Главная

Фрагмент из кейса

Компания Red Spot Markets владеет сетью бакалейных магазинов в Новой Англии. У нее есть центр распределения бакалейных товаров в Провиденсе, штат...
Компания Асе Dairies специализируется на доставке на дом молока, молочных продуктов и некоторых других товаров этого ассортимента. Последние 12 лет за...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

транспортне право

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.

Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів нищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

П.Р. Левковець, B.C. Марунич. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2004. - 280 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

Фактичний матеріал, представлений у даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.

Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальностей: 7.100405 "Організація міжнародних перевезень", які вивчають курс "Міжнародні транспортні організації і транспортне право" і "Організація пасажирських автомобільних перевезень"; 7.100408 "Транспортне право" - "Організація та управління перевезеннями".

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, норма-тивно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Заслуговує на увагу короткий словник термінів з транспортного права, який наведено після викладення всіх тем. Посилання на законодавство подано станом на 1 січня 2005 року.

Посібник може використовуватись при підготовці не тільки юристів, а й інших фахівців для транспортної галузі.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. трансп. спрямування. — К.: НТУ, 2005. — 276 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти вирішення проблеми вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів за рахунок інвестування виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства в логістичних системах, також отримали подальший розвиток методи, моделі і стратегії формування інвестиційного капіталу, представлений аналіз, теоретичні і практичні напрямки удосконалення міжнародних перевезень та їх моделювання, логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень, мета та завдання діяльності міжнародних транспортних організацій.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право. Хрестоматія з курсу : [навч. пос] / уклад. Б. В. Бабін; Одеська національна морська академія. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. — 332 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У хрестоматії містяться витяги з текстів міжнародних угод, законів та окремих підзаконних актів України, присвячених питанням регулювання транспортних та суміжних з ними правовідносин, взяті з офіційних джерел станом на 1 січня 2013 р. Авторське скорочення текстів дозволяє використовувати корисний у навчальному процесі матеріал у форматі, максимально зручному для користувачів. Хрестоматію у якості навчального посібника призначено для студентів, курсантів, аспірантів та викладачів, юристів-практиків.

Подробнее...  


Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Под заявкой понимаем партию груза, поступающую на склад. Обслуживание заключается в хранении груза на складе. Аппарат обслуживания...
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль...

За период с 1998 по 2004 г. известен динамический ряд товарооборота регионального склада (табл. 1.3). Сделайте прогноз товарооборота...
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 30 км, за вторую — 4 т на расстояние 25 км и за...
Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
Эффективность организации работы транспортно-технологических комплексов определяется конечными результатами работы, которые зависят от условий взаимосвязи...
Основные этапы любой транспортно-технологической схемы следующие: Этап I — подготовка продукции к передаче на транспорт. Начинается с момента выпуска...
Многокритериальный подход к выбору способа транспортировки, вида транспорта, перевозчика основан на использовании специальных методов векторной...
Технологические схемы перевозки грузов автомобильным транспортом приведены на рис....
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания....
У компании Tesco в основу ее базовой стратегии положена ключевая цель — «создание ценности для потребителей, чтобы добиться их пожизненной лояльности»....
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
RP Turner Corp. выпускает клапаны трубопроводов для нефтяной отрасли в Западной Канаде. Компания покупает детали и сырье в Японии, США и Восточной Канаде,...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер