Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 66.00 %
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) 65.38 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 64.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Командир самолета авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Харькова, когда у одной из женщин на борту начались роды....

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)
методи

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. Який метод рішення логістичних завдань характеризує наступне вираження «управління штучними об'єктами й живими організмами»: (стор.55)

А) Дослідження операцій.

Б) Кібернетичний підхід.

В) Прогностика.

Подробнее...  

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

 

1. На чому ґрунтувалося прийняття рішень по управлінню матеріальними потоками до широкого застосування логістики?

2. Що належить до основних методів логістики?

3. Що таке метод?

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Поліщук, В. П. Теорія транспортного потоку: методи та моделі організації дорожнього руху : навч. посіб. / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. - К. : Знання України, 2008. - 175 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику розглянуто понятійний апарат теорії транспортного потоку на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах міст, опис руху транспортного засобу залежно від різних факторів, основні характеристики транспортного потоку, аналітичні моделі транспортного потоку, моделі колон транспортних засобів та основи спектрально-кореляційної теорії транспортних потоків.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Лащених О. А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем : навчальний посібник / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.- 420 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику стисло наведені необхідні відомості з використовуваних математичних методів дослідження транспортних систем. Основну увагу приділено практичним розрахункам па сучасному рівні і моделюванню процесів в транспортних системах. Широко застосовані методи розв'язування транспортних задач па ЕОМ, наведені методики і приклади практичних розрахунків, поданий необхідний довідковий матеріал.

Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління па транспорті», «Транспортні системи». Може бути корисним для аспірантів, викладачів і фахівців, які займаються дослідженням, проектуванням і оптимізацією транспортних процесів і систем.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шраменко Н.Ю. Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади) / Н.Ю. Шраменко, О.В. Павленко, B.C. Наумов та О.В. Потапенко: навч. посібник. -X.: ХНАДУ, 2015. -156 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основи використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач: наведене загальне поняття про імітаційне моделювання, показані методи визначення числових характеристик випадкових величин, у тому числі - із використанням статистичних функції MS Excel, представлені прийоми моделювання випадкових величин за відомими параметрами. Також наведені приклади: використання імітаційних моделей при вирішенні деяких науково-прикладних задач в області транспорту, обробки експериментальних даних та аналізу результатів експериментів при дослідженні транспортних систем та процесів.

Призначено для студентів, аспірантів за напрямом підготовки транспортні технології, наукових співробітників та фахівців в сфері автомобільного транспорту.

Подробнее...  


Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер