Главная

 trademaster

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 02. Тара и упаковка (14 тест.заданий) 71.43 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 73.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Менее чем через месяц после открытия Суэцкого канала, трафик через морской путь побил новый рекорд, превысив 70 судов в день, передает...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)
менеджмент

ПОСИЛАННЯ

 

Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка - X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 440 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підготовлено провідними викладачами ХНЕУ відповідно до освітньо-професійної програм магістра з напряму підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» кваліфікації «Магістр з бізнес-адміністрування».

У підручнику викладені проблеми теорії логістичного менеджменту: відстежується еволюція логістики як сучасного напряму науки управління підприємством, розглядається методологічний апарат і інструментарій логістичного менеджменту, визначено сутність логістичної стратегії й механізми її формування. Досліджено основні положення теорії управління ланцюгами поставок, представлені концептуальні положення виробничо-логістичних ланцюгів, подані основні питання стратегічного планування логістики, логістичного аутсорсингу, логістичного консалтингу та формування організаційної структури логістичного менеджменту підприємства.

Рекомендовано для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, вчених та спеціалістів з різних напрямів менеджменту, логістики та маркетингу, менеджерів-практиків управлінських структур підприємств галузей народного господарства.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Волков В.П., Метеленко Н.Г. Менеджмент і логістика промислового підприємства : навчальний посібник / В.П. Волков, Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 260 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник структуровано в логічній послідовності, яка передбачає наявність вхідного контролю знань студентів з дисциплін "Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Економічний аналіз" (розділ "Фінансовий аналіз"). Методологічні положення цих дисциплін є підґрунтям самостійного опрацювання комплексу фундаментальних дисциплін за фахом, які запропоновано авторами.

Для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Логістика", а також інших спеціальностей, які бажають поглибити знання з економіки й менеджменту.

Подробнее...  


Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер