Главная

Фрагмент из кейса

В понедельник 24 апреля Ал Смит, директор производства компании Super Stamps and Products Inc., размышлял над тем, как сохранить их отношения с...
Перед Джоном Коутом. сотрудником отдела закупок компании Emab. стояла задача составить рекомендацию. Через 8 месяцев компания Emab должна была остановить...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

обслуговування

По материалам: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

Скачать книгу можно в категории «Скачать файлы».

 

 

Практичне заняття № 4

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО СКЛАДУ НА ТЕРРИТОРІЇ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Чухрай Наталія. Логістичне обслуговування: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 292 с. 

 

АНОТАЦІЯ

 

У підручнику висвітлено фундаментальні засади обслуговування клієнтів та роль логістики у цьому процесі. Розглянуто сутність, види та процес логістичного обслуговування споживачів, його роль у сучасній економіці; формування партнерських стосунків зі споживачами та диференціацію логістичних послуг, підходи до оптимізації рівня обслуговування, стратегічні аспекти логістичного обслуговування споживача тощо. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами логістичної діяльності із практики провідних зарубіжних підприємств.

Практикум містить практичні завдання та відповіді до них, тести та ситуаційні вправи.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, працівників служб логістики і маркетингу та усіх, хто цікавиться логістикою підприємства та ринком логістичних послуг.

 

Подробнее...  

Тести - Логістичне обслуговування

 

1. Поняття "рівні товару" відображає:

а) наявність декількох упаковок для товару;

б) позиції, з яких розглядаються відчутні та невідчутні характеристики товару;

в) сорт товару, його якість;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Нагорний Є.В., Рибанов Г.Л., Черниш Н.Ю. Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та населення: Навчальний посібник. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2002. - 106 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основні етапи розвитку транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) підприємств і організацій на Україні та за рубежем. Дано аналіз різних форм ТЕО, показано тенденцію розвитку, принципи створення, структуру і функції транспортно-експедиційних підприємств і відділень. Представлено технологічний процес комплексного еталонного ТЕО, методики вибору раціональної форми організації ТЕО і визначення доцільності використання залізничного і автомобільного видів транспорту. Показано особливості ТЕО в умовах ринку і досвід роботи експедиторських фірм та їх роль в організації логістичних систем. Розглянуто питання ТЕО населення.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів транспорту в сфері менеджменту і логістики: „Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань" / Воркут Т.А. - К.: НТУ, 2008. - 119 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

В курсі лекцій, який пропонується вашій увазі, ідентифіковано актуальні проблеми раціонального управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань в умовах ринкової економіки і розглянуто підходи до їх вирішення.

Дана робота може бути корисною викладачам з логістики та сумісних дисциплін, що представлені в рамках довгострокових та короткострокових навчальних програм, студентам (слухачам) вищезазначених програм, а також практикам-менеджерам підприємств різної галузевої приналежності, які опановують знання та досвід в сфері логістики.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Мельникова К. В. Логістичне обслуговування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050200 "Логістика" всіх форм навчання / К. В. Мельникова, К. М. Таньков. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. — 156 с. 

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладені теоретичні основи логістичного обслуговування; розкрита сутність організації логістичного обспуговування споживачів та логістичного сервісу; дані основи систем якості в логістиці.

Рекомендовано для студентів спеціальності 6.050200 "Логістика".

Подробнее...  

РОЗДІЛ 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...
В качестве пилотного проекта Федеральные железные дороги Австрии совместно с компанией Siemens Mobility развивают идею энергоснабжения поездов,...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки = 500 км, средний простой вагона на одной технической станции = 2 ч,...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в трубах за 2005 г. составляет 2500 т, а оптимальный размер заказа 140...

Автомобиль за день сделал четыре ездки. Исходные данные приведены ниже.
Associated Kitchen Furnishings управляет розничным магазином, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет...
Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя общих затрат при следующих...
Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
Согласно Приказу МВД России от 18.06.1996 № 328 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647» ДТП...
В большинстве случаев с увеличением величины партии поставки продукции на склад транспортная составляющая на один заказ снижается, также как и затраты,...
Одним из распространенных приемов снижения сложности пересечений является запрещение на них некоторых маневров, в частности поворотов налево, которые...
Сфера логістики матеріального потоку охоплює всі можливі фази його трансформації у визначених межах логістичної системи. Найповніше фази трансформації...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания....
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер