Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

При наличии больших пиков производства компании было трудно прогнозировать объем перерабатываемого молока за текущий сезон и достаточно точно знать, когда...
Будучи менеджером инженерной службы Victoria Hospital в Лондоне, Онтарио, Марк Грейг входил в состав группы, отвечавшей за состояние медицинской техники в...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

таньков

ПОСИЛАННЯ

 

Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка - X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 440 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підготовлено провідними викладачами ХНЕУ відповідно до освітньо-професійної програм магістра з напряму підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» кваліфікації «Магістр з бізнес-адміністрування».

У підручнику викладені проблеми теорії логістичного менеджменту: відстежується еволюція логістики як сучасного напряму науки управління підприємством, розглядається методологічний апарат і інструментарій логістичного менеджменту, визначено сутність логістичної стратегії й механізми її формування. Досліджено основні положення теорії управління ланцюгами поставок, представлені концептуальні положення виробничо-логістичних ланцюгів, подані основні питання стратегічного планування логістики, логістичного аутсорсингу, логістичного консалтингу та формування організаційної структури логістичного менеджменту підприємства.

Рекомендовано для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, вчених та спеціалістів з різних напрямів менеджменту, логістики та маркетингу, менеджерів-практиків управлінських структур підприємств галузей народного господарства.

Подробнее...  

С.4

Консультант - це фізична або юридична особа, що надає консультаційні послуги, як правило, на комерційній основі.

Клієнт - фізична або юридична особа, що звернулася задля вирішення проблеми до консультанта, надала йому мінімально-необхідну інформацію про суть проблеми і уклала договір з надання консультаційних послуг.

Крім того, сьогодні під „клієнтом" розуміється не тільки зовнішній споживач (покупець) продукції підприємства. У якості клієнта можуть бути працівники самого підприємства, які споживають „внутрішній продукт", вироблюваний іншими працівниками (службами, підрозділами, філіями тощо), а також бізнес-процеси, в ході яких відбувається підготовка і створення продукту для зовнішнього клієнта.

Подробнее...  

С.333

ABC-метод — метод аналізу, згідно з яким сукупність об'єктів (виробів, клієнтів, постачальників, ринків збуту) поділяється за певними критеріями за пріоритетністю та визначається частка певних груп разом.

Агент - юридична чи фізична особа, яка здійснює операції за дорученням іншої особи (принципала) за його рахунок і від його імені, але не є при цьому його службовцем.

Адміністрування логістичне — організація виконання певних логістичних задач.

Альтернатива - спосіб досягнення поставленої мети, відмінний від інших можливих способів.

Аналіз витрат і вигід — співставлення витрат і вигід при прийнятті рішення стосовно того, чи слід направляти ресурси і в якій кількості на будівництво підприємства чи здійснення програми з виробництва певного товару або послуги.

Подробнее...  

С.154

Адміністрування логістичне. Організація виконання визначених логістичних завдань.

Базовий модуль. Умовна одиниця площі, що являє собою прямокутник із сторонами 0,6 х 0,4 м, і який повинен вміщатися кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на складській робочій площі та ін.

Беззбитковий розподіл. Логістична стратегія, яка передбачає вилучення зайвих операцій та перешкод на шляху інформаційного та матеріального потоків.

Вантажна одиниця. Певний стандартний блок будь-якого вантажу.

Вантажообіг складу. Показник, що характеризує трудомісткість роботи й визначається обсягом продукції різних найменувань, що пройшла за певний відрізок часу (добу, місяць, рік). Можливий розрахунок вантажообігу складу після прибуття або після відправлення (однобічний вантажообіг).

Подробнее...  


Последние новости на сайте

LOGISTICS SUMMER CAMP 2020 - літній бізнес-табір для професіоналів та управлінців логістики та ланцюгів постачання, генеральних директорів та власників...
Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Основной завод компании J&R Softdrink занимающийся разливом по бутылкам имеет мощность 80000 л в день и работает без выходных....
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль...

Из хранилища, расположенного в месте с координатами 120, 90, автомобиль должен доставить продукцию 12 заказчикам, координаты...
Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя общих затрат при следующих...
За период 1999—2004 гг. известен удельный показатель объема перевозок, отнесенный на 1 млн руб. товарооборота регионального склада...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км, и за третью...
Очевидно, що прямування до повних ланцюгів поставок проходить тривалий період безпосередньої міжорганізаційної кооперації. В [49, с. 115] наведені...
При анализе и планировании логистических затрат предприятиями применяются следующие показатели: • абсолютная сумма затрат, используемая при оценке...
Розничная торговля может классифицироваться по формам собственности, структуре стратегии, немагазинной торговле (классификация представлена в табл. 7.10)....
Дорожные знаки устанавливают в соответствии с категорией дороги, транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков и принятой схемой...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер