Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

В этой игре у Вас будет шанс попробовать свои навыки в качестве покупателя товара. Вы будете пользоваться информацией той же самой, что имеется у г-жи...
Уилф Шафер, агент по закупкам компании I.XL Industries Limited. Медсин Хэт, провинция Альберта (Канада), понял, что местный экономический спад значительно...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістичне управління

1.5 Об’єкти і завдання логістичного управління

(об’єкти логістичного управління, логістичні функції і завдання та інше)

 

Структура збільшених об'єктів логістичного управління на підприємстві наведена на рис. 1.9. Характеристика логістичних завдань відповідно об’єктів логістичного управління наведена на рис. 1.10-1.14.

Викладена сутність логістичних завдань, з одного боку, дозволяє їх класифікувати за загальними функціями менеджменту, тобто плануванням, організуванням, контролюванням, регулюванням та рівнем їх виконання (реалізації логістичних процесів), а з іншого, здійснити їх функціональну класифікацію (табл. 1.2).

 

Подробнее...  

РОЗДІЛ 7. Основи логістичного управління в дистрибуції

Подробнее...  

РОЗДІЛ 6. Основи логістичного управління у виробництві

Подробнее...  

РОЗДІЛ 3. Об'єкти логістичного управління та логістичні операції

Подробнее...  

Основи логістичного управління в дистрибуції (підсумки)

1. Упровадження логістичної концепції в систему дистрибуції товарів передбачає вибір стратегії дистрибуції, формування каналів дистрибуції та конфігурації логістичної мережі, логістичне управління фізичною дистрибуцією.

2. Логістика дистрибуції товарів може бути структурована за функціональною ознакою на такі підсистеми: транспортування, складування, пакування, управління запасами, обслуговування замовлення.

3. Вибір стратегії дистрибуції товарів дозволяє здійснити ідентифікацію каналів дистрибуції та побудувати конфігурацію логістичної мережі.

 

Подробнее...  

Прикладом стратегії інтеграції функцій і процесів можна прийняти інтеграцію маркетингової та логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного управління (рис. 5.11), інтеграції стратегій транспортування, складування, управління запасами тощо.

 

Подробнее...  

Узагальнюючи хронологію впровадження концепції логістики, подамо таку етапність розвитку логістичного управління у взаємозв'язку із цілями та масштабами об'єкта управління (табл. 1.2).

 

Подробнее...  

Досвід провідних компаній світу дозволяє окреслити загальні (типові) принципи та підходи до логістичного управління інтегрованим ланцюгом поставок:

1. Нарівні вибору стратегії: пріоритетна ціль полягає в поліпшенні обслуговування споживача шляхом зростання швидкості реагування на попит із одночасним охопленням всього життєвого циклу продукту від розробки до утилізації відпрацьованих частин.

 

Подробнее...  

Об'єкти логістичного управління та логістичні операції (підсумки)

1. Будь-який господарській об'єкт можна структурувати на три підсистеми: виробництва, інформації і управління — і це дозволяє ідентифікувати потоки ресурсів та інформації. Водночас така структуризація господарського об'єкта дозволяє розглядати три зрізи: просторовий, інформаційний та організаційний.

2. Концепція логістичної оптимізації господарських об 'єктів полягає в покращанні цільової дихотомії: логістичні витрати та рівень обслуговування клієнта.

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

В простой комбинации участников цепи поставок каждая организация имеет в запасах продукцию на одну неделю спроса. Другими словами,...
Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...

Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя общих затрат при следующих...
Предприятие торгует запасными частями к автомобилям определенной марки. Общий список запасных частей для автомобилей данной марки...
Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Рассчитайте общую площадь склада поковок, если полезная площадь составляет 4500 м2, служебная площадь - 50 м2, вспомогательная...
Выполненные исследования показывают, что объемы требований на междугородные партионные перевозки контейнеров, как и мелких отправок, характеризуются...
Под эффективностью работы АТС (автотранспортных средств) понимают возможность осуществления перевозок с наименьшими материальными и трудовыми затратами...
Складські будівлі можна поділити на відповідні типи за такими ознаками [61, с. 154]: - стан скупчення і складська податливість вантажів; -...
Налоговые методы регулирования бывают двух видов: - предоставление налоговых льгот или, наоборот, - введение дополнительных...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
Для многих видов продуктов в качестве предварительного показателя спроса на него мы можем использовать численность населения в регионе. Так, численность...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер