Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Pentagon Plastics выпускает малые партии инжекторов для ряда производителей. Несколько лет назад эта компания столкнулась с новой проблемой, связанной с...
Расположенная в Таксоне, штат Аризона, компания Belle Tzell Cell производила аккумуляторные батареи одного стандартного размера для переносных...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

методичні вказівки

Описание материала:

Рибанов, Г.Л. та ін. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни "Введення в дослідження операцій в транспортних системах» для студентів спеціальностей 7.100401, 7.100402, 7.100403 [Електронний ресурс] / Г.Л. Рибанов, Т.В. Харченко, В.В. Дубровський, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХДАДТУ, 2000. – 33с.

Запропоновані завдання передбачають використовування при розв’язанні задач методів математичного програмування (лінійного, динамічного), сітьового планування та управління, комбінаторного аналізу.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисциплін “Управління ланцюгом постачань”, “Логістичне управління” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи») [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 22с.

У ході виконання роботи студент (магістрант) повинен визначити параметри функціонування окремих підсистем логістичної системи і всієї системи в цілому.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни “Вантажні перевезення” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 6.1004 – “Транспортні технології”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 50с.

Матеріали лабораторних занять включають методики визначення найкоротших відстаней, призначення маршрутів руху автомобілів, визначення характеристик вантажопотоків, організації роботи навантажувального пункту.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Логістика” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 6.1004 - “Транспортні технології”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 36с.

У ході виконання курсової роботи студент повинен визначити місце розташування розподільчого центру, обрати на підставі аналізу транспортного перевізника, визначити доцільну схему роботи транспортно-складської підсистеми, організувати транспортне обслуговування учасників логістичної системи.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» для студентів спеціальності 6.050208 «Логістика» [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 35с.

У ході виконання курсової роботи студент повинен визначити параметри функціонування логістичної системи, розробити спеціальне програмне забезпечення для автоматизації розрахунку критерію ефективності, провести дослідження залежності критерію ефективності від окремих факторів моделі системи.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Логістика” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 0502 – “Менеджмент”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 46с.

Матеріали практичних занять містять методики вибору схем транспортування, вибору постачальників, доцільності користування послугами найманого складу, визначення місця розташування розподільчого складу, обґрунтування потреби в матеріалах, управління запасами, визначення меж беззбитковості роботи складу, раціонального розміщення товарів на складі.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Основи логістичного консультування» (для студентів напряму підготовки 0520 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності 8.050208, 7.050208 «Логістика») [Текст] / О.М. Горяїнов. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 36с.

Матеріали практичних занять містять алгоритм вирішення управлінських проблем, методики розробки організаційної структури підприємства, стимулювання колективу, визначення рівня емоційного інтелекту.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Давідіч, Ю.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизовані системи управління автотранспортом» [Текст] / Ю.О. Давідіч, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 33с.

В результаті вивчення студенти повинні знати основні положення теорії управління, теоретичні основи побудови АСУ, основні поняття про технічні засоби і програмне забезпечення АСУ та інше.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Левченко, О.С. Методичні вказівки до розділу дипломного проекту “Вибір рухомого складу” [Текст] / О.С. Левченко, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 25с.

Методичні вказівки логічно розбито на два розділи, в яких висвітлюються питання розрахунку показників інвестиційного проекту відповідно при виборі рухомого складу для пасажирських перевезень і вантажних перевезень.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Вантажні перевезення” [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 74с.

У ході виконання курсового проекту студент повинен визначити параметри вантажів, що плануються для перевезення, побудувати транспортну схему району перевезень, розробити маршрути руху транспортних засобів, обрати марку транспортного засобу.

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

При страховании с вероятностью 0,65 продавец получит доход 50 тыс. руб. и с вероятностью 0,35 - убытки в размере штрафа за...
Основной завод компании J&R Softdrink занимающийся разливом по бутылкам имеет мощность 80000 л в день и работает без выходных....

В настоящее время в компании на каждые 3 единицы упаковочного оборудования выделяется один оператор. Цикл работы этого...
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль...
Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...
Определить оптимальное место расположения распределительного центра при следующих...
На рис. 3.17 приведен график зависимости затрат от размера зоны сервиса.  
Помимо складского оборудования, склады должны быть оснащены подъемно-транспортным оборудованием различного назначения. При выборе подъемно-транспортных...
Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в будущем неблагоприятных ситуаций и последствий реализации логистических решений, порождает...
Стадии управления запасами: - прогнозирование будущего использования запасов продукции; - мониторинг фактического использования запасов...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
Hotpoint — крупный поставщик бытовых электроприборов из Великобритании, принадлежащий General Electric. В 1988 г. компания действовала как независимая,...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер