Главная

Фрагмент из кейса

В понедельник 24 апреля Ал Смит, директор производства компании Super Stamps and Products Inc., размышлял над тем, как сохранить их отношения с...
ЗАО «Гончар» расположено в г. Москве. Производит керамическую продукцию, в основном облицовочную керамическую плитку, что составляет более 85%. Кроме...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

робота

Материал представлен в усеченном виде (могут не отображаются формулы, рисунки).  

 

 

ЗМІСТ

 

 

Стр.

Вступ

3

Вихідні дані

4

Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельності

5

Визначення параметрів складської системи

10

Вибір транспортних засобів для доставки продукції

18

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт

24

Порівняння економічних показників схем доставки продукції

28

Заключення

38

Перелік посилань

39

Подробнее...  

Материал представлен в усеченном виде (могут не отображаются формулы, рисунки).  

 

Контрольна робота

Внутрішньовиробнича логістика. Взаємозв'язок системи МРП і „Канбан".

 

План

Задачи.

Література.

 

Внутрішньовиробнича логістика.

 

Подробнее...  

По материалам: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

Скачать книгу можно в категории «Скачать файлы».

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

 

1 ВИБІР ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВІЗНИКА

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Нагорний Є.В. Комерційна робота на транспорті: підручник / Є.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко, Г.І. Нестеренко. - X.: ХНАДУ, 2012. - 268 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основи організації комерційної роботи транспортних підприємств, які діють в умовах ринкової економіки. Відображено нові тенденції та зміни, пов'язані з розвитком ринкових відносин на транспорті. Визначено загальні принципи організації роботи транспортних підприємств. Наведено сучасні методики і нові моделі щодо прийняття рішень та оптимізації транспортного процесу та його елементів.

Призначений для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», а також може бути корисним для викладачів і аспірантів.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Нагорний Є.В. Комерційна робота на автомобільному транспорті / Є.В. Нагорний, Н. Ю. Шраменко: підручник. - Харків: ХНАДУ, 2010. - 324 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основи ціноутворення в системі транспортного обслуговування. Розглянуто особливості комерційної діяльності при міжміських, міжнародних перевезениях автомобільним транспортом та змішаних комбінованих перевезеннях. Запропоновано методики та моделі прийняття оптимальних рішень щодо організації і транспортного процесу та оцінки ефективності діяльності автотранспортного підприємства.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Северин О.О. Вантажні роботи на автомобільному транспорті: організація і технологія: Підручник. - Харків: ХНАДУ, 2007. - 384с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підручник містить комплекс основних відомостей з організації, технології, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт при перевезенні вантажів автомобільним транспортом. У ньому вперше акцентовано увагу на виробничому процесі складів постійно діючих пунктів навантаження (розвантаження) і логістичному підходу до вивчення їх функціонування. Також запропоновано методику вибору ефективних засобів механізації на основі інвестиційного проекту і варіант реалізації автоматичного способу обробки контейнерів у терміналах.

Структура підручника відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра за напрямком 1004 «Транспортні технології».

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним фахівцям з організації перевезення вантажів.

Подробнее...  

Розділ 4. Засоби механізації навантажувально-розвантажувальних робіт

 

1. За якими ознаками класифікують підйомно-транспортні машини?

2. Допоміжні пристрої, що використовуються при навантаженні і розвантаженні вантажів.

Подробнее...  

За січень-лютий поточного року за даними оперативної звітності всіма видами транспорту перевезено (відправлено) 5,2 млн.т вантажів, вантажооборот склав 3039,8 млн.ткм. Проти січня-лютого 2009р. обсяги вантажних перевезень зросли на 2,5%, вантажної роботи - на 7,1%. При цьому, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 6,7%, автомобільного - на 9,6%.

На Південній залізниці загальне навантаження склало 3,7 млн.т вантажів, у порівнянні з аналогічним періодом 2009р. обсяги навантажень зменшились на 1,7%. Відправлення вантажів збільшилося по таких позиціях номенклатури: коксу - на 64,3%, нафти та нафтопродуктів - на 43,8%, руди залізної і марганцевої - на 23,8%, чорних металів - на 25%, брухту чорних металів - на 14,1%, лісових вантажів - на 40%, кам'яного вугілля - у три рази. Напроти, скоротилося відправлення хімічних і мінеральних добрив - на 75%, зерна і продуктів перемолу - на 37,7%, цементу - на 8,4%, будівельних матеріалів - на 49,5%.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Данько М.І., Кулешов В.В., Зонов В.Д., Малахова О.А. Управління експлуатаційною роботою і якість перевезень на залізничному транспорті. Частина 1. Організація роботи станцій: Конспект лекцій. - Харків: УкрДАЗТ, 2002.- 36 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У конспекті наведені класифікація і функціональне призначення станцій, основні документи, що регламентують їх роботу, вимоги до управління. Розглянуті технологія і методика нормування маневрових пересувань та операцій. Відображені технологія роботи і управління на проміжних, дільничних, сортувальних станціях, а також їх особливості на станціях інших типів. Наведені відомості щодо організації роботи станцій, розташованих у вузлі, оперативного планування, обліку, звітності, роботи у зимовий період.

Призначено для студентів III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спеціальності „Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" та її спеціалізацій.

Подробнее...  

Розділ 6. Особливості технологічних процесів навантажувально-розвантажувальних робіт з різними видами вантажів

 

1. Технологічні процеси транспортування, вантажних і складських вантажно-розвантажувальних робіт.

2. Можливі операції з вантажем при їх переміщенню від відправника до споживача.

Подробнее...  
« ПерваяПред.123След.Последняя »


Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Энн Дженкинс (Anne Jenkins) заключила контракт на поставку 100 компьютерных систем в неделю в школы Южного Уэллса. В каждую...
Ян Брюс доставляет товары в восемь городов, данные по размещению которых и по спросу показаны на рис. 5.12. Он хочет отыскать место...

Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с пробегом в обоих направлениях: = 3,5 т; = 5 км; = 5 км; = 12 мин; = 1,0; =...
Хуанита Принсепио учитывает затраты на использование автоматически управляемой тележки (АУТ), перемещающей материалы по...
Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
В последние десятилетия разработан ряд методов снабжения, ориентированных на конкретную потребность производства: - метод «канбан» (разработан в Японии с...
Класифікація експедиторських операцій Операції транспортно-експедиторського обслуговування зовнішньоторговельного вантажопотоку можна класифікувати за...
Общая схема метода дерева решений подразумевает выполнение следующих его этапов. 1. Построение дерева решений применительно к соответствующей задаче...
Логистическое обслуживание - это совокупность видов деятельности, производимых в процессе выполнения заказов и направленных на удовлетворение потребностей...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер