Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Стэн Дурнфорд, новый менеджер по закупкам компании Heat Transfer Systems Inc. (HTS), ознакомился с политикой и практикой компании в области закупок...
Московская компания закупила мясо на Украине с базисом поставки DAF российско-украинская граница. Отгрузка мяса осуществлялась в рефрижераторных вагонах....

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

управління

ПОСИЛАННЯ

 

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями [Текст]: навч. посіб. / О. В. Лаврухін, П. В. Долгополов, В. В. Петрушов, О. М. Ходаківський. — X. : ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. — 118 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, АСК ПП УЗ та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» доцільно використовувати для студентів усіх залізничних спеціальностей у ВНЗ II, III та IV рівнів акредитації.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Котенко А.М. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті. Частина 2 / Підручник. - Харків: ПП видавництво „Нове слово", 2003. - 388 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлюються питання планування і маршрутизації перевезень; збільшення ефективності статичного навантаження; покращення використання вагонів, обслуговування вантажовласників за принципами маркетингу і логістики; розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі; перевезення масових вантажів та вантажів на особливих умовах; забезпечення безпеки руху і схоронності вантажів; відповідальності по перевезенням вантажовласників і залізниць.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів і магістрів з фаху „Організація перевезень і управління на транспорті" (залізничний транспорт) і може бути використаний працівниками магістрального і промислового залізничного транспорту при підвищенні кваліфікації.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Котенко A.M. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті. Частина 1 / Підручник. - Харків: ПП видавництво „Нове слово", 2003. - 388 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлюються питання планування і маршрутизації перевезень; збільшення і ефективності статичного навантаження; покращення використання вагонів, обслуговування вантажовласників за принципами маркетингу і логістики; розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі; перевезення масових навалочних вантажів та вантажів на особливих умовах; забезпечення безпеки руху і схоронності вантажів; відповідальності по перевезенням вантажовласників і залізниць.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів і магістрів з фаху „Організація перевезень і управління на транспорті" (залізничний транспорт) і може бути використаний працівниками магістрального і промислового залізничного транспорту при підвищенні кваліфікації.

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисциплін “Управління ланцюгом постачань”, “Логістичне управління” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи») [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків:ХНАМГ, 2007. – 22с.

У ході виконання роботи студент (магістрант) повинен визначити параметри функціонування окремих підсистем логістичної системи і всієї системи в цілому.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Давідіч, Ю.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизовані системи управління автотранспортом» [Текст] / Ю.О. Давідіч, О.М. Горяїнов. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 33с.

В результаті вивчення студенти повинні знати основні положення теорії управління, теоретичні основи побудови АСУ, основні поняття про технічні засоби і програмне забезпечення АСУ та інше.

 

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Логістичне управління” [Текст] / О.М. Горяїнов. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 35с.

У ході виконання курсової роботи магістрант повинен визначити параметри функціонування логістичної системи, розробити спеціальне програмне забезпечення для автоматизації розрахунку критерію ефективності, провести дослідження залежності критерію ефективності від окремих факторів моделі системи.

 

Подробнее...  


Последние новости на сайте

LOGISTICS SUMMER CAMP 2020 - літній бізнес-табір для професіоналів та управлінців логістики та ланцюгів постачання, генеральних директорів та власників...
Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....
Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...

Какой автомобиль выгоднее применять (бортовой или самосвал), если расстояние груженой ездки — 20 км, грузоподъемность бортового...
Определить: коэффициент использования грузоподъемности вагона (), коэффициент вместимости вагона (), коэффициент тары в вагоне (),...
Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в трубах за 2005 г. составляет 2500 т, а оптимальный размер заказа 140...
Известно, что процесс перевозки грузов представляет собой систему массового обслуживания, для которой характерны следующие особенности: моменты прибытия...
Використання спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) замість стандартних бортових ДТЗ має такі переваги: - можливість перевезення вантажів,...
Концепция «точки заказа (перезаказа)» (re-order point, ROP) использует одну из старейших методик контроля и управления запасами, основанную на точке...
Одним из основных аспектов анализа устойчивости является анализ возникающих колебаний в логистической цепи (ЛЦ). Как правило, выделяют три основных класса...
Предприятие компании Augilla Limited, расположенное в Бомбее, выпускает широкий ассортимент простой одежды и нижнего белья. Процесс производства...
Магазин «Книжный мир» (г. Саров Нижегородской области) начал свою деятельность в 1994 г., и в настоящее время его штат составляют 17 человек (в том числе...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
У компании Tesco в основу ее базовой стратегии положена ключевая цель — «создание ценности для потребителей, чтобы добиться их пожизненной лояльности»....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер