Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Компания Donelly Melal Stamping расположена в Ист-Сент-Луисе, штат Иллинойс, где она и была основана в 1887 году. Это старое и относительно небольшое...
Санди Нукерк — операционный аналитик фирмы Mannix Model Markets (сеть бакалейно-гастрономических магазинов с административным центром в Омахе, штат...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

скачать

Описание материала:

Рибанов, Г.Л. та ін. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни "Введення в дослідження операцій в транспортних системах» для студентів спеціальностей 7.100401, 7.100402, 7.100403 [Електронний ресурс] / Г.Л. Рибанов, Т.В. Харченко, В.В. Дубровський, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХДАДТУ, 2000. – 33с.

Запропоновані завдання передбачають використовування при розв’язанні задач методів математичного програмування (лінійного, динамічного), сітьового планування та управління, комбінаторного аналізу.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяинов А.Н. Сборник презентаций дисциплин «Грузовые перевозки» и «Логистика» [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Харьков: Logistics-GR, 2014. – 631 с.

В учебном пособии представлены презентации по учебным курсам «Грузовые перевозки», «Логистика». Основной материал был наработан автором в период 2004-2009 годов в ходе подготовки специалистов по направлению «Транспортные технологии». В презентациях представлен широкий спектр вопросов по организации и управлению грузовыми перевозками и логистическому сопровождению работы транспорта.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисциплін “Управління ланцюгом постачань”, “Логістичне управління” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи») [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 22с.

У ході виконання роботи студент (магістрант) повинен визначити параметри функціонування окремих підсистем логістичної системи і всієї системи в цілому.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни “Вантажні перевезення” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 6.1004 – “Транспортні технології”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 50с.

Матеріали лабораторних занять включають методики визначення найкоротших відстаней, призначення маршрутів руху автомобілів, визначення характеристик вантажопотоків, організації роботи навантажувального пункту.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Логістика” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 6.1004 - “Транспортні технології”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 36с.

У ході виконання курсової роботи студент повинен визначити місце розташування розподільчого центру, обрати на підставі аналізу транспортного перевізника, визначити доцільну схему роботи транспортно-складської підсистеми, організувати транспортне обслуговування учасників логістичної системи.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» для студентів спеціальності 6.050208 «Логістика» [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 35с.

У ході виконання курсової роботи студент повинен визначити параметри функціонування логістичної системи, розробити спеціальне програмне забезпечення для автоматизації розрахунку критерію ефективності, провести дослідження залежності критерію ефективності від окремих факторів моделі системи.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Логістика” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 0502 – “Менеджмент”) [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 46с.

Матеріали практичних занять містять методики вибору схем транспортування, вибору постачальників, доцільності користування послугами найманого складу, визначення місця розташування розподільчого складу, обґрунтування потреби в матеріалах, управління запасами, визначення меж беззбитковості роботи складу, раціонального розміщення товарів на складі.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Основи логістичного консультування» (для студентів напряму підготовки 0520 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності 8.050208, 7.050208 «Логістика») [Текст] / О.М. Горяїнов. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 36с.

Матеріали практичних занять містять алгоритм вирішення управлінських проблем, методики розробки організаційної структури підприємства, стимулювання колективу, визначення рівня емоційного інтелекту.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Давідіч, Ю.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизовані системи управління автотранспортом» [Текст] / Ю.О. Давідіч, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 33с.

В результаті вивчення студенти повинні знати основні положення теорії управління, теоретичні основи побудови АСУ, основні поняття про технічні засоби і програмне забезпечення АСУ та інше.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Левченко, О.С. Методичні вказівки до розділу дипломного проекту “Вибір рухомого складу” [Текст] / О.С. Левченко, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 25с.

Методичні вказівки логічно розбито на два розділи, в яких висвітлюються питання розрахунку показників інвестиційного проекту відповідно при виборі рухомого складу для пасажирських перевезень і вантажних перевезень.

 

Подробнее...  
« ПерваяПред.12След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...
Под заявкой понимаем партию груза, поступающую на склад. Обслуживание заключается в хранении груза на складе. Аппарат обслуживания...

Джон Притчард (John Pritchard) постоянно совершает покупки для компании Penwynn Motors. Спрос на печатные формы постоянный...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа - 110 м2....
Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
Небольшой магазин имеет 10 категорий продуктов; затраты и годовой спрос на них показаны в таблице. Проведите ABC-анализ этой...
Для того, чтобы более точно определить свойства и качества, которые должен иметь подвижной состав при его конструировании и производстве, а также...
Операционную систему доставки можно укрупненно представить в виде схемы (рис. 2.9), на входе которой имеем наличие определенного числа и вида подвижного...
Взаимосвязь и взаимодействие подсистем и компонентов системы ВАДС показаны на рис....
Принципы построения логистических систем: - координация всех процессов движения продукции, начиная от закупки сырья, материалов, комплектующих узлов и...
Hotpoint — крупный поставщик бытовых электроприборов из Великобритании, принадлежащий General Electric. В 1988 г. компания действовала как независимая,...
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер