
Определить площадь для складирования 500 т антрацита. Насыпной вес антрацита равен = 0,9 - 1,1 т/м3, а угол естественного откос = 45°. Принять =...
Изучение метода определения срока (точки) замены транспортного средства, основанного на точном учете затрат на ремонт в...
Небольшой магазин имеет 10 категорий продуктов; затраты и годовой спрос на них показаны в таблице. Проведите ABC-анализ этой...
Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
Совокупный эффект влияния этих факторов показан на рис. 2.5. Минимально эффективный объем выпуска из расчета производственных затрат соответствует объему...
Наиболее широко распространенной в мире логистической концепцией является концепция «точно в срок» (just-in-time, JIT). Появление этой концепции относят к...
График, характеризующий описанную выше ситуацию, приведен на рис. 9.8.  
В общем виде последовательность действий по разработке и выбору оптимальной системы складирования показана на схеме (рис....
RP Turner Corp. выпускает клапаны трубопроводов для нефтяной отрасли в Западной Канаде. Компания покупает детали и сырье в Японии, США и Восточной Канаде,...
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email