Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Было начало апреля, и Каролин Джозеф, менеджер по снабжению в компании Custom Windows в Кантоне, штат Огайо, должна была решить, на каком поставщике...
Томское предприятие химической промышленности производит лакокрасочные материалы, а также некоторые другие виды продукции, в частности метанол....

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

міжнародні перевезення

РЕФЕРАТ

на тему:

Логістика міжнародних перевезень

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 307 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику висвітлено специфіку транспортних операцій, що виконуються під час зовнішньоторговельних перевезень на окремих магістральних видах транспорту - морському, залізничному, автомобільному, повітряному, річному, трубопровідному. Розглянуто економічні та правові аспекти транспортних операцій - організації перевезень, їх правове регулювання, документарне оформлення перевезень, митні операції, принципи формування тарифів, страхування.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, наукових, практичних працівників, перевізників, страховиків та ін.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Економіка міжнародних транспортних перевезень: Підручник / М.І. Данько, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, Ю.М. Юрченко. — X. ТОВ «Олант», ЧП Чиженко, 2004 — 352 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підручник підготовлений фахівцями Української державної академії залізничного транспорту. Пропонується студентам економічних та технічних спеціальностей вузів, а також слухачам післядипломної освіти і курсів під-вищення кваліфікації.

Підручник може бути використаний у вигляді довідкової інформації для всіх, хто цікавиться економічними та управлінськими проблемами розвитку міжнародних транспортних сполучень.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

П.Р. Левковець, B.C. Марунич. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2004. - 280 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

Фактичний матеріал, представлений у даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.

Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальностей: 7.100405 "Організація міжнародних перевезень", які вивчають курс "Міжнародні транспортні організації і транспортне право" і "Організація пасажирських автомобільних перевезень"; 7.100408 "Транспортне право" - "Організація та управління перевезеннями".

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Міжнародні автомобільні перевезення: посібник / Л. М. Костюченко, Л. П. Докіль, Ю. Ф. Кучинський [та ін.]; Асоц. міжнар. автомоб. перевізників України. - К: Бланк-Прес, 2010. - 208 с. 

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник дає відповіді на основні питання щодо організації міжнародних автомобільних перевезень і розрахований на широке коло фахівців у цій галузі.

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Головань О. О. Міжнародні транспортні перевезення: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент ЗЕД» / О. О. Головань, Н. М. Коваленко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 80 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення, актуальні проблеми курсу «Міжнародні транспортні перевезення». У посібнику наводиться література, що рекомендується для вивчення курсу, перелік основних понять, які повинні засвоїти студенти у процесі підготовки до практичних занять, тестові завдання та питання для самоперевірки.

Навчально-методичний посібник рекомендується для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання.

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. трансп. спрямування. — К.: НТУ, 2005. — 276 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти вирішення проблеми вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів за рахунок інвестування виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства в логістичних системах, також отримали подальший розвиток методи, моделі і стратегії формування інвестиційного капіталу, представлений аналіз, теоретичні і практичні напрямки удосконалення міжнародних перевезень та їх моделювання, логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень, мета та завдання діяльності міжнародних транспортних організацій.

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Объем перевозимых грузов, грузоподъемность автомобиля, расстояние перевозки, время погрузки и разгрузки приведены в табл....
Van der Perlitz Corporation управляет рядом складов в Южной Африке. За последние два года ее специалисты собрали данные по логистике,...

Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с пробегом в обоих направлениях: = 3,5 т; = 5 км; = 5 км; = 12 мин; = 1,0; =...
На рис. 5.14 показана часть дорожной сети и время перемещения (в минутах) для каждого участка. Где нам следует разместить хранилище,...
В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...
Определить среднее расстояние перевозки на основании следующих данных: = 20 тыс. т; = 40 тыс. т; = 30 тыс. т; = 10 тыс. т; = 10 км; =...
Основным обстоятельством, препятствующим расширению взаимодействия производственных фирм и экспедиторов в области логистики, является опасность потери...
По данным Американской ассоциации владельцев складов [215] склады общего пользования осуществляют следующие виды логистических услуг: - грузопереработку,...
Для обеспечения требуемого уровня обслуживания необходимо разработать систему оценки уровня обслуживания. Это означает применение количественных...
Грунтуючись на викладених тенденціях, стратегічних напрямах розвитку, динамічних та концептуальних засадах, загалом можна розглядати такі типи...
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Konigshaven Suppliers — это оптовое предприятие, специализирующееся на продуктах питания и поставляющее их в супермаркеты в южных регионах...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер