Главная

Фрагмент из кейса

Г-н Кристиан Лемир, менеджер по закупкам оборудования и снабжения компании Cranby C.E.G.E.R., думал о том, кому предложить контракт на ремонт крыши. Все...
Компания Accenture разработала клиенто-ориентированный инструмент моделирования и поддержки принятия решений по управлению запасами, чтобы помочь...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

підхід

Удосконалено підхід до організації оптимальної поведінки автоматів у випадкових середовищах пов’язаний із розробкою алгоритмів цілеспрямованої зміни структури автоматів.

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом є одним з основних етапів комерційної діяльності автомобільних підприємств. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Наслідком подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє автомобільним підприємствам з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику.

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

Розрахунок економічної ефективності залізничних перевезень є одним з основних етапів комерційної діяльності залізниць. Під розрахунком економічної ефективності конкретного рейсу розуміється калькуляція і зіставлення всіх запланованих витрат із очікуваними або фактичними доходами. Результатом подібних досліджень є виявлення економічного результату - прибутку чи збитку.

Метою врахування експлуатаційних витрат перевезень є достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з рейсами, а також контроль за використанням ресурсів і коштів. Визначення точних витрат по транспортному засобу на кожному конкретному напрямку дозволяє залізниці з найменшим для себе ризиком удосконалити цінову політику [49, С. 136].

Для подальшого розвитку економіки України велике значення має підвищення ефективності міжнародних перевезень. Основною вимогою при обґрунтуванні ефективності розвитку міжнародних перевезень є дотримання інтересів економіки країни, тобто аналізований варіант міжнародних перевезень повинен бути ефективним для економіки країни.

 

Подробнее...  

РОЗДІЛ 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів

Подробнее...  

Перед тим, як визначати ефективність роботи водного транспорту України, а тим більше щодо закордонного сполучення, необхідно дослідити доцільність його створення (визначити потреби, оцінити конкурентоспроможність з іншими видами транспорту). При отриманні позитивного результату на першому етапі, оцінюються способи формування флоту і обирається найрентабельніший з них. Надалі оцінка ефективності набуває меншої масштабності - окремо оцінюється рентабельність діяльності кожної частини торговельного флоту, яку створено за окремим інвестиційним проектом.

Подробнее...  

2.2 Системний підхід як методологічна база логістики

(системотехніка, логістичні потоки, логістичний продукт та інше)

 

Основу методу логістики становить системний підхід до вивчення економічних явищ, в тому числі матеріальних і нематеріальних потоків.

Системний підхід – це комплексне вивчення економіки як єдиного цілого з позиції системного аналізу.

Системний аналіз будь-якого об'єкта передбачає виконання наступних етапів – рис.2.4.

Інше розуміння системного підходу пов'язане зі створенням, конструюванням, синтезом систем для досягнення необхідних цілей (за принципами системотехніки – науки, що досліджує завдання реального створення складних керуючих систем) – рис. 2.5.

Подробнее...  

Логістичний підхід до обслуговування споживачів (підсумки)

1. Проблема логістичного обслуговування споживача лежить у площині "витрати обслуговування — рівень обслуговування". Оскільки будь-яке обслуговування споживача вимагає відповідних витрат, то знаходження оптимального співвідношення для виробника (надавача послуг) означає максимізацію прибутку.

2. Чинники зростання прибутку за рахунок оптимізації рівня обслуговування можуть впливати на рівень витрат та на рівень прибутку (доходу), вплив рівня обслуговування на прибуток може бути як безпосереднім (зниження витрат), так і опосередкованим (підвищення конкурентоспроможності, індивідуальний підхід до обслуговування клієнта тощо).

3. Ефективність обслуговування клієнта істотно залежить від специфічних чинників, таких як характер конкуренції та властивості товару: в одних умовах може бути малоістотна ефективність підвищення рівня обслуговування, в інших ефективність обслуговування може бути еластичною відносно рівня обслуговування.

Подробнее...  

Досвід провідних компаній світу дозволяє окреслити загальні (типові) принципи та підходи до логістичного управління інтегрованим ланцюгом поставок:

1. Нарівні вибору стратегії: пріоритетна ціль полягає в поліпшенні обслуговування споживача шляхом зростання швидкості реагування на попит із одночасним охопленням всього життєвого циклу продукту від розробки до утилізації відпрацьованих частин.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Григорак М.Ю. Системний підхід в логістиці: навч. посіб. / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь, О.Є. Соколова. - К.: Логос, 2013.- 308 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику розкриті теоретико-методичні основи теорії систем, системного підходу та системного аналізу. Розглянуті особливості практичного використання принципів та методів системного аналізу в логістиці. Призначений для викладачів, аспірантів та студентів спеціальності «Логістика».

В учебном пособии раскрыты теоретико-методические основы теории систем, системного подхода и системного анализа. Рассмотрены особенности практического использования принципов и методов системного анализа в логистике. Предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов специальности «Логистика».

Подробнее...  


Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....
Объем перевозимых грузов, грузоподъемность автомобиля, расстояние перевозки, время погрузки и разгрузки приведены в табл....

Компания Williams-Practar рассмотрела пять альтернативных вариантов размещения своего нового склада для дистрибьюции продуктов....
С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. Необходимо определить абсолютную величину...
Выбрать тип транспортного средства для организации перевозок по критерию «приведенные...
Хуанита Принсепио учитывает затраты на использование автоматически управляемой тележки (АУТ), перемещающей материалы по...
Четкая, прозрачная, неотвратимая и жесткая система штрафов станет хорошим дополнением к справедливой оценке трудозатрат. Можно выделить следующие этапы...
Область целесообразного применения автомобилей-самопогрузчиков определяется равноценным расстоянием перевозки грузов, т. е. расстоянием, при котором...
На основе теоретических разработок и практического опыта работы предприятий и организаций установлены следующие основные этапы проведения...
Виды транспортных средств для транспортирования нефти и нефтепродуктов наливом приведены в табл....
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
В Европе контрактная логистика уже развилась в самостоятельный бизнес. По оценкам Datamonitor, общие логистические издержки в 1999 г. составили 150 млрд...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер