Главная

Фрагмент из кейса

В конце января старшему менеджеру по закупкам офисного оборудования Университе­та Upstate Гарри Петерсу позвонили. Это было второе предложение обеспечить...
Джон Бреннер (John Brenner) свыше двадцати лет проработал в одном и том же розничном магазине, торгующем бытовыми электроприборами. Однажды он увидел...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

менеджмент

ПОСИЛАННЯ

 

Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка - X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 440 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підготовлено провідними викладачами ХНЕУ відповідно до освітньо-професійної програм магістра з напряму підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» кваліфікації «Магістр з бізнес-адміністрування».

У підручнику викладені проблеми теорії логістичного менеджменту: відстежується еволюція логістики як сучасного напряму науки управління підприємством, розглядається методологічний апарат і інструментарій логістичного менеджменту, визначено сутність логістичної стратегії й механізми її формування. Досліджено основні положення теорії управління ланцюгами поставок, представлені концептуальні положення виробничо-логістичних ланцюгів, подані основні питання стратегічного планування логістики, логістичного аутсорсингу, логістичного консалтингу та формування організаційної структури логістичного менеджменту підприємства.

Рекомендовано для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, вчених та спеціалістів з різних напрямів менеджменту, логістики та маркетингу, менеджерів-практиків управлінських структур підприємств галузей народного господарства.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Волков В.П., Метеленко Н.Г. Менеджмент і логістика промислового підприємства : навчальний посібник / В.П. Волков, Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 260 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник структуровано в логічній послідовності, яка передбачає наявність вхідного контролю знань студентів з дисциплін "Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Економічний аналіз" (розділ "Фінансовий аналіз"). Методологічні положення цих дисциплін є підґрунтям самостійного опрацювання комплексу фундаментальних дисциплін за фахом, які запропоновано авторами.

Для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Логістика", а також інших спеціальностей, які бажають поглибити знання з економіки й менеджменту.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шавдрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : навч.-метод. посібник / О. Є. Шавдрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 196 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлено теоретичні засада логістичного менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значну увагу приділено методологічним засадам логістичного менеджменту та системі логістичного управління діяльністю підприємства; проблемам управління розвитком логістичної системи підприємства, особливостям управління стратегічним розвитком логістичного потенціалу підприємства, питанням організаіційно-структурного розвитку підприємств та чинників впливу на нього на логістичних засадах в умовах глобалізованого середовища. Висвітлені питання, пов'язані із формуванням логістичних стратегій, їх структурою за ознакою виділення ієрархічних рівнів та класифікацією.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Логістика", слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, працівників служб логістики, усіх, хто цікавиться логістикою.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шавдрівська О. Є. Логістичний менеджмент. практикум / О. Є. Шавдрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 192 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Практикум містить різноманітні за формою вправи - тести, ситуаційні завдання, задачі, розрахункові роботи тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Логістика", слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, працівників служб логістики, усім, хто цікавиться логістикою.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Кулик В.А. Логістичний менеджмент: навч. посіб. / В.А. Кулик, М.Ю. Григорак, Л.В. Костюченко. -К.: Логос, 2013. - 268 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи логістичного підходу до управління та прийняття управлінських рішень, практичні рекомендації стосовно проектування, планування, регулювання, контролювання в логістичних системах, формування навичок щодо організації і координації діяльності логістичних підрозділів компаній, а також їх партнерської взаємодії з логістичними бізнес-партнерами.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент».

Подробнее...  


Последние новости на сайте

Деловую программу открыл вступительным словом модератор форума Владислав Кураев, Эксперт-практик по управлению цепями...
Мероприятие уже традиционно пройдёт в рамках ежегодной Международной конференции для ритейлеров и поставщиков...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км, и за третью...

Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
Предприятие торгует запасными частями к автомобилям определенной марки. Общий список запасных частей для автомобилей данной марки...
Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки = 15 км, первый нулевой пробег = 5 км, а второй = 10 км. На маршруте...
Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...
Мы исходим из того, что под надежностью (в контексте риска) какой-либо интегрированной цепи поставок (ИЦП) понимается вероятность того, что в определенный...
В целом влияние на прибыль предприятия уровня сервиса удовлетворения потребительского спроса можно представить графически (рис....
Одним из основных аспектов анализа устойчивости является анализ возникающих колебаний в логистической цепи (ЛЦ). Как правило, выделяют три основных класса...
Как было отмечено выше, для реализации информационной поддержки РЛ ТРС в качестве базовой сетевой технологии целесообразно принять Internet-Intranet...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
В 2001 г. группа, специализирующаяся на операционном менеджменте в бизнес-школе Warwick Business School, провела исследование, чтобы выявить, какие...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер