Главная

 trademaster

 trademaster

Фрагмент из кейса

В июне Сандра Глассфорд, менеджер по закупкам Nova Stamping Company на заводе в Детройте, работала в своем офисе, когда менеджер завода Джим Армстронг...
В Венгрии экономика централизованного планирования осуществлялась свыше 50 лет, при этом большая часть экономической деятельности в стране...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

підхід

Удосконалено підхід до організації оптимальної поведінки автоматів у випадкових середовищах пов’язаний із розробкою алгоритмів цілеспрямованої зміни структури автоматів.

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

РОЗДІЛ 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  

2.2 Системний підхід як методологічна база логістики

(системотехніка, логістичні потоки, логістичний продукт та інше)

 

Основу методу логістики становить системний підхід до вивчення економічних явищ, в тому числі матеріальних і нематеріальних потоків.

Системний підхід – це комплексне вивчення економіки як єдиного цілого з позиції системного аналізу.

Системний аналіз будь-якого об'єкта передбачає виконання наступних етапів – рис.2.4.

Інше розуміння системного підходу пов'язане зі створенням, конструюванням, синтезом систем для досягнення необхідних цілей (за принципами системотехніки – науки, що досліджує завдання реального створення складних керуючих систем) – рис. 2.5.

Подробнее...  

Логістичний підхід до обслуговування споживачів (підсумки)

1. Проблема логістичного обслуговування споживача лежить у площині "витрати обслуговування — рівень обслуговування". Оскільки будь-яке обслуговування споживача вимагає відповідних витрат, то знаходження оптимального співвідношення для виробника (надавача послуг) означає максимізацію прибутку.

2. Чинники зростання прибутку за рахунок оптимізації рівня обслуговування можуть впливати на рівень витрат та на рівень прибутку (доходу), вплив рівня обслуговування на прибуток може бути як безпосереднім (зниження витрат), так і опосередкованим (підвищення конкурентоспроможності, індивідуальний підхід до обслуговування клієнта тощо).

3. Ефективність обслуговування клієнта істотно залежить від специфічних чинників, таких як характер конкуренції та властивості товару: в одних умовах може бути малоістотна ефективність підвищення рівня обслуговування, в інших ефективність обслуговування може бути еластичною відносно рівня обслуговування.

Подробнее...  

Досвід провідних компаній світу дозволяє окреслити загальні (типові) принципи та підходи до логістичного управління інтегрованим ланцюгом поставок:

1. Нарівні вибору стратегії: пріоритетна ціль полягає в поліпшенні обслуговування споживача шляхом зростання швидкості реагування на попит із одночасним охопленням всього життєвого циклу продукту від розробки до утилізації відпрацьованих частин.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Григорак М.Ю. Системний підхід в логістиці: навч. посіб. / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь, О.Є. Соколова. - К.: Логос, 2013.- 308 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику розкриті теоретико-методичні основи теорії систем, системного підходу та системного аналізу. Розглянуті особливості практичного використання принципів та методів системного аналізу в логістиці. Призначений для викладачів, аспірантів та студентів спеціальності «Логістика».

В учебном пособии раскрыты теоретико-методические основы теории систем, системного подхода и системного анализа. Рассмотрены особенности практического использования принципов и методов системного анализа в логистике. Предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов специальности «Логистика».

Подробнее...  


Последние новости на сайте

Деловую программу открыл вступительным словом модератор форума Владислав Кураев, Эксперт-практик по управлению цепями...
Мероприятие уже традиционно пройдёт в рамках ежегодной Международной конференции для ритейлеров и поставщиков...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Затраты на поставку единицы продукции = 15 денежных единиц, годовые потребления = 1200 единиц, годовые затраты на...
Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях: через склад прошло 20000 т груза, причем 8000 т груза хранилось 5...

Подробности этого процесса, и особенно временные параметры меняются в очень широких пределах. На рис. 8.6 показано начало карты...
На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где...
Определить выгодность применения автомобиля грузоподъемностью 5,0 т по сравнению с автомобилем 4,0 т при следующих условиях:...
Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...
На рис. 6.6 представлены варианты организации движения при выполнении междугородных и международных автомобильных перевозок и связанные с ними варианты...
Проведенная на характеристическом графике (рис. 44) горизонтальная линия, соответствующая значению выработки Рч = 1,04 т/ч, характеризует величину...
Процессный подход рассматривается как системный взгляд на оценку состояния дел в цепи поставок. Он позволяет реализовать принцип от «частного к общему»,...
Условия современного производства предъявляют высокие требования к согласованию входящих в него технологических, транспортных, погрузочно-разгрузочных и...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер